Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Градска власт - Скупштина града - Седнице Скупштине

Тридесет друга седница Скупштине града Чачка

 
На 32. седници Скупштине града Чачка, одржаној 12. марта 2024. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине за 2024. годину
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Чачка за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2024. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Културног центра Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2024. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке  „Владислав Петковић Дис“ за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2024. годину 
- Извештај о раду „Центра за неговање традиције“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада „Центра за неговање традиције“ Чачак за 2024. годину
- Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2024. годину 
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за 2023. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2023. годину
- Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2024. годину  
- Решење о давању на коришћење породичне стамбене зграде Центру за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак -  прихватилиште
- Оперативни план одбране од поплава за воде ИИ реда на територији града Чачка за 2024. годину
- План детаљне регулације „Лозница“
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку
- Одлука о изради Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку у оквиру урбанистичке зоне 1, за део урбанистичке целине 1.3 (централне функције са становањем)
- Решење о именовању директора Установе културе “Центар за неговање традиције&рдqуо; Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Установе културе “Центар за неговање традиције&рдqуо; Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе “Центар за неговање традиције&рдqуо; Чачак
- Решење о престанку функције председника Надзорног одбора ЈКП “Комуналац&рдqуо; Чачак
- Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП “Комуналац&рдqуо; Чачак
- Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора “Апотекарске установе Чачак&рдqуо; Чачак
- Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак
- Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ “Милица Павловић&рдqуо; Чачак.
 

Тридесет прва седница Скупштине града Чачка

На 31. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. и 29. децембра 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о буџету града Чачка за 2024. годину
- Кадровски план градских управа града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2024. годину
- Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- План развоја града Чачка за период 2023-2030. године
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2023. годину
- Одлука о допунама Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2024. године
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2024. године
- Одлука о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2024. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену топлотну енергију  
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2024. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2024. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2024. годину 
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2024. годину
- Одлука о изменама Одлуке о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом водоводне мреже у Бечњу и Бресници
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом друмског моста преко Лозничке реке у Булевару Војводе Путника у Чачку
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом делова улица Њагошеве, Браће Новичић и Приштинске у Чачку са пратећом инфраструктуром
- Измене и допуне Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси Болнице и Касарне“  у Чачку
- Решење  о именовању директора ,,Апотекарске установе Чачак&рдqуо; Чачак                                                            
- Решење о именовању директора Установе културе ,,Градско позориште  Чачак“ Чачак      
- Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак                                         
- Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе  „Градско позориште Чачак“ Чачак
 

Тридесета седница Скупштине града Чачка

На 30. седници Скупштине града Чачка, одржаној 5. децембра 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о додели Децембарске награде града за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 1251/1 од 17. новембра 2023. године 
- План детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи
- Програм организовања такси превоза на територији града Чачка за период 2024. - 2028. године
- Решење о давању на коришћење пословне зграде Народном музеју Чачак - Вирерова кућа
- Решење у прибављању у јавну својину изградњом јавног тоалета и о прибављању у јавну својину доградњом објекта капеле на градском гробљу у Чачку
- Одлука о давању сагласности на Стратешки план комуналне милиције града Чачка за период 2023 - 2028. године 
- Одлука о усвајању Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка за 2024. годину
- Одлука о матичним подручјима града Чачка
- Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак
- Решење о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора Културног центра Чачак
- Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ у Чачку
- Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће
 

Двадесет девета седница Скупштине града Чачка

 
На 29. седници Скупштине града Чачка, одржаној 1. децембра 2023. године, донета је:
 
- Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији града Чачка који су држављани Републике Србије
 

Двадесет осма седница Скупштине града Чачка

На 28. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. октобра 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023.
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2022/2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2023/2024. годину
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2022/2023. годину
- Одлука  о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2023/2024. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о  давању сагласности на Измене и допуне програма пословања  ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне плана и Програма рада д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене програма рада и Финансијског  плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања и Плана рада ,,Градске стамбене агенције“ Чачак за 2023. годину 
- Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2023/2024. годину
- Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка
- Одлука о образовању Савета за здравље града Чачка
- Одлука о измени Одлуке о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ “Милица Павловић&рдqуо; у Чачку
- Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ “Степа Степановић&рдqуо; у Чачку
- Решење о именовању Савета родитеља града Чачка
 
 

Двадесет седма седница Скупштине града Чачка

На 27. седници Скупштине града Чачка, одржаној 13. октобра 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године
- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период од 01.01 - 30.06.2023. године (И и ИИ квартал)
- Одлука о промени Пословника о раду Скупштине града Чачка
- Одлука о образовању Савета за родну равноправност 
- Локални план управљања отпадом града Чачка за период 2023 - 2032. године
- Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 196/3 од 31. јула 2023. године 
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама 1683/3, 1683/1 и 1683/4 све у КО Љубић
- Одлука о давању сагласности на одлуку о допуни Статута Народног музеја Чачак
- Решење о избору председника Савета за пољопривреду
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за крајње купце
- Решење о именовању вршиоца дужности директора “Апотекарске установе Чачак&рдqуо;
- Решење о престанку мандата и именовању председника Надзорног одбора ЈП “Градац&рдqуо; Чачак
- Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Установе “Туристичка организација Чачка&рдqуо;
- Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење  о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Економске школе у Чачку
- Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку
- Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Медицинске школе у Чачку
- Одлука о измени одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о именовању директора Центра за социјални рад града Чачка
 

Двадесет шеста седница Скупштине града Чачка

На 26. седници Скупштине града Чачка, одржаној 18. и 19. јула 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Чачка
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2022. годину
- Извештај о раду Установе за културно образовну делатност "Коста Новаковић" Чачак за 2022. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2022. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2022. годину
- Одлука о допуни Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак 
- Извештај о раду Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2022. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије "Надежда Петровић" Чачак за 2022. годину
- Извештај о раду "Градског позоришта Чачак" Чачак за 2022. годину
- Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите "Зрачак" Чачак за 2022. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања и плана рада "Градске стамбене агенције" Чачак за 2023. годину
- Извештај о раду доо "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2022. годину
- Извештај о пословању ЈКП "Водовод" Чачак за 2022. годину
- Извештај о пословању ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градско зеленило" Чачак број 1158-1/23 од 24. маја 2023. године
- Извештај о пословању ЈКП "Комуналац" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Комуналац" Чачак број 193/3 од 30. јуна 2023. године
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на измену Статута Јавног комуналног  предузећа "Комуналац" Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Градац" Чачак број 06-03/2023-ИИ од 30. марта 2023. године
- Решење о давању на коришћење објекта Спортском центру "Младост" Чачак и давање сагласности за издавање у закуп објекта 
- Решење о давању на коришћење објекта и давање сагласности за издавање у закуп објекта Месној заједници Овчар Бања
- Решење о отуђењу из јавне својине пословног простора бр. 28 у објекту ознаке 1 на к.п. бр. 1711 КО Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину кат. парцеле бр. 4482/1 КО Чачак у извршном поступку
- Решење о прибављању у јавну својину дела објекта на к.п. бр. 1371/9 КО Горња Горевница
- Решење о прибављању у јавну својину к.п. бр. 1371/2 КО Горња Горевница
- Измене и допуне Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина за зоне пословно - производних функција 
- Одлука о допуни Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом
- Одлука о изменама Одлуке о грађевинском земљишту
- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2023/2024. години 
- Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Одлука о конверзији потраживања града Чачка у улог града Чачка у основном капиталу "Слобода" ад Чачак и отпису камате 
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца "Комуналац" Чачак
- Закључак о промени Пословника о раду Скупштине града Чачка
- Решење о  избору чланова појединих радних тела Скупштине града Чачка  
- Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе Чачак
- Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе "Моје детињство" Чачак
 

Двадесет пета седница Скупштине града Чачка

 
На 25. седници Скупштине града Чачка, одржаној 17. и 18. маја 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Чачка
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2022. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину
- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период од 01.01. - 31.12.2022. године (ИИИ и ИВ квартал)
- Извештај о пословању ЈП "Рзав" Ариље за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Рзав" Ариље број 140/2023 од 27. априла 2023. године
- Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 28/5 од 30. марта 2023. године
- Извештај о пословању ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 2128/3 од 29. марта 2023. године
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма буџетске помоћи ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину
- Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Чачак број 477/3 од 24. априла 2023. године
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2023. годину
- Извештај о пословању ЈП "Градац" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП "Градац" Чачак за 2023. годину
- Извештај о пословању ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци број 4/2023 од 28. марта 2023. године
- Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама воде
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени за комуналну услугу сакупљања и транспорта комуналног отпада
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма буџетске помоћи ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2023. годину
- Извештај о раду Јавне установе "Туристичка организација Чачка" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ "Туристичка организација Чачка" за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Статут "Центра за неговање традиције" Чачак
- Одлука о изради Измена и допуна плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина за зоне пословно - производних функција
- Решење о прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка к.п. бр. 498/5, 498/6 и 498/7 све у КО Чачак - локација планираног комплекса затвореног базена
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације у Лозници
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом постројења за пречишћавање фекалних отпадних вода у Доњој Трепчи и главног фекалног канализационог колектора у Доњој Трепчи и Горњој Трепчи
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 527/1 и 527/2 обе у КО Чачак ради изградње дела Синђелићеве улице
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели 639/3 КО Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 176/1 КО Кукићи
- Програм о Изменама и допунама програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у 2023. години
- Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2023. годину
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2023. години
- Решење о давању претходне сагласности оснивачима спортског удружења да назив спортског удружења може да садржи назив града Чачка
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца ''Комуналац'', Чачак
- Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца ''Комуналац'', Чачак
- Решење о  именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља "Градско зеленило" Чачак
- Решење о разрешењу односно избору једног члана Савета за пољопривреду
- Решење о избору председника Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
- Решење о именовању директора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о именовању директора Уметничке галерије "Надежда Петровић" Чачак
- Решење о разрешењу и именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Установе културе "Центар за неговање традиције Чачак" Чачак
- Решење о именовању председника Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Основне школе "Свети ђакон Авакум" Трнава
- Закључак о предлагању једног члана Надзорног одбора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице.
 

Двадесет четврта седница Скупштине града Чачка

 
На 24. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. марта 2023. године, донета је:
 
-Одлука о организацији и функционисању органа града Чачка, предузећа и установа чији је оснивач или већински власник град Чачак за време ратног и ванредног стања
 
У складу са чланом 191. Пословника о раду Скупштине града Чачка седница је била затворена за јавност из разлога безбедности.
 

Двадесет трећа седница Скупштине града Чачка

 
На 23. седници Скупштине града Чачка, одржаној 17. марта 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Чачка
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2022. годину
- Стратегија развоја културе града Чачка за период 2023-2027. године
- Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2023. годину  
- Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2022. годину
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2021/2022. годину
- Извештај о раду Културног центра Чачак за 2022. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2022. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за гробље у Липници
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за гробље у Виљуши
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом гасне котларнице за потребе грејања Машинско - саобраћајне школе
- Решење о отуђењу из јавне својине дела објекта ознаке 1 на кат. парцели бр. 933 КО Чачак 
- Решење о отуђењу катастарске парцеле из јавне својине у поступку експропријације земљишта за Синђелићеву улицу
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о избору једног члана Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања
- Решење о именовању директора Центра за пружање услуга социјалне заштите "Зрачак" Чачак
- Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Решење о именовању вршилаца дужности председника и чланова Управног одбора Установе културе "Центар за неговање традиције" Чачак
- Решење о именовању вршилаца дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе културе "Центар за неговање традиције" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у Чачку.
 
 

Двадесет друга седница Скупштине града Чачка

На 22. седници Скупштине града Чачка, одржаној 23. фебруара 2023. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине за 2023. годину
- Престанак мандата и избор једног члана Градског већа града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2022. - 2026. године
- Одлука о давању сагласности на Измене дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017. - 2027. године
- Одлука о давању сагласности на Решење Надзорног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 26/3 од 23. јануара 2023. године
- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП "Рзав" Ариље за период  2023 - 2027. године
- Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада доо "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије "Надежде Петровић" Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада "Градског позоришта Чачак" Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите "Зрачак" Чачак за 2023. годину
- Одлука о оснивању Установе културе "Центар за неговање традиције" Чачак
- Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији града Чачка за 2023. годину
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену топлотну енергију крајњим купцима
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Културног центра Чачак за 2023. годину
- Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне" у Чачку
- Решење о отуђењу катастарских парцела у поступку експропријације земљишта за улицу Милоша Ћосића
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 524/1 и 524/2 обе у КО Чачак ради изградње дела Синђелићеве улице
- Одлука о конверзији потраживања града Чачка у улог града Чачка у основном капиталу привредног друштва "Застава оружје" а.д. Крагујевац и отпису камате
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП "Градско зеленило" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Културног центра Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак
- Решење о именовању два члана Управног одбора Установе културе "Градско позориште Чачак" Чачак
 

Двадесет прва седница Скупштине града Чачка

 
На 21. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о буџету града Чачка за 2023. годину
- Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Кадровски план градских управа града Чачка, стручних служби и Градског правобранилаштва града Чачка за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2023. године
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2023. године
- Одлука о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2023. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2023. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2023. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2023. годину 
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2023. годину
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 725/2 КО Чачак  
- Решење о давању на коришћење пословне зграде Месној заједници Танаско Рајић
- Решење о давању сагласности за издавање у закуп пословних простора Месној заједници Овчар Бања
- Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2023. годину
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Чачка за 2022. годину
- Локални антикорупцијски план
- Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси
- Решење о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ “Ратко Митровић&рдqуо; Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих Чачак
 

Двадесета седница Скупштине града Чачка

На 20. седници Скупштине града Чачка, одржаној 1. и 2. децембра 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка
- Одлука о додели Децембарске награде града за 2022. годину
- Одлука о додели звања Почасног грађанина града Чачка
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма  буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ "Туристичка организација Чачка" за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измену програма рада и Финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома културе Чачак
- Одлука о изради Плана развоја града Чачка
- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период од 01.01 - 30.06.2022. године (И и ИИ квартал)
- Одлука о допунама Одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак
- Одлука о акустичком зонирању и мерама за заштиту од буке
- Одлука о посебним условима за уређење и опремање  угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса
- Измена и допуна дела Плана генералне регулације "Атеница-Кулиновци" у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (центар)
- Измена и допуна Плана генералне регулације "Трбушани-  Љубић" у Чачку
- Програм о Изменама и допунама програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 757/2 КО Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 729, 728/3 и 727/3 све у КО Трбушани
- Решење о размени к.п. бр. 1283/2 за к.п. бр. 1284/3 обе у КО Доња Трепча
- Решење о разрешењу односно избору председника Савета  за социјалну заштиту и остале друштвене делатности
- Решење о именовању директора Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак
- Решење о престанку функције вршиоца дужноси директора Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак
- Решење о именовању директора Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за избор директора јавних  предузећа града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Економске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ШОСО "1. новембар" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ "Владислав Петковић Дис" у Заблаћу
- Решење о именовању Савета родитеља града Чачка
 

Деветнаеста седница Скупштине града Чачка

На 19. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. и 29. октобра 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Решење о престанку мандата одборника
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе "Радост" Чачак за 2021/2022
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Предшколске установе "Радост" Чачак за радну 2022/2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку  о  изменама и допунама Статута Предшколске Установе "Радост" Чачак
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе "Моје детињство" Чачак за 2021/2022
- Одлука  о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе "Моје детињство" Чачак за радну 2022/2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе "Моје детињство" Чачак
- Одлука  о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2022/2023. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања и Плана рада "Градске стамбене агенције" Чачак за 2022. годину
- Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Чачак са Законом о јавним предузећима
- Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Чачак са Законом о јавним предузећима  
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Допуну програма коришћења буџетске помоћи ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за крајње купце
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број  6842/2 од 23. септембра 2022. године
- Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене града Чачка
- Одлука о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање града Чачка
- Одлука о изменама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак
- Одлука о допуни Одлуке о градским управама
- Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе и издавање потврде смрти
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода и прикључне коморе за потребе зграде на Љубић кеју намењене избеглим лицима
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели број 492/1 КО Чачак
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама број 525/1 и 525/2 обе КО Чачак
- Решење о давању на коришћење објекта и пословног простора и давање сагласности за издавање у закуп пословног простора Месној заједници Горња Трепча
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак
- Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
- Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
- Решење о именовању Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Управног одбора Предшколске установе "Моје детињство" Чачак
- Решење о именовању председника Надзорног одбора Установе културе "Градско позориште Чачак" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Установе Спортски центар "Младост" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе "Др Војислав Вучкович" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
- Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа града Чачка
 

