Календар догађаја

Јул, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Седница Скупштине града
 

За четвртак 28. децембар 2023. године заказана је 31. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 
1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину
2. Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2024. годину
3. Предлог одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
4. Предлог плана развоја града Чачка за период 2023-2030. године
5. Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2023. годину
6. Предлог одлуке о допунама Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
7. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2024. годину
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2024. годину
  в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2024. године
  г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2024. године
  д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2024. године
8. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину
  в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2024. годину
  г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2024. годину
  д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2024. годину
9. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину
  в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2024. годину
10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2024. годину
11. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену топлотну енергију  
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину
  в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину
12. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2024. годину
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2024. годину
  в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2024. годину
13. Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2024. годину
14. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2024. годину
15. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2024. годину
  в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2024. годину
16. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2024. годину
17. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 2024. годину
18. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2024. годину
19. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2024. годину
20. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2024. годину 
21. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2024. годину
22. Предлог одлуке о изменама Одлуке о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе
23. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом водоводне мреже у Бечњу и Бресници
24. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом друмског моста преко Лозничке реке у Булевару Војводе Путника у Чачку
25. Предлози Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања
26. Одборничка питања и одговори
 
Претходна страна