Осамнаеста седница Скупштине града Чачка

На 18. седници Скупштине града Чачка, одржаној 3. августа 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године
- Измена кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2022. годину 
- Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац - Јездина - Лозница“ у Чачку 
- Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о одобравању и финансирању Програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2022/2023. години
- Решење о прибављању у јавну својину доградњом школске зграде и фискултурне сале ОШ „Др Драгиша Мишовић“ 
- Одлука о  давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2022. године
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
- Одлука о  давању сагласности на Измене и допуне програма пословања  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне  програма коришћења буџетске помоћи  ЈП "Градац" Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ "Туристичка организација Чачка" за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Измену програма рада и Финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2022. годину
- Одлука о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији града Чачка
- Решење о именовању директора Јавне установе "Туристичка организација Чачка" Чачак
- Решење о давању сагласности за именовање директора Регионалног центра за таленте Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у Чачку
- Решење о именовању Школског одбора Техничке школе у Чачку
- Решење о именовању Школског одбора Основне школе "Танаско Рајић" Чачак
- Речење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ "Степа Степановић" у Горњој Горевници
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе "Др Војислав Вучковић" у Чачку
- Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Установе културе "Градско позориште Чачак" Чачак
 

Седамнаеста седница Скупштине града Чачка

На 17. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града Чачка
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину
- Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 94/2022 од 27. априла 2022. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 173-3 од 29. априла 2022. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2564/3 од 29. априла 2022. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 502/3 од 27. априла 2022. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 695/2 од 28. јуна 2022. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину 
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 812-1/22 од 29. априла 2022. године
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину 
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 4/2022 од 28. априла 2022. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-04/2022- II од 29. априла 2022. године
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2020/2021. годину
- Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2021/2022. годину
- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01. 01. до 31. 12. 2021. године 
- Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку
- Одлука о измени Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника 
- Решење о прибављању у јавну  својину града Чачка кп. бр. 1637/1 КО Доња Трепча
- Решење о прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 1575 КО Бечањ
- Решење о прибављању у јавну својину пословне зграде на кп. бр. 644/2 КО Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 1683/3 и 1683/4 обе у КО Љубић
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом приступне саобраћајнице до ППОВ "Прелићи"
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације до ППОВ "Прелићи"
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом три топловодна прикључка на дистрибутивну мрежу система даљинског грејања у улици Цара Душана
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Чачак
 

Шеснаеста седница Скупштине града Чачка

На 16. седници Скупштине града Чачка, одржаној 18. и 19. маја 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2022. годину
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2022. години
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 492/5 од 31. јануара 2022. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 171/2 од 28. фебруара 2022. године
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2021. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Дома културе Чачак
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Народног музеја Чачак
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину
- Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину
- Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Извештај о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
- Оперативни плана одбране од поплава за воде ИИ реда на територији града Чачка за 2022. годину
- Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2021. годину
- Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Решење о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 6348 КО Чачак Месној заједници Јездина и Месној заједници Придворица
- План детаљне регулације „Лугови“
- План детаљне регулације „Спортски центар“
- План детаљне регулације „Кулиновачко поље“
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 491/1 и 491/2 обе у КО Чачак
- Решење  о прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели 101/1 КО Слатина
- Решење о прибављању у јавну својину имовине пок. Микаине Савић бестеретним правним послом
- Одлука о измени и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2021. годину
- Решење о разрешењу односно избору два члана Савета за локални економски развој 
- Закључак о приступању изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града Чачка
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља “Градско зеленило&рдqуо; Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца “Комуналац&рдqуо; Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Регионалног центра за таленте Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива
- Решење о престанку дужности једног члана Школског одбора ОШ “Милица Павловић&рдqуо; Чачак
- Решење о именовању једног члана Школског одбора ОШ “Милица Павловић&рдqуо; Чачак
- Решење о именовању школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка
 

Петнаеста седница Скупштине града Чачка

На 15. седници Скупштине града Чачка, одржаној 24. и 25. фебруара 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2022. годину
- Програм енергетске ефикасности града Чачка за период 2022-2024. 
- Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежде Петровић“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. Годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“  Чачак за 2022. годину
- Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне милиције града Чачка за 2022. годину  
- Решење о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 5597/20  КО Чачак  Месној заједници Кључ
- Решење о размени к.п. бр. 1960/8 за к.п. бр. 1964/10, 1964/11 и дела к.п. бр. 1960/6 све у КО Љубић
- Решење о прибављању у јавну својину и давању на коришћење пословног простора на КП бр.4608/1 КО Чачак  МЗ   Алваџиница
- Решење о отуђењу рушењем непокретност из јавне својине на к.п. бр. 725/1 у КО Чачак 
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину
- Одлука о допунама Одлуке о организовању установе Дом културе Чачак
- Одлука о измени и допунама Одлуке о организовању установе Народни музеј Чачак
- Одлука о измени и допунама Одлуке о организовању установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Одлука о измени и допунама Одлуке о организовању установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о допунама Одлуке о организовању Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању члана односно председника Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
- Решење о именовању Школског одбора Медицинске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Гимназије у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању председника Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
 

Четрнаеста седница Скупштине града Чачка

 На 14. седници Скупштине града Чачка, одржаној 11. фебруара 2022. године, донето је, размотрено и усвојено:

 
- Одлука о разрешењу односно именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Текст јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
 

Тринаеста седница Скупштине града Чачка

На 13. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о буџету града Чачка за 2022. годину
- Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Кадровски план градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2022. годину 
- Одлука о изменама Одлуке о градским административним таксама и накнадама
- Одлука о допунама Одлуке о грађевинском земљишту
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Одлука у вези давања сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2022. године
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2022. године
- Одлука о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2022. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 17/21 од 15. децембра 2021. године 
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 7448 од 15. децембра 2021. године 
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2022. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на План  и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2022. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2022. годину 
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.09.2021. године ( III квартал)
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2230/2 КО Чачак
- Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2022. годину
- Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о престанку мандата директора Спортског центра „Младост“
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортског центра „Младост“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земјиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о именовању председника и једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о именовању Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању секретара Изборне комисије града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању два члана и два заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
 

Дванаеста седница Скупштине града Чачка

На 12. седници Скупштине града Чачка, одржаној 2. децембра 2021. године, донето је размотрено и усвојено:
 
- Одлука о наградама града Чачка за 2021. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2020/2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2021/2022. годину
- Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
- Одлука о изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима
- Одлука о изради Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (центар)
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 5217/32 КО Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом објекта здравства на кп. бр. 6952 КО Чачак
- Одлука о одређивању назива појединих улица на територији града Чачка
- Решење о замени члана радног тела Скупштине
- Решење о именовању директора Дома културе Чачак
- Решење о престанку функције члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак  
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
 

Једанаеста седница Скупштине града Чачка

 
На 11. седници Скупштине града Чачка, одржаној 15. и 18. октобра 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 
- Одлука о измени Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2021. годину
- Програм о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01 - 30.06.2021. године (други квартал)
- Одлука о  давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  ЈКП «Комуналац» Чачак за 2021. годину
- Одлука о  давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  ЈКП «Чачак» Чачак за 2021. годину
- Одлука о  давању сагласности на измене и допуне Програма  буџетске помоћи  ЈКП «Чачак» Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП «Чачак» Чачак број 5395/1 од 22. септембра 2021. године 
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП «Моравац» Мрчајевци за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП «Градско зеленило»  Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења  буџетске помоћи  ЈКП «Градско зеленило» Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину
- Одлука о  давању сагласности на  Измене и допуне програма пословања  ЈП «Градац» Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне  Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП «Градац» Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне  Годишњег програма пословања и плана рада «Градске стамбене агенције» Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма рада ЈУ «Туристичка организација Чачка» за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Плана и Програма рада д.о.о. «Научно технолошки парк» Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на измене Програма рада и Финансијског плана установе за физичку културу спортски центар «Младост» Чачак за 2021. годину
- Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе «Моје детињство» Чачак за 2020/2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе «Моје детињство» за радну 2021/2022. годину
- Одлука о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних лица и накнадама за рад у органима града
- Одлука о изради Плана детаљне регулације система за пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша
- Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2021. години
- Решење о размени к.п. бр. 4963/9 за к.п. бр. 4962/2 обе у КО Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину и давању на коришћење пословног простора на к.п. бр. 802 КО Чачак Апотекарској установи Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Решење о именовању Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора Медицинске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Гимназије у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању пет чланова Школског одбора Машинско-саобраћајне школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Економске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак
 

Десета седница Скупштине града Чачка

На 10. седници Скупштине града Чачка, одржаној 19. августа 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
1. Одлука о давању сагласности за закључивање Анекса ##И## Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације «Ариље - Профил Сврачково» 
2. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године
3. Одлука о изменама Одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми Комуналне милиције
4. Одлука о именовању Градске комисије за изборе у месним заједницама.
 

Девета седница Скупштине града Чачка

На 9. седници Скупштине града Чачка одржаној 29. и 30. јуна 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2020. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину
- Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 47/2021 од 26. априла 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број  5/2021 од 29. марта 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1438 од 26. фебруара 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 328-4 од 8. априла 2021. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину 
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 994-1/21 од 11. маја 2021. годин
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-04/2021-ИИ од 28. априла 2021. године
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 158/3 од 8. јуна 2021. годин
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01 - 31.03.2021. године (први квартал)
- Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2021/2022. години 
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кп. бр. 4930/3 КО Чачак 
- Решење о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на к.п. бр. 2281 КО Прељина
- Решење о прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка грађевинског земљишта у идеалном уделу 1/2 катастарске парцеле 454/2 КО Чачак
- Решење прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 3015/4 КО Рошци
- Измене и допуне дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак
- Одлука о промени  назива појединих улица  на територији града Чачка 
- Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за популациону политику града Чачка
- Решење о именовању директора Установе „Међуопштински историјски архив&рдqуо; за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 
- Решење о именовању директора Установе Народни музеј Чачак
 

Осма седница Скупштине града Чачка

На 8. седници Скупштине града Чачка, одржаној 27. априла 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Акциони план запошљавања града Чачка за период од 2021. до 2023. године
- Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији града Чачка за 2021. годину
- Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2021. годину
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“ 
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2021. годину 
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину 
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.12.2020. године ( IV квартал)
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 523/1 и 523/2 обе у КО Чачак
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 522/1 и 522/2 обе у КО Чачак
- Решење о одузимању пословне зграде од носиоца права коришћења МЗ Овчар Бања и отуђењу рушењем пословне зграде из јавне својине изграђене на кат. парцели број 2320/2 у КО Врнчани 
- Решење о давању на коришћење пословне зграде на кп. бр. 1096/2 КО Врнчани Месној заједници Врнчани
- Решење о давању на коришћење пословне зграде на кп. бр. 832/2 КО Ракова Месној заједници Ракова
- Измене и допуне Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка
- Одлука о измени Одлуке о путевима
- Решење о давању на коришћење објеката на к.п.бр. 615/3 и 386/2 обе у КО Премећа 
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Гимназије у Чачку
- Решење о престанку дужности једног члана Школског одбора ОШ "Милица Павловић" у Чачку
- Решење о именовању једног члана Школског одбора ОШ "Милица Павловић" у Чачку
 

Седма седница Скупштине града Чачка

На 7. седници Скупштине града Чачка, одржаној 1. и 2. априла 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Одлука о јавном задуживању града Чачка       
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2021. годину
- План детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. у КО Трбушани до државног пута Иб реда - број 23
- Измене  и допуне Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина
- Одлука о изради измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак
- Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом и догадњом локалног пута број 123-6 Овчар Бања - Врнчани - Рошци - Јанчићи - Прањани  (Катрићи)
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 6544/41 КО Чачак 
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду  Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2020. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину
- Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2020. годину
- Одлука о усвајању Годишњег плана Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2021. годину
- Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у граду Чачку
- Одлука о давању сагласности за закључење Споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве 
- Извештај о раду Установе за културно образовну  делатност „Коста Новаковић“ Чачак  за 2020. годину 
- Одлука о допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
- Решење о давању на коришћење станова у јавној својини града Чачка 
- Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом локалног пута на кп. бр. 3168 КО Рошци 
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом тобогана на кп. бр. 3342 КО Чачак 
- Решење о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на к.п. бр. 2320/13 КО Врнчани 
- Решење о размени кп.бр. 3813/17 за кп.бр. 3812/22 обе у КО Чачак 
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом спортског објекта на кп. бр. 454/2 КО  Чачак  
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Филип Филиповић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак
- Решење о престанку дужности једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку
- Решење о именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку
 

Шеста седница Скупштине града Чачка

На 6. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. јануара 2021. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине за 2021. годину
- Решење о престанку мандата једног члана Градског већа града Чачка
- Решење о избору једног члана Градског већа града Чачка
- Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка
- Одлука о радном времену "Апотекарске установе Чачак" Чачак
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2021. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању установе Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије "Надежда Петровић" Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе  Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2021. годину
- Одлука о допуни Одлуке о оснивању Установе културе "Градско позориште Чачак" Чачак
- Одлука о давању сагласности на Програм рада "Градског позоришта  Чачак" Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Центра за пружање услуга социјалне заштите "Зрачак" Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне милиције града Чачка за 2021. годину
- Извештај о раду Дома здравља "Чачак" Чачак за период од 01.01.2019. године  до 31.12.2019. године
- Решењ о прибављању у јавну својину изградњом објеката на кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 345/155 и 345/86 све у КО Атеница
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2021. години
- Решење о престанку мандата једном члану Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак
- Решење о престанку мандата секретара Скупштине града Чачка
- Решење о постављењу секретара Скупштине града Чачка
 

Пета седница Скупштине града Чачка

 На 5. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. и 26. децембра 2020. године, донето је, размотрено и усвојено:

 
- Одлука о буџету града Чачка за 2021. годину
- Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Кадровски план градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2021. годину
- Одлука о симболу града Чачка
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.09.2020. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
- Измене и допуне Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину 
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Чачка број 06-39/2020-I од 21. и 22. маја 2020. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 140/5 од 30. јуна 2020. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 1.01. - 31.12.2021. године 
- Одлука о давању сагласности на П рограм сакупљања комуналног отпада за период 1.01. - 31.12.2021. године 
- Одлука о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за период од 1.01. до 31.12.2021. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“  Мрчајевци за 2021. годину
в) Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за период 2021- 2023
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак  за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2021. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину 
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и Плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. годину
- Одлука о обезбеђивању предуслова за учешће на пројекту „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ 
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом крака атмосферске канализације из круга ПУ Чачак преко кп.бр.438/2 и 2178 КО Чачак
- Решење о престанку мандата једном члану Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак 
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора „Апотекарске установе Чачак“ 

Четврта седница Скупштине града Чачка

 
На 4. седници Скупштине града Чачка, одржаној 10. децембра 2020. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о додели Децембарске награде града за 2020. годину
- Измене и допуне Плана генералне регулације "Љубић- Коњевићи" у Чачку
- Измене и допуне дела Плана генералне регулације "Атеница  Кулиновци" у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава)
- План детаљне регулације локације "Прелићи"
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Чачак број 4/24 од 30. октобра 2020. године
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП "Градац" Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП "Градац" Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне годишњег програма пословања и плана рада "Градске стамбене агенције" Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Уметничке галерије "Надежда Петровић" Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" 
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута "Градског позоришта Чачак" Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку изменама и допунама Статута Дома културе Чачак
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника
- Решење о образовању Комисије за планове града Чачка
- Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама број 1401/1 и 1402/2 обе у КО Заблаће
- Решење о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 2329/2 КО Врнчани Туристичкој организацији Чачка.
- Одлука о давању сагласнсоти на Одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима
- Одлука о давању сагласности на текст Уговора о конверзији потраживања града Чачка у капитал предузећа за водне путеве "Иван Милутиновић" - ПИМ ад
- Одлука о давању сагласности на текст Уговора о конверзији потраживања града Чачка у капитал привредног друштва "Симпо" ад Врање
- Решење о именовању директора Јавног предузећа за уранистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом зграде за спорт и физичку културу (спортска хала КК "Борац" Чачак) на кп. бр. 3434 КО Чачак и давање на коришћење Спортском центру "Младост" Чачак
- Решење о давању на коришћење објекта на кат. парцелама број 768/1 и 763/1 обе у КО чачак, Уметничкој галерији "Надежда Петровић" Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топовода на кп.бр. 913, 914 и 918 све у КО Чачак
- Решење о именовању директора Центра за стручно усавршавање Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Установе Народни музеј Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак 
- Решење о именовању три члана и три заменика члана Савета родитеља града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ "Бранислав Петровић" Слатина 
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ "Ратко Митровић" Чачак
 

Трећа седница Скупштине града Чачка

На 3. седници Скупштине града Чачка, одржаној 20. и 21. октобра 2020. године, донето је, размотрено и усвојено:
- Одлука о верификацији мандата одборника
-  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку  за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене програма коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене програма рада и Финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину
- Извештај о раду доо  „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2019. годину 
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне плана и Програма рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину 
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019/2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2020/2021. годину
- Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2019/2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2020/2021. годину
- План детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kv. бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ - ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка)
- Одлука о Изменама и допунама одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак
- Одлука о Изменама и допунама одлуке о организовању установе Дом културе Чачак
- Одлука о Изменама и допунама одлуке о организовању Установе  Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о Изменама и допунама одлуке о организовању установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Одлука о Изменама и допунама одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 
- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2020/2021. години
- Одлука о радном времену угоститељских објеката
- Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање за територију града Чачка
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. - 30.06.2020. године
- Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2020. години
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка пословног простора бр. 4 у објекту бр. 4 на кп. бр. 5417/1 КО Чачак
- Решење о избору појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Чачак“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Градац“ Чачак
- Решења о именовању управних одбора јавних установа града Чачка
- Решења о именовању надзорних одбора јавних установа града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању два заменика члана  и заменика секретара Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о именовању Савета родитеља града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Економске школе у Чачку  
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку  
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Музичке школе у Чачку  
- Решење о престанку дужности члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор
- Решење о именовању једног члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године
- Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години
- Решење о прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде - објекта HALКBANК АД Београд, изграђеног на к.п. бр. 825/1 КО Чачак и дела к.п. бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта, у ул. Пиварској број 1 у Чачку
 

Друга седница Скупштине града Чачка

На 2. седници Скупштине града Чачка, одржаној 24. и 25. септембра 2020. године, донето је, размотрено, усвојено и оглашено:
 
- Одлука о верификацији мандата одборника
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године
- Извештај о раду ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице број 6/6  од 25. маја 2020. године 
- Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“  Ариље број 579/2020 од 30. јула 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/18 од 27. августа 2020. године 
- Одлука о давању сагласности на Статут „Апотекарске установе Чачак“
- Програм локалног економског развоја за период 2020 - 2022. година
- Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2020. годину
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.03.2020. године
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом Научно технолошког парка на кп. бр. 5751/10 КО Чачак
- Одлука о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Одлука о униформи и ознакама комуналних милиционара
- Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми Комуналне милиције
- Решења о избору радних тела Скупштине
- Решење о именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку  
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  Медицинске школе Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „Свети ђакон Авакум“ Трнава
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „Свети Сава“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „Вук Караџић“ Чачак.
 

Прва (конститутивна) седница Скупштине града Чачка

 На 1. (конститутивној) седници Скупштини града Чачка, одржаној 18. августа 2020. године,  усвојено је и донето:

 
- Извештај Изборне комисије града Чачка о спроведеним изборима
- Решење о избору Верификационог одбора
- Извештај Верификационог одбора
- Одлука о верификацији мандата одборника
- Решење о избору председника Скупштине
- Решење о избору заменика председника Скупштине
- Решење о постављењу секретара Скупштине
- Решење о избору председника и чланова Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
- Решење о избору Градоначелника града Чачка
- Решење о избору заменика Градоначелника града Чачка
- Решење о избору чланова Градског већа
 

Тридесет пета седница Скупштине града Чачка

 
На 35. седници Скупштине града Чачка, одржаној 21. И 22. маја 2020. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- План инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. године
- Локални акциони план за младе за период од 2020. до 2023. године
- Акциони план за популациону политику за период 2020-2023. година на територији града Чачка
- Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2020. години
- Одлука о обављању комуналне делатности димничарске услуге
- Одлука о боравишној такси
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом комуналне инфраструктуре у зони ауто - пута е 761 Појате - Прељина (Моравски коридор) 
- Решење о прибављању у јавну својину непосредном погодбом к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће и објекта број 1 саграђеног на к.п. бр. 1401/1  КО Заблаће
- Одлука о оснивању „Апотекарске установе Чачак“ Чачак
- Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.12.2019. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-3/2020-II од 26. фебруара 2020. године
- Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2019. годину
- Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину
- Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2020. годину 
- Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2019. годину 
- Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
- Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2019. годину
- Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2020. годину
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2466/5 од 29. априла 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 5/2020 од 6. априла 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 334-3 од 29. априла 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1076-1/20  од 30. априла 2020. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја  2020. године
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину
- Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак  за 2019. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину
- Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о обезбеђивању предуслова за реализацију Меморандума о сарадњи на реализацији регионалног стамбеног програма - стамбени програм у Републици Србији
- Оперативни план одбране од поплава за воде другог и нижег реда на територији града Чачка за 2020. годину
- Решење о прибављању у јавну својину кп. бр. 4/6 КО Чачак и изградњом гасне котларнице са прикључним топловодом
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом Дечјег вртића на кп.бр. 541/2 КО Трбушани
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом вишепородичног стамбеног објекта
- Предлог решења о престанку функције председника Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак 
- Решење о именовању председника Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак 
- Решење о престанку дужности једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о именовању једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „22. децембар“ Доња Трепча
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци     
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак
 

Тридесет четврта седница Скупштине града Чачка

 
На 34. седници Скупштине града Чачка, одржаној 14. фебруара 2020. године, донето је и усвојено:
 
- Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2020. годину
- Акциони план запошљавања града Чачка за 2020. годину
- Стратегија развоја саобраћаја града Чачка 
- Одлука о месној самоуправи на територији града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за ски - стазу у Риђагама
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за гробље у Миоковцима
- Одлука о изради плана детаљне регулације „Северни општински пут“ деоница од границе генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до државног пута И б реда - број 23
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина
- Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
- Одлука о додели станова у закуп на одређено време 
- Одлука о промени назива појединих улица на територији града Чачка
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Чачка за 2019.  годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
- Решење о именовању Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
- Решење о изменама у Изборној комисији града Чачка у сталном саставу
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „22. децембар“ Доња Трепча
 

Тридесет трећа седница Скупштине града Чачка

 
На 33. седници Скупштине града Чачка, одржаној 27. и 28. децембра 2019. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о буџету града Чачка за 2020. годину
- Кадровски план градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2020. годину
- План деталјне регулације дела населја Пријевор уз реку Западну Мораву 
- План деталјне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“
- Одлука о градским управама
- Одлука о изменама и допуни Одлуке о коришћењу водоводних мрежа и одређивању вршиоца делатности снабдевања водом за пиће
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01. - 30.09.2019. године 
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину
- Одлука о изменама и допунама Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице
- Одлука о давању сагласности на Статут јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Арилје
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Арилје за 2020. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Арилје за 2020. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину            
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2020. године
- Одлука о давању сагласности на Програм сакуплјања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2020. године         
- Одлука о давању сагласности на Програм обавлјања делатности зоохигијене  за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
- Одлука о давању сагласнсоти на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм сакуплјања комуналног отпада на територији населјеног места Мрчајевци за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју населјеног места Мрчајевци за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину           
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2020. годину
- Програм уређивања грађевинског землјишта за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне годишњег Програма пословања и Плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи Програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину       
- Одлука о давању сагласности на Годишњи Програм рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2020. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Програм о изменама програма мера подршке за спровођење полјопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2019. годину
- Решење о прибавлјању у јавну својину кп. бр. 551 КО Атеница за потребе проширења сеоског гроблја у Атеници 
- Одлука о измени одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом 
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2020. годину
- Решење о именовању директора Градског позоришта „Чачак“ Чачак
- Решење о престанку функције вршиоцу дужности директора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Решење о престанку мандата директора Центра за стручно усавршавање Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за стручно усавршавање Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Народног музеја Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Народног музеја Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  ОШ „Вук Караџић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Гимназије у Чачку.
 

Тридесет друга седница Скупштине града Чачка

 
На 32. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26. и 27. децембра 2019. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакуплјања, транспорта и депоновања комуналног отпада
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 129/2 од 13. новембра 2019. године
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на  измене и допуне Програма  буџетске помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак з 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину 
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на  измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне плана и Програма рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма рада  Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на измене Програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Радост“ Чачак
- План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама града Чачка 
- Решење о исправци грешке у Решењу Скупштине града Чачка бр. 06-90/2019-I од 25. 26 и 27. јуна 2019. године о размени делова к.п. бр. 3493 и к.п. бр. 5161 обе КО Чачак
- Решење о прибавлјању у јавну својину изградњом дела улице Светог Саве у Чачку са атмосферском канализацијом и јавном расветом
- Решење о прибавлјању у јавну својину изградњом телекомуникационих и сигналних инсталација у згради културе изграђене на к.п. бр. 784/1 КО Чачак
- Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града Чачка
- Одлука о допунама одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Медицинске школе у Чачку

Тридесет прва седница Скупштине града Чачка

 

 На 31. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. октобра 2019. године, размотрено је, усвојено и донето:

 
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2018/2019. годину 
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2019/2020. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2018/2019. годину 
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2019/2020. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
- Одлука о давању сагласности на одлуку о измени Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на одлуку о цени топлотне енергије за наступајућу грејну сезону
- Одлука о давању сагласности на одлуку о цени очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце 
- Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.06.2019. године 
- Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2019. години
- Решење о прибавлјању у јавну својину бестеретним правним послом зграде за спорт и физичку културу са правом коришћења кп.бр. 3434 КО Чачак на којој је иста изграђена
- Решење о прибавлјању у јавну својину изградњом Улице „7“ са хидротехничким инсталацијама, јавном расветом и саобраћајном сигнализацијом 
- Решење о давању МЗ Овчар Бања на коришћење пословне зграде изграђене на кп. бр. 2320/2 КО Врнчани
- Решења о разрешење односно избор појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак 
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора Економске школе Чачак
 

Записник са седнице

Тридесета седница Скупштине града Чачка

 

На 30. седници Скупштине града Чачка, одржаној 12. септембра 2019. године, донето је, размотрено и усвојено:

 
- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Одлука  о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом
- Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2019. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године
- Извештај о раду Дома здравлја „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
- Одлука  о изради Плана деталјне регулације за реконструкцију далековода 110 kv бр. 115/1 ТС „Кралјево 1“- ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка)
- Одлука  о изради Плана деталјне регулације за гроблје у Доњој Трепчи
- Решење о именовању директора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о именовању директора Апотеке Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Апотеке Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава
- Решење о престанку дужности члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
- Решење о именовању једног члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
- Решење о образовању Комисије за спровођење  конкурса за избор директора
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Управног одбора Предшколске установе „Радост“ Чачак
 

Двадесет девета седница Скупштине града Чачка


На 29. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25, 26. и 27. јуна 2019. године донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраног одборника
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину са извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета града Чачка за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину
- Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 515/2019 од 21. фебруара 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/14 од 10. маја 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 6/2019 од 2. априла 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1109/19 од 24. априла 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1398 од 27. фебруара 2019. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 292-3 од 27. марта 2019. године
- Извештај Градског већа о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01-31.03.2019. године
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
- Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2018. годину
- Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину
- Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне полиције града Чачка за 2019. годину
- Оперативни план одбране од поплава за воде ИИ реда на територији града Чачка за 2019. годину
- Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Одлука о измени одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Одлука о изменама Одлуке о Градском правобранилаштву
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом фискултурне сале на кп. бр. 860/1 КО Трнава
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом топловода - вреловода у Љубићској улици и Улици 10
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације у Горњој Трепчи, Доњој Трепчи, Мојсињу и Станчићима
- Решење о размени делова кп. бр. 3493 и кп. бр. 5161 обе КО Чачак
- Решење о размени делова кп. бр. 5708 и кп. бр. 5691/2 обе КО Чачак
- Одлука о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона-Коњевићи“
- Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за популациону политику града Чачка
- Решење о образовању Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца
- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2019/2020. години
- Одлука о такси превозу
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
- Решења о промени појединих чланова радних тела
- Решење о именовању директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Решење о престанку функције вршиоцу дужности директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Татомир Анђелић“ МрчајевциСлужбени лист града Чачка број 8
Извод из Записника

Двадесет осма седница Скупштине града Чачка


На 28. седници Скупштине града Чачка, одржаној 23. и 24. априла 2019. године донето је, размотрено и усвојено:

- Статут града Чачка
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка
- План генералне регулације за делове населјених места Мршинци и Слатина - секундарни центар
- План деталјне регулације „Љубић 2“
- Одлука о мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Статут „Градског позоришта Чачак“ Чачак
- Одлука о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Арилје
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-16/2019- II од 2. априла 2019. године
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2018. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за приступање „Туристичкој организацији регије Западна Србија“
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2018. годину
- Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2018. годину
- Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2018. годину
- Годишњи План рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2019. годину
- Решење о давању на коришћење пословног простора у јавној својини града Чачка Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“
- Решење о давању на коришћење пословног простора у јавној својини града Чачка Туристичкој организацији Чачка
- Решење о споразумном давању землјишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „ Zorpeks Kargo “ Чачак
- Решење о споразумном давању землјишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „9. септембар- Tissue Converting “ доо Горњи Милановац
- Решење о размени непокетности у КО Љубић и КО Трбушани
- Решење о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак и школи за основно и средње образовање „1. новембар“ Чачак
- Решење о давању претходне сагласности Атлетском клубу „Чаак“ да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Одлука о измени одлуке о поверавању права управлјања и коришћења - локација стари Технос
- Решење о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“
- Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- План деталјне регулације за планирани аеродром - Прелјина
- Одлука о привременим објектима
- Одлука о измени и допуни Одлуке о одржавању јавних зелених површина
- Програм подршке за спровођење полјопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2019. годину
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у полјопривреди у 2019. години
- Заклјучак о приступању измени и допуни Пословника Скупштине града Чачка
- Решења о промени појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о именовању директора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о именовању директора Дома здравлја „Чачак&рдqуо; Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Народног музеја Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
- Решење о престанку мандата одборника
- Решење о именовању директора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак&рдqуо; Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак

Службени лист града Чачка број 6
Извод из Записника

Двадесет седма седница Скупштине града Чачка


На 27. седници Скупштине града Чачка одржаној 19. и 20. фебруара 2019. године донето је:

- Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2019. годину
- Акциони план запошљавања града Чачка за 2019. годину
- Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Одлука о накнадама за коришћење јавних добара
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину
- Одлука о приступању града Чачка у чланство удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка
- Решење о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Решење у прибављању у јавну својину непокретности за рекултивацију и санацију простора бивше депоније „Прелићи“
- Решење о приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „ZORPEKS KARGO“ Чачак
- Решење о приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „9. СЕПТЕМБАР - TISSUE CONVERTING“ доо Горњи Милановац
- Решење о приступању прибављању грађевинског земљишта на к.п. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у ко коњевићи
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом прикључка атмосферске канализације у прељини
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом атмосферске канализације у Улици 66
- Решење о приступању размени непокретности у КО Љубић и КО Трбушани
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији града Чачка
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2019. години
- Програм развоја туризма града Чачка за период 2019 - 2024. године
- Решења о промени појединих чланова радних тела
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о престанку дужности једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о именовању једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног вршиоца дужности члана Надзорног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Градске библиотеке „Владислав Петковић-Дис“ Чачак

Службени лист града Чачка број 3
Извод из Записника

Двадесет шеста седница Скупштине града Чачак


На 26. седници Скупштине града Чачка, одржаној 21, 22, 24. и 25. децембра 2018. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраног одборника
- Одлука о буџету града Чачка за 2019. годину
- Кадровски план Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину
- Измене и допуне Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку
- Одлука о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине населјености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава)
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Арилје за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Арилје за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену топлотну енергију крајњим купцима
- Одлука о вредности коефицијента за тарифну групу „пословни простор“
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм сакуплјања комуналног отпада на територији населјеног места Мрчајевци за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији населјеног места Мрчајевци за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју населјеног места Мрчајевци за 2019. годинуДвадесет шеста седница Скупштине
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени услуга зоохигијене
- Одлука о давању сагласности на Програм сакуплјања комуналног отпада за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм обавлјања делатности зоохигијене за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2019. годину
- Програм уређивања грађевинског землјишта за 2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
- Одлука о оснивању установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Извештај о раду Дома здравлја „Чачак“ за период од 01.01. 2017. године до 31. 12. 2017. године
- Решење о давању на коришћење дела објекта у јавној својини града Чачка Дому културе Чачак
- Решење о прибавлјању у јавну својину земЉишта за потребе ЈКП „Чачак“ Чачак
- Решење о прибавлјању у јавну својину непокретности рекултивисаног и санираног простора бивше депоније „Прелићи“
- Одлука о давању сагласности на текст Уговора о пословно-техничкој сарадњи између града Чачка и ЈВП „Србијаводе“
- Решење о именовању директора Установе за КОД “Коста Новаковић&рдqуо; Чачак
- Решење о именовању вршилаца дужности председника и чланова Управног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Решење о именовању вршилаца дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак

Службени лист града Чачка број 27
Извод из записника

Двадесет пета седница Скупштине града Чачка


На 25. седници Скупштине града Чачка, одржаној 22, 23. и 26. новембра 2018. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраног одборника
- Одлука о додели Децембарске награде града Чачка за 2018. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2017/2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2018/2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2018/2019. годину
- Одлука о давању сагласности на Статут Центра за стручно усавршавање Чачак
- Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за културно- образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Установе за културно- образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП“Комуналац“ Чачак број 107/2а од 29. октобра 2018. године
- Решење о давању МЗ Трнава на коришћење зграде изграђене на кп. бр. 868 КО Трнава
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода на даљински систем грејања зграде МУП-а и зграде локалних судова у Чачку
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом паркинга у Индустријској зони у Прељини
- Решење о преносу права коришћења контејнерске гасне котларнице саграђене на кп.бр. 288/1 КО Чачак
- Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2018. години
- Решење о именовању директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Решења о разрешењу и избору појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ Бресница
- Решење о разрешењу односно именовању у Управном одбору Градске стамбене агенције у Чачку
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
- Измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
- План детаљне регулације за инфраструктурни коридор - државни пут ИА реда ознаке А2 (763) Београд- Обреновац-Лајковац- Љиг- Горњи Милановац- Прељина -Чачак- Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
- Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину
- Програм организовања такси превоза за период 2018-2023. година

Службени лист града Чачка број 24
Извод из Записника

Двадесет четврта седница Скупштине града Чачка


На 24. седници Скупштине града Чачка одржаној 12, 13, 14 и 17. септембра 2018. године донето је и оглашено:

- Решење о престанку мандата једног одборника
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
- Одлука о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада доо „Научно технолошки парк“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене Програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
- Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2018. годину
- План детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак
- Измене и допуне Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку
- Решење о прибављању у јавну својину, изградњом, водоводне мреже у Мрчајевцима, Бечњу и Доњој Горевници
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају
- Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Јавни конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Чачак&рдqуо; Чачак
- Решење о именовању председника и два члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Решење о именовању председника и једног члана Надзорног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Закључак о предлагању једног члана Надзорног одбора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Чачак

Службени лист града Чачка број 19
Службени лист града Чачка број 20
Извод из Записника

Двадесет трећа седница Скупштине града Чачка


На 23. седници Скупштине града Чачка, одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, усвојено је и донето:

- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку о измени Статута Дома културе Чачак
- Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2017. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину
- Одлука о изменама Одлуке о организовању Установе „Туристичка организација Чачка“
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Дубоко“ Ужице са Законом о јавним предузећима
- Одлука о изради Плана деталјне регулације „Кулиновачко полје“
- Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку
- Решење о приступању размени непокретности са предузећем „Atenic commerc“ доо Чачак
- Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за 2018. годину
- Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за решавање притужби на рад Комуналне полиције града Чачка
- Акциони план социјалног уклјучивања Рома и Ромкиња 2018-2025. године
- План деталјне регулације за населјено место Трнава
- Одлука о обавлјању комуналне делатности управлјања комуналним отпадом
- Одлука о обавлјању комуналне делатности управлјања јавним паркиралиштима
- Одлука о прибавлјању, располагању и управлјању стварима у јавној својини града Чачка
- Програм заштите животне средине града Чачка за период 2018-2027. године
- Програм заштите, уређења и коришћења полјопривредног землјишта за територију града чачка за 2018. годину
- Решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2018/2019. години
- Решење о прибавлјању у јавну својину изградњом дела улице Љубић полје 2 са потребним инфраструктурним водовима на ко. Бр. 783/11 ко Коњевићи
- Решење о прибавлјању у јавну својину изградњом пословног објекта-надстрешнице за експерименталну производњу компоста (хумуса) приземне спратности
- Решење о приступању прибавлјању у јавну својину дела кп. бр. 5728/1 КО Чачак
- Решење о именовању три члана Управног одбора Дома здравлја „Чачак“ Чачак
- Решење о именовању два члана Надзорног одбора Дома здравлја „Чачак“ Чачак
- Решења о именовању школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка

Службени лист града Чачка број 14
Службени лист града Чачка број 15
Записник са седнице

Двадесет друга седница Скупштине града Чачка


На 22. седници Скупштине града Чачка, одржаној 8, 11. и 12. јуна 2018. године, донето је и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
- Одлука о промени назива појединих улица на територији града Чачка
- Одлука о одређивању и промени назива појединих улица на територији града Чачка
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2017. годину
- Одлука о изменама и допуни Статута града Чачка
- Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1020/18 од 20. априла 2018. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 303/2 од 29. марта 2018. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1203/3 од 26. фебруара 2018. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 5/2018 од 2. априла 2018. године
- Извештај о пословању ЈКП “Водовод“ Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/8 од 16. априла 2018. године
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље бр. 472/2018 од 25. маја 2018. године
- Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2017. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Стратешки план Комуналне полиције града Чачка за период 2018-2023. године
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2018. годину
- Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ у Чачку
- Решенје о отуђенју и прибављанју у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка
- Решенје о отуђенју и прибављанју у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и „Chips way“ доо Чачак
- Решење о приступању прибављању земљишта за проширење гробља у МЗ Риђаге
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани, Одлука о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Трбушани
- Решење о разрешењу и избору појединих чланова радних тела Скупштине града
- Решење о именовању директора Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Решење о престанку дужности једном члану Управног одбора Установе Регионални центар за таленте Чачак
- Решење о именовању једног члана Управног одбора Установе Регионални центар за таленте Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју “Зрачак&рдqуо; Чачак

Службени лист града Чачка број 11
Извод из Записника

Двадесет прва седница Скупштине града Чачка


На 21. седници Скупштине града Чачка, одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донето је и усвојено:

- Одлука о елаборату о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на територији града Чачка (на катастарској парцели бр. 2138/1 КО Прељина), непосредном погодбом без накнаде, компанијама Vorwerk autotec Serbia д.о.о. Београд - Нови Београд, Eldisy Serbia д.о.о. Београд-Нови Београд и Vorwerk drivetec Serbia д.о.о. Београд-Нови Београд
- Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом објекта Скупштинске сале
- Решење о приступању отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Младене Гојковић и Драгана Гојковића обоје из Чачка
- Решење о приступању отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка
- Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Текст Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор-државни пут ИА реда ознаке А2 (763), Београд-Обреновац-Лајковац-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Чачак-Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на кп. бр. 3337/3 КО Бресница
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на кп. бр. 1309 КО Доња Трепча
- Одлука о прихватању Иницијативе за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и Предлог закључка о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
- Решење о именовању директора Спортског центра „Младост“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Решење о именовању директора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак

Службени лист града Чачка број 8
Извод из Записника

Двадесета седница Скупштине града Чачка


На 20. седници Скупштине града Чачка, одржаној 22, 23. и 26. марта 2018. године, донето је и усвојено:

- Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине у 2018. години
- Одлука о верификацији мандата новоизбраном одборнику
- Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину
- Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години
- Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији и миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила на територији града Чачка за период од 2018 - 2021. године
- Одлука о изменама Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
- План детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча
- План детаљне регулације „Прељина - Коњевићи“
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона-Коњевићи“
- Одлука о изради Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву
- Одлука о допуни Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз путника
- Решење о размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
- Решење о размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо Чачак и „Вибет“ доо Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Закључак о спровођењу новог конкурса за избор директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Текст Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- План рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2018. годину
- Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2017. годину
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2017. годину
- Решење о давању претходне сагласности оснивачима боксерског клуба да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље
- Решење о престанку дужности Привременог школског одбора Медицинске школе у Чачку
- Решење о именовању Школског одбора Медицинске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора Економске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању председника и два члана Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак

Извод из Записника
Службени лист града Чачка број 6

Деветнаеста седница Скупштине града Чачка


На 19. седници Скупштине града Чачка, одржаној 8, 9, 12. и 13. фебруара 2018. године донето је:

- Решење о престанку мандата одборника
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског историјског архива за град Чачак, општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2018. годину
- Акциони план запошлјавања града Чачка за 2018. годину
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2018. години
- Одлука о пијацама
- Одлука о одржавању јавних зелених површина
- Решење о приступању размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
- Решење о приступању размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо и „Вибет“ доо
- Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гроблја „Градско зеленило“ Чачак чији је оснивач град Чачак
- Текст Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гроблја „Градско зеленило“ Чачак
- Одлука о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграда на територији града чачка
- Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на територији града Чачка
- Одлука о утврђивању износа накнаде за управлјање у случају принудно поставлјеног управника на територији града Чачка
- Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва које оснива Миленко Костић из Чачка садржи назив града Чачка
- Одлука о образовању Савета за популациону политику града Чачка
- Решење о размени непокретности са предузећем „ Mizzoni papir “ доо Чачак
- Решење о прибавлјању у јавну својину изградњом Улице број 10 у Чачку
- Решење о приступању размени непокретности у КО Парменац
- Решење о преносу права коришћења на становима Градској стамбеној агенцији Чачак
- Одлука о поверавању права управлјања и коришћења покретном ствари ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о разрешењу и избору појединих чланова радних тела Скупштине града
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевцо за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину
- Решење о преносу права коришћења непокретности Јавној установи „Туристичка организација Чачка
- Решење о именовању вршиоца дужности ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих „Зрачак“ Чачак
- Решење о именовању једног члана и једног заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу

Службени лист града Чачка број 3

Извод из Записника

Осамнаеста седница Скупштине града Чачка


На 18. седници Скупштине града Чачка, одржаној 21, 22, 23, 25,26. и 27. децембра 2017. године, донето је:

- Одлука о буџету града Чачка за 2018. годину
- Кадровски план градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2018. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.1.2017. до 30.9.2017. године
- План детаљне регулације "Атеница"
- Измене и допуне Плана генералне регулације "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне" у Чачку и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Одлука о накнади за рад у надзорном одбору Јавног предузећа
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију "Дубоко" Ужице
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 112/3 од 7. децембра 2017. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2018. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2018. годину
- Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање
- Одлука о условима прикључења на систем за водоснабдевање "Рзав"
- Одлука о измени Одлуке о преносу права коришћења непокретности Предшколској установи "Моје детињство" Чачак
- Решење о приступању размени непокретности са предузећем " Mizzoni papir " доо Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину надградњом другог спрата на објекту бр.1 ОШ "Свети Сава"
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину
- Решење о именовању директора Дома културе Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад у Чачку
- Решење о именовању Управног одбора Установе за дневни боравак деце младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак
- Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак
- Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Решење о именовању председника и једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
- Решење о именовању једног члана Управног одбора ЈКП "Регионална санитарна депонија Дубоко" Ужице
- Решење о разрешењу односно именовању једног чланаУправног одбора ПУ "Радост" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ "22. децембар" Доња Трепча
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Гимназије у Чачку

Извод из Записника
Службени лист града Чачка број 24
Службени лист града Чачка број 25

Седамнаеста седница Скупштине града Чачка


На 17. седници Скупштине града Чачка, одржаној 1. и 2. децембра 2017. године, донето је и утврђено:

- Одлука о верификацији мандата одборника
- Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак и
- Одлука о додели Децембарске награде града за 2017. годину
- Одлука о додели звања Почасног грађанина града Чачка
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП "Рзав" Арилје за 2017. годину
- Одлука о изменама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
- Решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
- Решења о именовању Надзорних одбора јавних предузећа града Чачка (6 јавних предузећа)
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП "Водовод" Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП "Моравац" Мрчајевци
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП "Паркинг сервис" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Предшколске установе "радост" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Машинско-саобраћајне школе Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Музичке школе "Др Војислав Вучковић" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ШОСО "1. Новембар" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ "Милица Павловић" Чачак
- Програм о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
- Програм локалног економског развоја за период 2017. - 2019. година
- Одлука о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2017. годину

Оглашени су јавни конкурси за именовање директора:

- Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак
- Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Чачак
- Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци

Извод из Записника
Службени лист града Чачка број 22

Шеснаеста седница Скупштине града Чачка


На 16. седници Скупштине града Чачка, одржаној 24, 25. и 26. октобра 2017. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраних одборника
- Решење о избору заменика Градоначелника
- Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Измене Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и градског правобранилаштва града Чачка за 2017. годину
- Предлог Програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години
- Одлука о изменама Одлуке о наградама и признањима града Чачка
- Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела
- Одлука о изради Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“- Здрављак
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за планирани аеродром-Прељина
- Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2016/2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2017/2018. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2016/2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2017/2018. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2017. години
- Решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о именовању Управног одбора Градске стамбене агенције
- Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе „Народни музеј“ Чачак
- Решење о именовану једног члана Надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Решење о престанку дужности Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
- Решење о именовању Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Машинско саобраћајне школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Економске саобраћајне школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ШОСО „1. Новембар“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора

Извод из Записника
Службени лист града Чачка број 19

Петнаеста седница Скупштине града Чачка


На 15. седници Скупштине града Чачка, одржаној 6. 7, 8. и 11. септембра 2017. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Решење о престанку мандата одборника
- Одлука о верификацији мандата одборника
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
- Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника
- Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз путника
- Одлука о обављању делатности зоохигијене
- Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом дела некатегорисаног пута за потребе индустријске зоне у Прелјини
- Решење о прибавлјању у јавну својину лифта реконструкцијом објекта Установе "Зрачак" Чачак
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за Град
- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2017/2018. години
- Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда на територији града Чачка за 2017. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак за 2016. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе од националног значаја Уметничка галерија "Надежда Петровић" Чачак
- Одлука о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈП "Градац" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисабих путева на територији града Чачка за 2017. годину
- Измене и допуне Програма уређивања грађевинског землјишта за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. године
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2017. годину
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ "Свети Сава" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ "Свети Ђакон Авакум" Трнава
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница

Извод из Записника
Службени лист града Чачка број 16
Службени лист града Чачка број 17

Четрнаеста седница Скупштине града Чачка


На 14. седници Скупштине града Чачка, одржаној 4, 5. и 6. јула 2017. године, донето је:

- Пословник о раду Скупштине града Чачка
- Решење о прибављању у јавну својину изградњом дела секундарне саобраћајнице
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ "Милица Павловић" Чачак

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 11

Тринаеста седница Скупштине града Чачка


На 13. седници Скупштине града Чачка, одржаној 6, 7, 8, 9, 12,13. и 16. јуна 2017. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период 2017-2021. година
- Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период 2017-2027. година
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље бр. 381/2017 од 23. фебруара 2017. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 998/17 од 20. априла 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
- Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 78/2-2
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 3523/2 од 23. маја 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/7 од 7. априла 2017. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/10 од 23. маја 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 8 од 27. априла 2017. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2016. годину
- Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2016. годину
- Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период 01.07.2014-31.12.2014. године
- Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период 01.01.2015.-31.12.2015. године
- Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период 01.01.2016.-31.12.2016. године
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2016. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2016. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Чачак
- Одлука о давању сагласности на измену Програма рада Дома културе за 2017. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2016. годину
- Извештај о остварењу Плана и програма рада и финансијског пословања Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2016. годину
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије кп. бр 2138/4 КО Прељина, за изградњу трафостанице на локацији „Хиподром“ у Прељини
- Решење о размени градског грађевинског земљишта између града Чачка и УТП „Морава“ Чачак
- Решење о прибављању у јавну својину града Чачка непосредном погодбом непокретности КО Мрчајевци, за проширење гробља
- Одлука о прибављању у јавну својину реконструкцијом објекта са фискултурном салом ОШ „Ратко Митровић
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница, Одлука о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Прислоница
- Решење о именовању директора Установе “Међуопштински историјски архив&рдqуо; за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Решење о именовању директора Установе Народни музеј Чачак
- Решење о давању сагласности за именовање директора Регионалног центра за таленте Чачак
- Решење о престанку мандата директора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортског центра „Младост“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 10

Дванаеста седница Скупштине града Чачка


На 12. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26, 27. и 28. априла 2017. године донето је:

- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017-2021
- Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017-2027
- Одлука о давању сагласности на Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Чачак“ Чачак за период 2017-2027
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2021. године
- Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Чачак за период 2017-2027. године
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2021. године
- Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2027. године
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017-2021. година
- Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Комуналац“ Чачак за период 2017-2027. година
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 2017-2021. године
- Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 2017-2027. године
- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2017-2021
- Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2017 - 2026
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Градац“ Чачак за период 2017-2021
- Одлука о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Градац“ Чачак за период 2017-2027
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Одлука о путевима
- Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз путника
- Одлука о прибавлјању у јавну својину изградњом стамбене зграде за смештај Рома
- Одлука о преносу права коришћења Прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Одлука о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак, приклјучних возила-специјализованих приколица
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Прислоница и Закључак о припреми нацрта Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прислоница
- Одлука о изменама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор


Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 8

Једанаеста седница Скупштине града Чачка


На 11. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. фебруара, 1, 2, 3. и 6. марта 2017. године, донето је и усвојено:

- Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине
- Измене и допуне дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Решење о прибављању у јавну својину непокретности - кп бр. 2138/1 КО Прељина од КК „Миленко Никшић“
- Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2017. години
- Одлука о изменама и допуни Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 75/4 од 30. јануара 2017. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 2 од 27. јануара 2017. године
- Одлука о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак, покретне ствари, теретног возила
- Одлука о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом дела зграде Дечијег вртића на кп.бр. 884 КО Чачак
- Решење о приступању прибављању у јавну својину града Чачка, непокретности КО Мрчајевци, путем непосредне погодбе, за проширење гробља
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2017. годину
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2015/2016. годину
- Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2016/2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2017. годину
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Решења о избору и разрешењу појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о престанку мандата директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Дома културе Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
- Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Дома здравља „Чачак“
- Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Установе за дневни боравак деце и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Решења о разрешењу односно именовању појединих чланова школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 5
Службени лист града Чачка број 6
Службени лист града Чачка број 7

Десета седница Скупштине града Чачка


На 10. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25, 26, 30. и 31. јануара 2017. године, донето је:

- Акциони план запошљавања града Чачка за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП "Рзав" Ариље за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину
- Одлук о давању сагласности на Програм коришћења републичких буџетских средстава за 2017. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину
- Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада доо "Научно технолошки парк Чачак" за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије "Надежда Петровић" Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за културно образовну делатност "Коста Новаковић" Чачак за 2017. годину
- Решење о прибављању у јавну својину непокретности - к.п. бр. 2138 КО Прељина од КК "Миленко Никшић"
- Одлука о успостављању сарадње града Чачка са градовима и општинама у сливу Западне Мораве
- Решење о именовању два члана Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 2

Девета седница Скупштине града Чачка


На 9. седници Скупштине града Чачка, одржаној 23, 24, 26, 27 и 28. децембра 2016. године, донето је:

- Одлука о буџету града Чачка за 2017. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Одлука о измени и допунама Статута града Чачка
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама
- Одлука о изменама Одлуке о комуналном реду и општем уређењу
- Одлука о утврђивању економски најниже цене ауто-такси превоза на територији града Чачка
- Решење о разрешењу и избору појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о именовању директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 25
Службени лист града Чачка број 26

Осма седница Скупштине града Чачка


На 8. седници Скупштине града Чачка, одржаној 9. децембра 2016. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
- Одлука о додели Децембарске награде града за 2016. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Одлука о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
- Одлука о бесплатном и превозу са попустом у градском и приградском саобраћају
- Одлука о условима, начину и поступку давања у закуп стана у улици Книћанинова бр. 18 на кп. бр. 3212/1 КО Чачак
- Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2016. години
- Одлука о изменама Одлуке о заштити споменика природе „Фикус-Чачак“
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 23

Седма седница Скупштине града Чачка


На 7. седници Скупштине града Чачка, одржаној 23. и 24. новембра 2016. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка од 1.01. до 30.09.2016. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
- Измена Акционог плана запошлјавања града Чачка за 2016. годину
- Одлуке о усклађивању оснивачких аката јавних предузећа града Чачка са Законом о јавним предузећима:
  - Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак
  - Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
  - Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
  - Јавног комуналног предузећамза изградwу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
  - Јавног комуналног предзтеча „Паркинг сервис“ Чачак
  - Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање грађевинско землјиште и путеве „Градац“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2016. годину
- Измена Програма уређивања грађевинског землјишта за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм зимског одржавања за сезону 2016/2017
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Програм о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2016. години
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о поставлјању мањих монтажних објеката привременог карактера
- Одлука о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за населјено место Прелјина
- Одлука о прибавлјању у јавну својину изградњом контејнерске комбиноване котларнице на кп.бр. 1/3 КО Чачак
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела к.п. бр. 2736 КО Љубић и прибавлјању у јавну својину дела к.п. бр. 1066 КО Љубић, путем размене
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка дела к.п. бр. 2819/2 КО Љубић и прибавлјању у јавну својину дела к.п. бр. 2570/3 КО Љубић, путем размене
- Решење о прибављању у јавну својину града Чачка, непосредном погодбом, непокретности - земљиште ближе описано као кп.бр. 110/1, 109/1, 109/4, 130/1, 133/2, 135/1, 136/1 и 142/2 све КО Атеница
- Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбм, без накнаде кп.бр. 2279/1 и кп.бр. 2279/3, обе КО Прељина
- Решење о образовању Комисије за планове
- Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Решење о престанку мандата једног одборника
- Решење о разрешењу односно именовању једног заменика члана и једног члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о именовању једног члана Управног одбора Градске стамбене агенције
- Решење о именовању три члана Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
- Решења о разрешењу односно именовању појединих чланова школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка
- Одлука о учешћу града Чачка у финансирању санације и уређења фасаде стамбеног објекта И изграђеног на кп.бр. 798/1 КО Чачак

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 21
Службени лист града Чачка број 22

Шеста седница Скупштине града Чачка


На 6. седници Скупштине града Чачка, одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2015/2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2016/2017. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2015/2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2016/2017. годину
- Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак бр. 64/4 од 10. маја 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак бр. 1720/16 од 28. априла 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци бр. 8 од 18. маја 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе Чачак за 2015. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2015. годину
- План детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница од моста на реци Западна Морава до прикључка на Л-314
- Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Решење о именовању директора ЈП за урбанистичко и просторно планирање „Градац“ Чачак
- Решење о именовању директора ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак
- Решења о именовању управних одбора јавних установа града Чачка
- Решења о именовању надзорних одбора јавних установа града Чачка
- Решења о разрешењу односно именовању појединих чланова школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка
- Решење о разрешењу једног члана Надзорног одбора Дома здравља „Чачак“
- Решење о разрешењу и избору једног члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
- Решење о разрешењу и избору једног члана Савета за статут, друге прописе и организацију
- Решење о разрешењу и избору једног члана Корисничког савета јавних служби
- Решење о разрешењу и избору једног члана Савета за младе
- Решење о избору једног члана Савета за буџет и финансије
- Закључак у вези доношења Пословника о раду Скупштине града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
- Одлука о преносу инвеститорских права Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о измени и допуни Одлуке о поверавању права управљања и коришћења
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2179/7 КО Чачак и дела кп. бр. 766/3 КО Чачак и прибављању у јавну својину дела кп.бр. 772/1 КО Чачак у својини УТП „Морава“ Чачак, непосредном погодбом путем размене
- Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка кп.бр. 5124 ко Чачак и прибављању у јавну својину кп.бр. 5123/3 ко Чачак у својини „Chips way“ доо Чачак, непосредном погодбом путем размене

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 20

Пета седница Скупштине града Чачка


На 5. седници Скупштине града Чачка, одржаној 7, 12, 13. и 16. септембра 2016. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.1.2016. до 30.6.2016. године
- Одлука о изменама одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
- Одлука о измени и допуни Одлуке о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Чачка
- Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију „Дубоко“ Ужице
- Решења о приступању отуђењу непосредном погодбом, без накнаде, к.п. бр. 2279/1 и к.п. бр. 2279/3, обе КО Прељина, из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије
- Одлука о отуђењу из јавне својине делова непокретности (објекта и земљишта) на к.п. бр. 1502/1 КО Чачак
- Извештај о раду привредног друштва Научно технолошки парк Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2015. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2015. годину
- Извештај о остварењу Плана и програма рада и финансијског пословања Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2015. годину
- Решење о давању претходне сагласности да пословно име Привредног друштва које оснива „Ауто Чачак“ Д.О.О. Чачак садржи назив града Чачка
- Одлука о измени Одлуке о градским управама
- Одлука о прибавању у јавну својину изградњом пословног монтажног објекта - Дом културе
- Решење о престанку функције члана Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље члана Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак
- Решење о именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Машинско саобраћајне школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању члана Школског одбора ОШ „Степа Стевановић“ Горња Горевница
- Решење о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча и закључак о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 19

Четврта седница Скупштине града Чачка


На 4. седници Скупштине града Чачка, одржаној 7. и 8. јула 2016. године, донето је, размотрено, усвојено и оглашено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраних одборника
- Одлука о измени Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Одлука о поверавању ТВ преноса Скупштине
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2015. годину
- Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину
- Измене Акционог плана запошљавања града Чачка за 2016. годину
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2016. годину
- Извештај о пословању ЈП "Градац" Чачак за 2015. годину
- Извештај о пословању ЈКП "Чачак" Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 2025/4 од 27. априла 2016. године
- Одлука о прихватању одлуке Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 2656/1 од 3. јуна 2016. године
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак" Чачак за 2016. годину
- Извештај о пословању ЈКП ,,Водовод" Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надторног одбора ЈКП "Водовод" Чачак број 4/10 од 10. јуна 2016. године
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље број 314/2016
- Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника
- Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Одлука о изради Плана генералне регулације за делове насељеног места Мршинци и Слатина - секундарни центар
- Одлука о изради Плана детаљне регулације "Парменац - Бељина - зона санитарне заштите"
- Одлука о изради Плана детаљне регулације "Лугови"
- Одлука о изради Плана детаљне регулације "Лозница"
- Одлука о преносу права коришћења пословног простора Центру за социјални рад града Чачка
- Одлука о преносу права коришћења
- Закључак Скупштине града поводом спровођења новог Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Чачак" Чачак
- Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа и Јавног комуналног предузећа чији је оснивач град Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Решење о разрешењу секретара Скупштине града
- Решење о постављењу секретара Скупштине града

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 15
Службени лист града Чачка број 16

Трећа седница Скупштине града Чачка


На 3. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. јуна 2016. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата 2 изабрана одборника
- Решења о избору сталних радних тела Скупштине града Чачка
- Одлука о образовању Комисије за доделу средстава за реализацију Програма локалног економског развоја у 2016. години
- Решење о избору 3 члана Градског већа
- Информација о проблемима станара у улици Светозара Марковића бр. 18

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 14

Друга седница Скупштине града Чачка


На 2. седници Скупштине града Чачка, одржаној 17. и 20 јуна 2016. године, донето је:

- Решење о избору председника и чланова Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања
- Одлука о верификацији мандата одборника
- Решење о избору Градоначелника града Чачка
- Решење о избору заменика Градоначелника града Чачка
- Решење о избору чланова Градског већа

Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 12

Прва (конститутивна) седница Скупштине града Чачка


На 1. конститутивној седници Скупштине града Чачка, одржаној 24. маја и 17. јуна 2016. године, усвојено је и донето:

- Извештај Верификационог одбора
- Одлука о верификацији мандата одборника
- Решење о избору председника Скупштине града Чачка
- Решење о избору заменика председника Скупштине града Чачка
- Решење о поставлјењу секретара Скупштине града Чачка
- Решење о престанку мандата 4 одборника


Записник са седнице
Службени лист града Чачка број 12

Педесет друга седница Скупштине града Чачка


На 52. седници Скупштине града Чачка, одржаној 29. фебруара и 2. и 3. марта 2016. године, донето је:

- Решење о престанку мандата одборника Скупштине града Чачка
- Акциони план запошљавања града Чачка за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП "Рзав" Ариље за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП "Рзав" Ариље за 2016. годину
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка за 2015. годину
- Програм развоја спорта у граду Чачку за период 2016-2018. године
- План детаљне регулације "Кошутњак 1-Младост"
- План детаљне регулације "Кошутњак 3"
- Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације "Центар" у Чачку
- Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне" у Чачку
- Одлука о грађевинском земљишту
- Одлука о измени и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера
- Програм локалног економског развоја за 2016. годину
- Одлука о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2016. годину
- Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2016. годину
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2016. години
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада д.о.о. "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе "Радост" Чачак
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2015. годину
- Одлука о прибављању у јавну својину непокретности ради формирања спомен комплекса
- Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности за формирање спомен комплекса
- Одлука о прибављању у јавну својину путем размене
- Одлука о отуђењу из јавне својине непокретности
- Решење о образовању Комисије за отуђење непокретности
- Решење о разрешењу Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије пољопривреде и руралног развоја града Чачка

Службени лист града Чачка број 5
Записник са седнице

Педесет прва седница Скупштине града Чачка


51. седница Скупштине града Чачка, сазвана на захтев 26 одборника, за четвртак 18. фебруар 2016. године, није одржана због недостатка кворума.

Службена белешка

Педесета седница Скупштине града Чачка


На 50. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. и 26. јануара 2016. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и план рада Градске стамбене агенције Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне плана и Програма рада д.о.о. Научно технолошки парк Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2016. годину
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2014/2015. годину
- Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2015/2016. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за културно-образовну делатност "Коста Новаковић" Чачак за 2016. годину
- Одлука о промени назива улица
- Решење о давању сагласности оснивачима Спортског савеза Чачак да назив савеза може да садржи назив града Чачка
- Решење о давању сагласности да пословно име друштва са ограниченом одговорношћу " Čal-Čačak "може да садржи назив града Чачка
- Решење о престанку дужности члана Савета за младе
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2016. години
- Информација о количини и вредности фолије која је својевремено из средстава самодоприноса набављена за потребе изградње санитарне депоније
- Одлука о организацији и функционисању органа града Чачка, предузећа и установа чији је оснивач или већински власник град Чачак за време ратног и ванредног стања

Службени лист града Чачка број 3
Записник са седнице

Четрдесет девета седница Скупштине града Чачка


На 49. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године и 11. и 12. јануара 2016. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Решење о престанку дужности заменика председника Скупштине
- Решење о избору заменика председника Скупштине
- Одлука о буџету града Чачка за 2016. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Одлука о допуни Одлуке о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за Град
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.01.2015. године до 30.09.2015. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2016. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2015. годину од 21. априла 2015. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2015. годину од 26. августа 2015. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2015. годину од 3. децембра 2015. године
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- Одлука о давању сагласности на програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2016. годину
- План генералне регулације за насељено место Слатина
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча за делове насеља Горња и Доња Трепча
- Одлука о максималној спратности објеката који су предмет озакоњења
- Одлука о прибављању у јавну својину непокретности ради извођења хидрогеолошких, хидрогеотермалних и балнеолошких истраживања за потребе формирања бањског, wellness и spa комплекса
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Комисије за именовање директора јавних предузећа града Чачка

Службени лист града Чачка број 22
Службени лист града Чачка број 1
Записник са седнице

Четрдесет осма седница Скупштине града Чачка


На 48. седници Скупштине града Чачка, одржаној 11. децембра 2015. године, донето је:

- Решење о престанку дужности једног члана Градског већа
- Решење о избору једног члана Градског већа
- Одлука о додели Децембарске награде града за 2015. годину
- Одлука о матичним подручјима на територији града Чачка
- Одлука о давању сагласности на програм зимског одржавања за сезону 2015/2016.
- Одлука о радном времену Здравствене установе "Апотека Чачак"
- Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак
- Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за именовање директора Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробље "Градско зеленило" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе "Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани"
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Предшколске установе "Радост" Чачак
- Решење о именовању Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању три члана и два заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Пријевор

Службени лист број 21
Записник са седнице

Четрдесет седма седница Скупштине града Чачка


На 47. седници Скупштине града Чачка, одржаној 20, 22. и 30. октобра 2015. године, усвојено је, донето и размотрено:

- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2014/2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2015/2016. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2014/2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2015/2016. годину
- Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца
- Решење о утврђивању престанка положаја заменика Градског јавног правобраниоца
- Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2015. години
- Одлука о финансирању активности спортских организација од посебног значаја за град Чачак.
Преузмите Извештај о изградњи Градског фудбалског стадиона I фаза
- Решење о избору појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Гимназије у Чачку
- Решење о именовању једног заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Обраћање Скупштини града представника Удружења „Поплављени 1965-2015“

Закључак
Службени лист града Чачка број 18
Службени лист града Чачка број 20
Записник са седнице

Четрдесет шеста седница Скупштине града Чачка


На 46. седници Скупштине града Чачка, одржаној 29. и 30. септембра и 2. октобра 2015. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о допунама Статута града Чачка
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2015. године до 30.06.2015. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2015. годину
- Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице број 89/7 од 30. јуна 2015. године
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2015. годину
- План Генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
- Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Прељина-Коњевићи“
- Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Атеница“
- Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Љубић 2“
- Програм о изменама и допунама програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2015. години
- Одлука о промени назива улица на територији града Чачка
- Одлука о вредности коефицијента за тарифну групу пословни простор
- Одлука о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Пријевор, Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Пријевор и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Пријевор
- Информација о поштовању радног времена угоститељских објеката
- Решење о престанку дужности појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о именовању директора Апотеке Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Танаско Рајић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Драгиша Мишовић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Економске школе Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Техничке школе Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ПУ „Моје детињство“ Чачак
- Решење о престанку дужности једног члана комисија за именовање директора јавних предузећа града Чачка
- Решење о престанку дужности једног члана Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу


Службени лист града Чачка број 15
Службени лист града Чачка број 16

Четрдесет четврта седница Скупштине града


На 44. седници Скупштине града Чачка, одржаној 1, 2 и 6. јула 2015. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата одборника
- Одлука о комуналном реду и општем уређењу
- Одлука о изменама и допунама одлуке о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Чачка
- Одлука о допуни Одлуке о градским управама
- Решење о постављењу Градског правобраниоца
- Решење о утврђивању престанка положаја Градском јавном правобраниоцу
- Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих за сметњама "Зрачак" Чачак
- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији града Чачка
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2014. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2014. годину
- Извештај о раду Установе културе од националног значаја Уметничка галерија "Надежда Петровић" Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2014. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2014. годину
- Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2014. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2014. годину
- Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2015. годину
- Извештај о остварењу плана и програма рада и финансијског пословања установе за културно образовну делатност "Коста Новаковић" Чачак за 2014. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2014. годину
- Извештај о раду доо "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2015. годину
- Одлука о проглашењу заштите споменика природе "Стабла Чачка"
- Одлука о измени одлуке о преносу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије
- Одлука о прибављан?у у јавну својину изградн?ом Визитор центра на кп. бр. 2330/3 КО Врнчани
- Одлука о прибављан?у у јавну својину путем размене
- Одлука о отуђен?у покретних ствари - опреме из јавне својине
- Извештај о реализацији подстицајних средстава у пољопривреди у 2013. и 2014. години
- Информација о употреби ћириличног писма у раду органа града градских управа, јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Дома културе
- Решење о разрешењу односно именовању појединих чланова Изборне комисије града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Дома здравља "Чачак" Чачак
- Информација о изградњи Трансфер станице на локацији Прелићи
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за МЗ Пријевор и Закључак о припреми Нацрта предлога одлуке о увођењу самодоприноса за МЗ Пријевор

Службени лист града Чачка број 11

Записник са седнице

Четрдесет трећа седница Скупштине града Чачка


На 43. седници Скупштине града Чачка, одржаној 9. 10. и 11. јуна 2015. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Решење о разрешењу дужности једног члана Градског већа
- Решење о избору једног члана Градског већа
- Одлука о Завршном рачуну буџета града Чачка за 2014. годину
- Програм заштите, уређења и коришћења полјопривредног землјишта за територију града Чачка за 2015. годину
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Арилје за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Арилје број 245/2015 од 26. фебруара 2015. године
- Извештај о пословању ЈКП „Регионални центар за управлјање отпадом Дубоко“ Ужице за 2014. годину
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2014. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/5 од 4. марта 2015. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 39/2 од 16. марта 2015. године
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1368/4 од 9. марта 2015. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 800/15 од 27. марта 2015. године
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Извештај о реализацији подстицајних средстава у полјопривреди у 2013. и 2014. години
- Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Народног музеја ЧачакСлужбени лист града Чачка број 10
Записник са седнице

Четрдесет друга седница Скупштине града Чачка


На 42. седници Скупштине града Чачка, одржаној 18. и 19. маја 2015. године, донето је, утврђено, размотрено и усвојено:

- Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраних одборника
- Одлука о промени назива улица на територији града Чачка - постојеће улице Матије Лишанчића 1 - нова
- Одлука о промени назива улица на територији града Чачка - постојеће улице Ђорђа Томашевића
- План Генералне регулације за насељено место Прељина
- Одлука о давању у закуп станова изграђених на основу програма изградње станова за социјално становање
- Одлука о преносу права коришћења непокретности Спортском центру „Младост“ Чачак
- Одлука о преносу права коришћења непокретности Музичкој школи „Др Војислав Вучковић“ Чачак
- Одлука о прибављању и отуђењу у јавну својину путем размене
- Одлука о отуђењу покретних ствари - опреме из јавне својине
- Текст огласа о прикупљању писмених понуда за отуђење из својине града Чачка покретних ствари-опреме
- Решење о образовању комисије за отуђење из јавне својине покретних ствари-опреме
- Закључци у вези извештаја Анкетног одбора Скупштине града Чачка
- Извештај о раду Савета за здравље Скупштине града Чачка
- Извештај о епидемији у дому за старе доо „Двоје“ Вранићи


Службени лист града Чачка број 8
Записник са седнице

Четрдесет прва седница Скупштине града Чачка


На 41. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. априла и 4. маја 2015. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Решење о престанку дужности једног члана Градског већа
- Решење о избору једног члана Градског већа
- Извештај о раду Градоначелника града Чачка за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2014. године
- Извештај о раду Градског већа града Чачка за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2014. године
- Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Програм мера подршке за спровођење полјопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2015. годину
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у полјопривреди у 2015. години
- Одлука о ангажовању ревизора за обавлјање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2014. годину
- Решења о промени појединих чланова радних тела Скупштине града Чачка
- Решење о именовању директора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за именовање директора Јавног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Филип Филиповић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак
- Одлука о додели помоћи Пећком округу


Службени лист града Чачка број 6
Записник са седнице

Четрдесета седница Скупштине града Чачка


На 40. седници Скупштине града Чачка, одржаној 20. фебруара 2015. године, донето је:

- Одлука о поверавању директног ТВ преноса седница Скупштине у 2015. години
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Акциони план запошљавања града Чачка за 2015. годину
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Одлука о измени одлуке о Градском правобранилаштву
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на допуну Програма рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2015. годину
- Одлука о прибављању у јавну својину непокретности која је настала адаптацијом и доградњом дела објекта основног образовања ОШ Прељина
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора ОШ „Свети ђакон Авакум“ Трнава
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „22. Децембар“ Доња Трепча
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети ђакон Авакум“ Трнава
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница


Службени лист града Чачка број 4
Записник са седнице

Тридесет девета седница Скупштине града Чачка

 
На 39. седници Скупштине града Чачка, одржаној 29, 30. децембра 2014. године и 8, 12. и 13. јануара 2015. године, донете су: 
 
-  Одлука о буџету града Чачка за 2015. годину 
 - Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
-  Одлука о Измени одлуке о накнади за вршење одборничке и друге дужности у органима и јавним службама града
-  Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове града Чачка 
-  Одлука о додатној финансијској подршци породици са децом
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2015. годину 
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и План рада  ,,Градске стамбене агенције“ Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм рада установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2015. годину 
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2015. годину 
Образован је Анкетни одбор Скупштине града Чачка.

 

 
Службени лист града Чачка број 1
Службени лист града Чачка број 2
Записник са седнице

Тридесет осма седница Скупштине града Чачка


 На 38. седници Скупштине града, одржаној 16. децембра 2014. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о Градском правобранилаштву
- Одлука о усвајању Стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник од 2014. до 2024. године
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Кошутњак 1- Младост“
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Кошутњак 3“
- Одлука о изради Плана детаљне регулације локације „Прелићи“
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Спортски центар“
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2013/2014.  годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2014/2015. годину
- Информација о јавном реду и миру у граду Чачку 
- Решење о именовању директора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ђенерал Марко Катанић“ Бресница
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци

          Службени лист града Чачка број 18
           Записник са седнице
 

Тридесет седма седница Скупштине града Чачка


На 37. седници Скупштине града, одржаној 27. и 28. новембра 2014. године, донето је, размотрено и усвојено:
 
- Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији града Чачка
- Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Чачка
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији града Чачка
- Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији града Чачка
- Одлука о стопи амортизације у граду Чачку за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге
- Одлука о давању сагласности на Измене  и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2014. годину
- Извештај о до сада подељеној хуманитарној помоћи поплављеном становништву са критеријумима по којим је помоћ дељена
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак
-  Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Филип Филиповић“ Чачак
-  Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку

          Службени лист града Чачка број 17
          Записник са седнице
 

Тридесет шеста седница Скупштине града Чачка


На 36. седници Скупштине града, одржаној 29. и 30. октобра 2014. године размотрено је, усвојено и донето:
 
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.01.2014. године до 30.09.2014. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину
- Програм о изменама и допунама Програма  мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2014. годину
- Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2014. години 
- Одлука о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2014. години
- План генералне регулације „Центар“ у Чачку
- План генералне регулације „Трбушани- Љубић“ у Чачку
- План генералне регулације за насељено место Мрчајевци
- Измене Акционог плана запошљавања града Чачка за 2014. годину
- Извештај о раду  Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2013/2014. годину
- Одлука о давању сагласности на годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2014/2015. годину
- Извештај о раду  Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2013/2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план  рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2014/2015. годину
- Извештај о реализацији програма летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2014. годину 
- Одлука о допуни Одлуке о поверавању права управљања и коришћења пословног простора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Одлука о прибављању у јавну својину грађевинског земљишта ради изградње комуналне инфраструктуре - продужетак изградње дела улице Његошеве
- Одлука о прибављању у јавну својину пољопривредног земљишта у КО Балуга Љубићска ради извођења хидрогеолошких, хидрогеотермалних и балнеолошких истраживања за потребе формирања бањског wellnes и spa комплекса 
- Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности -пољопривредног земљишта ради извођења хидрогеолошких, хидрогеотермалних и балнеолошких истраживања за потребе формирања бањског wellnes и spa комплекса
- Извештај о противградној заштити на територији града Чачка у 2014. години
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено- угоститељеске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ПУ „Моје детињство“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ПУ „Радост“ Чачак
- Решење о разрешењу односно избору једног члана Комисије за одређивање назива улица

          Службени лист града Чачка број 15
          Записник са седнице
 

Тридесет пета седница Скупштине града Чачка

 
На 35. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. и 26. септембра 2014. године, усвојено је и донето:
 
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.01.2014. до 30.06.2014. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на измене  и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање грађевинско земљиште  и путеве „Градац“  Чачак  за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на измене Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2014. годину
- Измене Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
- План генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“
- План генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ 
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о прибављању у јавну својину непокретности изградњом-адаптацијом и доградњом објекта Центра за социјални рад и отуђењу из јавне својине рушењем објекта број 2 саграђеног на к.п. бр. 821/1 КО Чачак
- Одлука о прибављању у јавну својину изградњом гасне котларнице на к.п. бр. 288/1 КО Чачак 
- Одлука о преносу на управљање објекта бране „Парменац“ и канала за наводњавање на ЈВП „Србијаводе“
- Решења о замени појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о именовању директора Дома здравља "Чачак" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора Центра за социјални рад града Чачка 
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак

           Службени лист града Чачка број 14
           Записник са седнице
 

Тридесет четврта седница Скупштине града Чачка

На 34. седници Скупштине града Чачка, одржаној 9. и 10. јула 2014. године, донето је, размотрено и усвојено:

- План генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ у Чачку
- Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
- Одлука о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Чачка
- Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање
- Одлука о утврђивању економски најниже цене ауто такси превоза на територији града Чачка
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку о измени Статута ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Одлука о прибављању у јавну својину претварањем таванског простора у поткровну етажу пословне намене вртића „Сунце“ у Чачку
- Извештај о досадашњем раду канцеларије за Ромска питања
- Решење о именовању Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Дома Здравља „Чачак“ Чачак
- Решење о престанку дужности једног члана Управног одбора Дома културе Чачак
- Решење о именовању једног члана Управног одбора Дома културе Чачак
- Решења о именовању школских одбора основних и средњих школа    Записник са седнице

          Службени лист града Чачка број 13
          Записник са седнице

Тридесет трећа седница Скупштине града Чачка

На 33. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. јуна 2014. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Извештај носилаца активности Градског штаба за ванредне ситуације о поплави која се догодила 15. маја 2014. године и извештаји комисија за утврђивање и процену штете
- Информација о тренутном стању у предузећу „Папирпак“ Чачак
-  Решење о избору председника и чланова Савета за здравље
- Решење о разрешењу односно избору једног члана Савета за младе
- Одлука о проглашењу Одлуке о завођењу самодоприноса за МЗ Липница

          Службени лист града Чачка број 12
          Записник са седнице

Тридесет друга седница Скупштине града Чачка

На 32. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. маја 2014. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Извештај о стању на угроженом подручју од поплаве и предузимању потребних активности
- Одлука о завршном рачуну буџета за 2013. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2014. годину
- Одлука о измени и допуни Одлуке о поверавању права управљања и  коришћења објекта јавног санитарног чвора
- Решење о именовању директора Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак

          Службени лист града Чачка број 8
          Записник са седнице

Тридесет прва седница Скупштине града Чачка

На 31. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. априла и 8. маја 2014. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Одлука о прибављању у јавну својину града Чачка објекта БС „Овчар Бања“ изграђеног  на кп.бр.2330/3 КО Врнчани
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2014. годину
 - Одлука о ауто такси превозу на територији града Чачка
- Одлука о условима и начину летовања деце у одмаралишта „Овчар“ у Улцињу 2014. године
- Одлука о додатној подршци детету и ученику са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима
- Извештај о пословању ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“  Ужице за 2013. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2013. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис“ за 2013. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2013. годину
 - Годишњи извештај о раду  Градске стамбене агенције Чачак за 2013. годину
- Извештај Анкетног одбора за утврђивање чињеница и сагледавање рада директора и свих проблема у функционисању Центра за социјални рад Чачак
- Информација о запошљавању у предшколским установама  од оснивања Предшколске установе „Моје детињство“ до 31.03.2014. године
- Извештај о активностима локалне самоуправе града Чачка током елементарне непогоде која је погодила град Чачак дана 24. априла 2014. године
- Информација о активностима око продаје АД „Житопромет“ Чачак
- Информација о стању противградне заштите и предузетим акцијама

          Службени лист града Чачка број 7
          Записник са седнице

Тридесета седница Скупштине града Чачка

На 30. седници Скупштине града Чачка, одржаној 16. и 17. априла 2014. године донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Одлука о измени Одлуке о оснивању Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за  2013. годину
- Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2013. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2013. годину
- Извештај о раду Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак за 2013. годину
- Извештај о раду Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2013. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2013. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2013. годину
- Локални  акциони план за младе 2014-2019.
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2013. годину
- Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада Установе за културно образовну делатност «Коста Новаковић» Чачак  за 2014. годину
- Извештај о раду Д.О.О. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Д.О.О. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2014. годину
- Решење о давању сагласности да пословно име Goran Mirkovic preduzetnik, Samostalna zanatsko trgovinska radnja Čal Čačak може да садржи назив града Чачка
- Информација о парничним предметима по тужби тужилаца Рашка Марковића и других против туженог града Чачка

          Службени лист града Чачка број 6
          Записник са седнице

Двадесет девета седница Скупштине града Чачка

На 29. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. и 31. марта 2014. године донето је, размотрено и усвојено:

- Решење о избору члана Градског већа
- Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2014. годину
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2014. години
- Одлука о измени Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Чачка
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2013. годину
- Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак бр. 4/4 од 27. фебруара 2014. године
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2013. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак бр. 966/2-1 од 25. фебруара 2014. године
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 16/3 од 25. фебруара 2014. године
- Одлука о условима и начину стицања права на уплату доприноса лицу које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе
- Одлука о преносу из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије дела грађевинског земљишта означеног као к.п. бр. 1486/22 КО Мрчајевци
- Одлука о отуђењу из јавне својине рушењем објекта саграђеног на к.п. бр. 2588/1 КО Чачак ради привођења намени - проширења и реконструкције улице Драгослава Бојића - Јарета
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама боравка деце у вртићима и јаслицама Предшколске установе «Радост» Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама боравка деце у вртићима и јаслицама Предшколске установе «Моје детињство» Чачак
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Липница, Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Липница и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума за Месну заједницу Липница
- Решење о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Економске школе у Чачку

           Службени лист града Чачка број 5   
           Записник са седнице

Двадесет осма седница Скупштине града Чачка

На 28. седници Скупштине града Чачка, одржаној 19. фебруара 2014. године, донето је:

- Одлука о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине у 2014. години
- Акциони план запошљавања града Чачка за 2014. годину
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2014. години
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Центра за социјални рад града Чачка
- План детаљне регулације за општински пут л - 325, деоница мост на реци Западна Морава
- Одлука о прибављању у јавну својину грађевинског земљишта ради изградње комуналне инфраструктуре- продужетак изградње дела улице Његошеве
- Решење о образовању Комисије за прибављање у јавну својину грађевинског земљишта ради изградње комуналне инфраструктуре - продужетак изградње дела улице Његошеве
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Чачка за 2013. годину
- Решење о именовању директора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Липница и Закључак о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Липница

          Службени лист града Чачка број 3
          Записник са седнице

Двадесет седма седница Скупштине града Чачка

На 27. седници Скупштине града Чачка, одржаној 29. и 30. јануара 2014. године донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак  за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада  Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2014. годину
- Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа за грејање  и одржавање зграда «Чачак»  Чачак
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о цени изношења и депоновања смећа у Мрчајевцима
- Извештај Комисије о додели подстицајних средстава у пољопривреди у 2013. години
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана и једног заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном састав
- Решење о именовању Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Решење о именовању председника Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ Бресница
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана и два заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу

          Службени лист града Чачка број 2
          Записник са седнице

Двадесет шеста седница Скупштине града Чачка

На 26. седници Скупштине града Чачка, одржаној 27. и 28. децембра 2013. године донето је:

- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2014. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП «Комуналац» Чачак  за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга, закупа пијачног пословног простора и пијачних површина за постављање привремених монтажних објеката, као и услуге чишћења стамбених зграда и ванредних комуналних услуга
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП «Паркинг сервис» Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку о цени одлагања отпада на депонију „Дубоко“ Ужице
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга и одржавања гробља
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени услуге грејања
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за грејање «Чачак» Чачак
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о цени воде
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о цени изношења и депоновања смећа
- Одлука о давању сагласности на измене Програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о прибављању у јавну својину града Чачка катастарске парцеле број 1317/2 КО Прељина за проширење сеоског гробља у Прељини
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Горња Горевница
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Привременог управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Решење оразрешењу односно именовању председник аУправног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак

          Службени лист града Чачка број 27
          Записник са седнице

Двадесет пета седница Скупштине града Чачка

На 25. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. и 26. децембра 2013. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о буџету града Чачка за 2014. годину
- Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
- Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на допуну Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Одлука о накнади за рад у надзорном одбору јавног предузећа
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2012/2013. годину
- Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2013/2014. годину
- Извештај Предшколске установе „Радост“ Чачак о финансирању одмора и рекреације деце у Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу
- Решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела

          Службени лист града Чачка број 26
          Записник са седнице

Двадесет четврта седница Скупштине града Чачка

На 24. седници Скупштине града Чачка одржаној 13. децембра 2013. године донето је:

- Генерални урбанистички план града Чачка 2015.
- Одлука о додели Децембарске награде града за 2013. годину
- Одлука о додели звања почасног грађанина града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на текст Меморандума о сарадњи између града Чачка и привредног друштва за развој инфраструктурних и индустријских пројеката G.I.D.C. доо Београд
- Решење о разрешењу односно избору једног члана Савета за статут, друге прописе и организацију

          Службени лист града Чачка број 25
          Записник са седнице

Двадесет трећа седница Скупштине града Чачка

На 23. седници Скупштине града Чачка одржаној 30. новембра 2013. године донета је:

- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града  Чачка

          Службени лист града Чачка број 24
          Записник са седнице

Двадесет друга седница Скупштине града Чачка

На 22. седници Скупштине града Чачка одржаној  29. и 30. новембра 2013. године донето је, размотрено и усвојено:

- Решење о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоћа и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2013. годину
- Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Чачка
- Одлука о  изменама одлуке о грађевинском земљишту
- Одлука о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
- Решење о именовању директора Дома културе Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана надзорног одбора Међуопштинског историјског архива за град Чачк и општине Горњи Милановац и Лучани
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у Чачку
- Одлука о образовању Анкетног одбора
- Одлука о прибављању земљишта за проширење сеоског гробља у  Прељини
- Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности - земљишта за проширење сеоског гробља у Прељини
- Решење о  давању сагласности Преферанс клубу Чачак у оснивању да назив клуба  може да садржи назив града Чачка
- Решење о  давању сагласности Ауто мото спортском клубу из Чачка да назив клуба  може да садржи назив града Чачка
- Информација о стању у привреди и приватизованим предузећима у граду Чачку
- Информација о проблемима везаним за рад ауто школа
- Закључак о употреби ћириличног писма у раду органа града, јавних предузећа и установа

          Службени лист града Чачка број 24
          Записник са седнице

Двадесет прва седница Скупштине града Чачка

На 21. седници Скупштине града Чачка, одржаној 15. новембра 2013. године, размотрено је, усвојено и донето:

- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.01.2013. год. до 30.09.2013. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину
- Одлука о изменама и допунама Статута града Чачка
- Одлука о саветнику за заштиту права пацијената
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Народног музеја Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Чачак
- Решење о именовању Привременог управног одбора Дома здравља Чачак
- Решење о именовању Привременог надзорног одбора Дома здравља Чачак
- Решење о престанку дужности једног члана Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о престанку дужности једног члана Комисије за именовање директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци

          Службени лист града Чачка број 22
          Записник са седнице

Двадесета седница Скупштине града Чачка

На 20. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. октобра 2013. године, донето и размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима Скупштине града Чачка
- Извештај о раду Предшколске  установе „Радост“ Чачак  за 2012/2013. годину
- Одлука о давању сагласности на годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2013/2014. годину
- Одлука о давању сагласности на годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2013/2014. годину
- Стратегија регионалног развоја Рашког и Моравичког округа
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак
- Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка
 - Одлука о измени Одлуке о организовању Установе „Туристичка организација Чачка“
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
- Решење о промени појединих чланова радних тела Скупштине
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак
- Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању пет чланова Управног одбора Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Економске школе у Чачку
- Решење о престанку дужности једног члана Школског одбора Машинско-саобраћајне школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Горња Горевница, Одлука о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Горња Горевница и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Горња Горевница
- Информација о стању фолије набављене за депонију
- Информација о стању канала за наводњавање Пријевор - Катрга
- Информација о употреби ћириличног писма у раду органа града јавних предузећа и установа

          Службени лист града Чачка број 21
          Записник са седнице

Деветнаеста седница Скупштине града Чачка

На 19. седници Скупштине града Чачка, одржаној 3. и 4. октобра 2013. године размотрено је, усвојено, донето и расписано:

- Извештај Анкетног одбора Скупштине града Чачка о утврђеним чињеницама и стању у пословању „Туристичке организације Чачка“ Чачак
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара 2013. године до 30. јуна 2013. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на измене Програма обављања и развоја комуналне делатности за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на измене Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2013. годину
- Измена Програма уређивања грађевинског земљишта за 2013. годину
- Измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2013. годину
- Одлука о оснивању Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Одлука о финансијској подршци ученицима и студентима
- Одлука о допуни Одлуке о поверавању права управљања и коришћења пословног простора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Одлука о измени Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2013. години
- Одлука о наградама и признањима града Чачка
- Одлука о успостављању сарадње између града Чачка и ппштине Обилић
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насељеног места Трнава
- Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Слатина
- Закључак Градског већа града Чачка за спровођење новог јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Чачак
- Закључак Градског већа града Чачка за спровођење новог јавног  конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца  „Комуналац“ Чачак
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско  земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
-Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак“ Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и  гробља  „Градско зеленило“ Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о разрешењу и избору једног члана Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања
- Решење о престанку функције вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора Машинско-саобраћајне школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Медицинске школе у Чачку
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вапа, Одлука о прихватању Иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Горња Горевница и Закључак о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодопринос за Месну заједницу Горња Горевнице

            Службени лист града Чачка број 19
            Записник са седнице

Осамнаеста седница Скупштине града Чачка

На 18. седници Скупштине града Чачка, одржаној 8. јула 2013. године, донето је, оглашено и дато:

- Одлука о измени Одлуке о прихватању обавезе сервисирања дуга по кредитном задужењу за пројекат изградње градског фудбалског стадиона са пословним простором и рефлекторским осветљењем у Чачку
- Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Одлука о изради Плана генералне регуалције за насељено место Мрчајевци
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за општински пут л - 325, деоница од моста на реци Западна Морава до прикључка на л - 314
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за општински пут л - 325, деоница мост на реци Западна Морава
- Одлука о радном времену угоститељских објеката
- Одлука о коришћењу водоводних мрежа и одређивању вршиоца делатности снабдевања водом за пиће
- Одлука о изменама Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак
- Одлука о изменама Одлуке о организовању Установе Уметничка галерија «Надежда Петровић» Чачак
- Решења о именовању надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач Град Чачак
- Решења о именовању Комисија за именовање директора јавних предузећа града Чачка
- Решење о именовању два члана Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
- Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за  одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак“ Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Мишљење Градоначелнику града Чачка за обављање функције члана Регионалног развојног савета за Регион Шумадије и Западне Србије
- Одлука о измени Одлуке о прибављању земљишта за изградњу прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Одлука о прибављању у јавну својину града Чачка катастарске парцеле број 2512/2  КО Милићевци
- Одлука о приступању прибављања у јавну својину изградњом објекта прихватилишта за смештај напуштених животиња

          Службени лист града Чачка број 17
          Записник са седнице

Седамнаеста седница Скупштине града Чачка

На 17. седници Скупштине града Чачка, одржаној 21. јуна 2013. године, донето је и усвојено:

- Одлука о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље
- Одлука о давању сагласности на закључке Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље број 12/2013 од 25. априла 2013. године и број 13/2013 од 25. априла 2013. године
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију «Водовод» Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца «Комуналац» Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за грејање  «Чачак» Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља «Градско зеленило» Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа «Паркинг сервис» Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа «Моравац» Мрчајевци
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
- Одлука о преносу права коришћења непокретности Јавној установи «Туристичка организација Чачка»
- Одлука о преносу права коришћења непокретности Спортском центру «Младост» Чачак
- Одлука о давању на коришћење водоводне и канализационе мреже за одвођење отпадних вода и додели искључивог права изградње
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вапа, Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу  самодоприноса за Месну заједницу Вапа и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Вапа
- Информација о анализи утицаја донетих закона Републике Србије на буџет Града Чачка у 2013. години

          Службени лист града Чачка број 16
          Записник са седнице

Шеснаеста седница Скупштине града Чачка

На 16. седници Скупштине града Чачка, одржаној 29. и 30. маја 2013. године, донето је и усвојено:

- План генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2012. годину
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2013. годину
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
- Одлука о оснивању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
- Одлука о изменама Одлуке о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Предшколске установе «Радост» Чачак
- Одлука о финансирању одмора и рекреације деце у одмаралишту «Овчар» у Улцињу у 2013. години
- Извештај о пословању ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени одлагања отпада на депонију „Дубоко“ Ужице
- Извештај о пословању  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2012. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2012. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2012. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар «Младост» Чачак за 2012. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2012. годину
- Извештај о раду  Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2012. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2012. годину
- Стратешки план комуналне полиције града Чачка за период 2013-2018. година
- Одлука о образовању Комисије за решавање притужби на рад Комуналне полиције града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Машинско саобраћајне школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће
- Решење о престанку дужности члана Школског одбора ОШ „Прељина“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Школског одбора ОШ „Прељина“ Прељина
- Одлука о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Вапа и Закључак о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вапа
- Одлука о формирању Анкетног одбора за утврђивање стања у пословању Туристичке организације Чачка
Препорука у вези са програмским садржајима телевизија са националним фреквенцијама којима се вређа морал и људско достојанство

Одборници Скупштине града Чачка Закључком су подржали захтев просветних радника.

          Службени лист града Чачка број 14
          Службени лист града Чачка број 15
          Записник са седнице

Петнаеста седница Скупштине града Чачка

На 15. седници Скупштине града Чачка, одржаној 29. априла 2013. године, донето је и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику Скупштине града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање  „Рзав“ Ариље за 2013. годину
- Одлука о преносу права коришћења непокретности Предшколској установи „Радост“ Чачак
- Одлука о преносу права коришћења непокретности Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак
- Информација о набављеној фолији за изградњу санитарне депоније и доношење закључка Скупштине града о њеној даљој употреби
- Информација о активностима на ревитализацији канала за наводњавање Пријевор - Катрга

          Службени лист града Чачка број 12
          Записник са седнице

Четрнаеста седница Скупштине града Чачка

На 14. седници Скупштине града Чачка, одржаној 19. 22, и 23. априла 2013. године, донето је,  усвојено, објављено и размотрено:

- Решење о избору чланова Градског већа града Чачка
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2013. години
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у привреди у 2013. години
- Одлука о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији града Чачка за 2013. годину
- Одлука о прибављању земљишта за изградњу прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности - земљишта за изградњу прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Оглас о прикупљању писмених понуда за прибављање непокретности - земљишта за изградњу прихватилишта за смештај напуштених животиња
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга закупа пијачног пословног простора и пијачних површина за постављање привремених монтажних објеката, као и услуге чишћења стамбених зграда и ванредних комуналних услуга
- Извештај о пословању ЈКП «Чачак» Чачак за 2012. годину
- Извештај о пословању ЈКП «Паркинг сервис» Чачак за 2012. годину
- Извештај о пословању ЈКП «Моравац» Мрчајевци за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП «Моравац» Мрчајевци о цени воде
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП «Моравац» Мрчајевци о цени услуге изношења и депоновања смећа у Мрчајевцима
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП «Моравац» Мрчајевци о ценама пијачних услуга
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2012. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије «Надежда Петровић» Чачак за 2012. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2012. годину
- Одлука о успостављању сарадње између града Чачка, Република Србија и Рузске општине, Руска федерација
- Одлука о успостављању сарадње између града Чачка, Република Србија и града Баранавичи Република Белорусија
- Информација о резултатима рада Полицијске управе Чачак на сузбијању наркоманије од 2008.-2012. године и периоду јануар - март 2013. године.

          Службени лист града Чачка број 11
          Записник са седнице

Тринаеста седница Скупштине града Чачка

На 13. седници Скупштине града Чачка, одржаној 29. марта и 1. априла 2013. године, донето је  и усвојено:

- Одлука о изменама и допунама Статута града Чачка
- Одлука о правној помоћи грађанима
- Предлог одлуке о измени Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга
- Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка
- Одлука о преносу права коришћења зграде Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју «Зрачак» Чачак
- Одлука о давању сагласности на Статут Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју «Зрачак» Чачак
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље бр. 149/2013 од 28. фебруара  2013. године
- Извештај о пословању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2012. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП «Градско зеленило» Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга и одржавања гробља
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2012. годину
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2013. години
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Статут Предшколске установе «Моје детињство» Чачак
- Решење о именовању Градског јавног правобраниоца
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈКП „Регионална санитарна депонија Дубоко“ Ужице
- Решење о разрешењу односно именовању једног заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈКП „Регионална санитарна депонија Дубоко“ Ужице
- Решење о разрешењу односно именовању једног заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Танаско Рајић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Филип Филиповић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Машинско саобраћајне школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак
- Решење о именовању директора Градске стамбене агенције у Чачку
- Решење о именовању директора Установе за физичку културу
- Решење о именовању директора Установе народни музеј Чачак
- Решење о именовању директора Установе „туристичка организација Чачка“ чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈЈП „Градац“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Регионалног центра за таленте у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора Народног музеја чачак
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи
- Решење о  давању сагласности Светском удружењу Чачана и пријатеља за употребу грба града Чачка на меморандуму удружења
- Информација о изградњи водоводне мреже у МЗ Бељина, Придворица, Парменац, Риђаге и Паковраће

          Службени лист града Чачка број 8
          Службени лист града Чачка број 9
          Записник са седнице

Дванаеста седница Скупштине града Чачка

На 12. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донето је:

-  Одлука о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине у 2013. години
-  Регионални план управљања отпадом
- Извештај о раду д.о.о „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на План и програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију тарифним купцима
- Одлука о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2013. годину

- Одлука о давању сагласности на програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2013. годину
- Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2013. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Одлука о престанку важења Одлука о поверавању права коришћења и висини накнаде за коришћење природног лековитог фактора у насељеном месту Горња Трепча
- Одлука о укидању Општинског ватрогасног фонда
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће
- Одлука о расписивању референдума ради доношења  Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Заблаће
- Одлука о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани

          Службени лист града Чачка број 4
          Службени лист града Чачка број 5
          Записник са седнице

Једанаеста седница Скупштине града Чачка

На 11. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара 2013. године, донето је:

- Акциони план запошљавања града Чачка за 2013. годину
- Одлука о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2013. годину
-  Програм обављања и развоја комуналне делатности за 2013. годину
-  Програмауређивања грађевинског земљишта за 2013. годину
-  Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2013. годину
-  Одлука о утврђивању висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама воде и употребе канализације
-  Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2012. годину
-  Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
-  Одлука о измени Одлуке о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
-  Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак  за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2013. годину 
-  Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак
-  Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама Статута Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак
-  Одлука о измени Одлуке о организовању Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
 - Одлука о давању сагласности на одлуку о измени Статута Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Статута Уметничке галерије ,,Надежда Петровић“ Чачак
-  Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Решење о именовању привременог директора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак     
 - Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Заблаће и Закључак о припреми Нацрта Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће
- Декларација „Ми не желимо ГМО на нашој територији“.

          Службени лист града Чачка број 2
          Службени лист града Чачка број 3
          Записник са седнице

Десета седница Скупштине града Чачка

 На 10. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26. и 27. децембра 2012. године, донето је, усвојено и размотрено:

- Одлука о буџету града Чачка за 2013. годину
- Одлука  о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину
- Одлука о локалним комуналним таксама
- Одлука о оснивању установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју
- Одлука о утврђивању мреже основних школа у граду Чачку
- Одлука о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање  „Рзав“ Ариље за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама боравка деце у вртићима  и јаслама
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Статута Дома културе Чачак
- Решење о именовању директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Решење о именовању председника Управног одбора „Апотеке Чачак“
- Решење о давању сагласности Бадминтон клубу Чачак у оснивању да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Закључак о исправци грешке у Решењу Скупштине општине Чачак број 06-166/88-01 од 28. јуна 1988. године
- Информација о последицама планског пражњења акумулације „Парменац“ у Парменцу

          Службени лист града Чачка број 25
          Службени лист града Чачка број 26
          Записник са седнице

Девета седница Скупштине града Чачка

На 9. седници Скупштине града Чачка, одржаној 14. децембра 2012. године, донето је и усвојено:

- Одлука о додели Децембарске награде града за 2012. годину
- Одлука о допуни одлуке о усклађивању Генералног плана насеља Чачак 2015. године
- Одлука о изменама Одлуке о оснивању Градске стамбене агенције
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Градске стамбене агенције
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке  „Владислав Петковић Дис“
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2011/2012. годину
- Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2012/2013. годину
- Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у  градском и приградском саобраћају
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама воде
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама услуга изношења и депоновања смећа у Мрчајевцима
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама пијачних услуга
- Решење о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
- Одлука о давању сагласности на текст Меморандума о изради и учешћу у финансирању стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник за подручја градова Крагујевац и Чачак и општине Горњи Милановац, Топола и Кнић
- Решење о именовању директора ЈП „Градац“ Чачак
- Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи
- Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
- Информација о стању на путевима

          Службени лист града Чачка број 24
          Записник са седнице

Осма седница Скупштине града Чачка

На 8. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. новембра 2012. године, донето је и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Одлука о приступању промени Статута града Чачка Закључак којим се задужује Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка да изради Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута града Чачка
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.01.2012. до 30.09.2012. године
- Одлука о месној самоуправи на територији града Чачка
- Одлука о условима за заштиту и држање домаћих животиња на територији града Чачка
- Одлука о допуни Одлуке о давању у закуп станова за социјално становање изграђених у 2010. години на к.п. бр. 5789/1 КО Чачак
- Одлука о престанку важења Одлуке о канцеларији за младе
 - Одлука о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних лица и накнадама за рад у органима Града
- Одлука о давању сагласности  на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће  и пијаца „Комуналац“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају
- Решење о избору једног члана Савета за буџет и финансије
- Решење о именовању директора ЈКП "Градско зеленило" Чачак
- Решење о разрешењу директора ЈКП "Комуналац" Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП "Комуналац" Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Машинско-саобраћајне школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора Гимназије у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ "Танаско Рајић" у Чачку

          Службени лист града Чачка број 23
          Записник са седнице

Седма седница Скупштине града Чачка

На 7. седници Скупштине града Чачка, одржаној 15. новембра 2012. године, донето је:

- Стратегија одрживог развоја града Чачка
- Одлука о финансијској подршци ученицима и студентима
- Одлука о изменама одлуке о образовању Комисије за планове града Чачкаа
- Одлука о допунама Одлуке о организовању ЈКП „Водовод“ Чачак
- Решење о разрешењу и избору једног члана Савета за статут, друге прописе и организацију
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈП „Градац“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Решење о именовању Надзорног одбора Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Танаско Рајић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „22. Децембар“ Доња Трепча
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Прељина“ Прељина
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Економске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Медицинске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Техничке школе у Чачку

           Службени лист града Чачка број 21
           Службени лист града Чачка број 22  
           Записник са седнице

Шеста седница Скупштине града Чачка


На 6. седници Скупштине града Чачка, одржаној 22. и 24. октобра 2012. године, донето је и усвојено:

- Одлука о изменама Одлуке о комуналном реду и општем уређењу
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2012. године
- Извештај о пословању ЈКП „Регионална санитарна депонија Дубоко“ Ужице за 2011. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2011. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2011. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2011. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2011. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2011. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2011. годину
- Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2011. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2011. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2012. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2012. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2011/2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2012/2013. годину
- Извештај о раду Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа за 2011. године
- Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Чачак
- Решење о избору председника и чланова Корисничког савета јавних служби
- Решење о избору председника и чланова Комисије за одређивање назива улица
- Решења о именовању управних одбора јавних предузећа и установа града Чачка
- Решења о разрешењу односно именовању надзорних одбора јавних предузећа и установа града Чачка
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Градске стамбене агенције
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе "Туристичка организација Чачка" у Чачку
- Решење о именовању вршиоца дужности директора установе Спортски центар "Младост" Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора установе "Међуопштински историјски архив" за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи, Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Коњевићи
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани, Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани, Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Трбушани
- Решење о давању сагласности Удружењу фудбалских тренера „ЧА“ из Чачка да назив удружења може да садржи назив града Чачка
- Решење о давању сагласности Студију за видео продукцију „ČA VIDEO“ Чачак да назив студија може да садржи назив града Чачка

           Службени лист града Чачка број 19
           Службени лист града Чачка број 20
           Записник са седнице

Пета седница Скупштине града Чачка


На 5. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. септембра и 2. октобра 2012. године, донето је и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата одборника
- Одлука о допуни Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2011. годину
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  бр. 110/2012 од 22. фебруара 2012. године
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2011. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2011. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2011. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2011. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  за 2011. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга, закупа пијачног пословног простора и пијачних површина за постављање привремених монтажних објеката, као и услуге чишћења стамбених зграда и ванредних комуналних услуга
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о базној цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију тарифним купцима
- Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама погребних услуга и одржавања гробља
- Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој  запослених у образовању
- Одлука о давању сагласности на одлуку о измени и допуни Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“

          Службени лист града Чачка број 17
          Записник са седнице

Четврта седница Скупштине града Чачка

На 4. седници Скупштине града Чачка, одржаној 14. и 17. септембра 2012. године, донето је и усвојено:

- Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине
- Одлука о верификацији мандата одборника новоизабраним одборницима Скупштине града Чачка
- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2011. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара 2012. године до 30. јуна 2012. године
- Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве  „Градац“ Чачак за 2012. годину
- измене програма обављања и развоја комуналне делатности за 2012. годину
- Измене Програма уређивања грађевинског земљишта за 2012. годину
- Измене и допуне програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2012. годину
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП "Градац" Чачак
- Одлука о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији града Чачка за 2012. годину
- Информација о предузетим активностима у вези са отклањањем последица суше на територији града Чачка
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи и Закључак о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и Закључак о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
 
          Службени лист града Чачка број 16  
          Записник са седнице

Трећа седница Скупштине града Чачка

На 3. седници Скупштине града Чачка, одржаној 31. августа 2012. године, донето је:

- Решење о престанку мандата одборника
- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима Скупштине града Чачка
- Решење о избору заменика председника Скупштине
- Закључак о утврђивању укупне вредности непокретности војног комплекса „Клуб војске“ Чачак
- Закључак у вези понуде Министарства одбране за пренос права коришћења на к.п. бр. 4458/301 КО Чачак
- Решења о избору сталних радних тела Скупштине града Чачка
- Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу

          Службени лист града Чачка број 15
          Записник са седнице

Друга седница Скупштине града Чачка

 

На 2. седници Скупштине града Чачка, одржаној 12. јула 2012. године, донето је:

 

- Решење о избору Градоначелника града Чачка

- Решење о избору Заменика градоначелника града Чачка

- Решење о избору Чланова Градског већа

- Решење о престанку мандата одборника

- Решење о избору председника и чланова Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања

          Службени лист града Чачка број 14
          Записник са седнице

Прва (конститутивна) седница Скупштине града Чачка

На 1. конститутивној седници Скупштине града Чачка, одржаној 20. јуна и 12. јула 2012. године, усвојено је и донето:

- Извештај Верификационог одбора
- Одлука о верификацији мандата одборника
- Решење о избору председника Скупштине града Чачка
- Решење о постављењу секретара Скупштине града Чачка

          Службени лист града Чачка број 14
          Записник са седнице

Шестдесета седница Скупштине града Чачка

На 60. седници Скупштине града Чачка, одржаној 23. априла 2012. године, донето је:

- Одлука о прихватању одлука о учешћу ЈКП „Чачак“ Чачак у програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - фаза IV “ и коришћењу средстава KFW намењених програму
- Одлука о измени Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- Решење о измени Решења о именовању изборне комисије града чачка у сталном саставу
 
          Записник са седнице

Педесет девета седница Скупштине града Чачка


59. седница Скупштине града Чачка, сазвана на захтев 38 одборника за 13. март 2012. године, није одржана  због недостатка кворума. У позиву за седницу биле су предложене две тачке дневног реда и то: Предлог Одлуке о разрешењу Градоначелника града Чачка, г-дина Велимира Станојевића и Разно. 

         Службена белешка

Педесет осма седница Скупштине града Чачка

На 58. седници Скупштине града Чачка, одржаној 20. фебруара 2012. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Одлука о измени Одлуке о верификацији мандата новоизабраним одборницима Скупштине града Чачка
- Одлука о изменама Одлуке о верификацији мандата новоизабраним одборницима Скупштине града Чачка
- Одлука о верификацији мандата одборницима Скупштине града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о обезбеђењу предуслова за реализацију пројекта „Обезбеђење стамбених решења за становништво са ниским и средњим примањима финансирањем изградње станова за социјално становање и подршка развоју главних инструмената система социјалног становања у Србији“.

          Службени лист града Чачка број 4
          Записник са седнице

Педесет седма седница Скупштине града Чачка

На 57. седници Скупштине града Чачка, одржаној 9. фебруара 2012. године, донето је:

- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Регионална санитарна депонија Дубоко“ Ужице за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања  ЈП „Рзав“ Ариље за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања  ЈКП „Чачак“  Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на програм пословања  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на  Програм  рада са финансијским планом Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на  Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак  за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и план рада ,,Градске стамбене агенције“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о изради Плана генералне регулације ,,Овчар Бања“ на територији града Чачка
- Одлука о потврђивању чланства града Чачка у сталној конференцији градова и општина - Савезу градова и општина Србије
- Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољоприведи
- Решење о именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу

            Службени лист града Чачка број 3
            Записник са седнице

Педесет шеста седница Скупштине града Чачка

На 56. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26. јануара 2012. године, донето је:

- Акциони план запошљавања града Чачка за 2012. годину.
- Одлука о давању сагласности на Статут Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм  рада Народног музеја Чачак за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2012. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2012. годину
- Решење о давању сагласности оснивачима ОРК ,,Младост Чачак“ да назив клуба може да садржи назив града Чачка
- Решење о именовању Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ "Ратко Митровић" Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Градске стамбене агенције у Чачку

          Службени лист града Чачка број 2
          Записник са седнице
 

Педесет пета седница Скупштине града Чачка

На 55. седници Скупштине града Чачка, одржаној 27. и 28. децембра 2011. године, донето је и усвојено:

- Одлука о буџету града Чачка за 2012. годину
- Одлука о давању саласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2012. годину
- Програм обављања и развоја комуналне делатности за 2012. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2012. годину
- Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2012. годину
- Одлука о утврђивању висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2012. годину
- Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2010/2011. годину
- Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2010/2011. годину
- Решење о избору једног члана Савета за буџет и финансије
- Решење о престанку функције једног Савета за јавни ред и мир

          Службени лист града Чачка број 16
          Записник са седнице

Педесет четврта седница Скупштине града Чачка

На 54. седници Скупштине града Чачка, одржаној 12. децембра 2011. године, донето је и усвојено:

- Одлука о додели Децембарске награде града Чачка за 2011. годину
- Одлука о образовању Комисије за планове града Чачка
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара 2011. године до 30. септембра 2011. године
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени услуге грејања
- Одлука о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад града Чачка
- Извештај о стању радова на реконструкцији улице Ђорђа Томашевића са припадајућом инфраструктуром (2. децембар 2011. године)
- Извештај Комисије о спроведеном референдуму ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Љубић.
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈКП „Регионална санитарна депонија Дубоко“ Ужице
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак
- Закључак о одобравању Комисији за проналажење и обележавање свих тајних гробница на територији града Чачка да може вршити сондирање терена на простору око Градског стадиона на парцелама које су у власништву Града, а што се парцела које нису у власништву Града тиче да је потребно да Комисија затражи одобрење од власника земљишта.

         Службени лист града Чачка број 15
         Записник са седнице

Педесет трећа седница Скупштине града Чачка


На 53. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. октобра 2011. године, донето је и усвојено:

- Одлука о допунама Одлуке о кандидовању пројекта финансирања изградње Градског фудбалског стадиона са пословним простором и рефлекторским осветљењем у Чачку
- Одлука о допуни Одлуке о обезбеђењу средстава у буџету града за 2011. годину
- Одлука о допуни Одлуке о прихватању обавезе сервисирања дуга по кредитном задужењу за пројекат изградње Градског фудбалског стадиона са пословним простором и рефлекторским осветљењем у Чачку
- Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на измене Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2011. годину
- Измене Програма обављања и развојв комуналне делатности за 2011. годину
- Измене Програма уређивања грађевинског земљишта за 2011. годину
- Измене Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2011. годину
- Одлука о усвајању Елабората о оправданости давања у закуп парцеле 5751/15 Ко Чачак ЈКП „Регионална санитарна депонија Дубоко“ непосредном погодбом, без накнаде
- Одлука о организовању Установе „Туристичка организација Чачка“
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Апотеке Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о цени воде
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  о ценама услуга изношења и депоновања кућног смећа у Мрчајевцима
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама пијачних услуга
- Одлука о избору најповољнијег стратешког партнера за финансирање, пројектовање и извођење радова на гасификацији насељених места града Чачка
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2010/2011 годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2011/2012 годину
- Извештај о раду Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа за 2010. годину
- Извештај о раду Градског већа града Чачка за период од 3. јуна 2009. године до 30. јуна 2011. године
- Извештај о раду Градоначелника града Чачка за период од 3. јуна 2009. године до 30. јуна 2011. године
- Извештај о раду председника Скупштине града Чачка за период од 3. јуна 2009. године до 30. јуна 2011. године
- Решење о избору једног члана Савета за Статут, друге прописе и организацију

          Службени лист града Чачка број 13
          Службени лист града Чачка број 14 
          Записник са седнице
 

Педесет друга седница Скупштине града Чачка

На 52. седници Скупштине града Чачка, одржаној 7. октобра 2011. године, донето је и размотрено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Одлука о изменама Одлуке о верификацији мандата новоизабраним одборницима
- Одлука о верификацији мандата одборнику Рашку Марковићу
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку
- Одлука о измени Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак
- Решење о давању сагласности Удружењу ратних војних инвалида и породица погинулих бораца града Чачка за употребу грба града Чачка
- Информација о почетку рада Регионалне санитарне депоније „Дубоко“ Ужице

          Службени лист града Чачка број 12 
          Записник са седнице

Педесет прва седница Скупштине града Чачка


На 51. седници Скупштине града Чачка, одржаној 13. и 15. септембра 2011. године, усвојено је, донето и размотрено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.01.2011. године до 30.06.2011. године
- Одлука о јавним паркиралиштима
- Тарифни ситем за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енергије града Чачка
- Одлука о усвајању споразума о сарадњи градова и општина
- Одлука о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање  висине накнаде за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
- Одлука о изменама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског архива за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Медицинске школе из Чачка
- Решење о именовању директора Апотеке Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Љубић, Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Љубић и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Љубић

          Службени лист града Чачка број 11 
          Записник са седнице 
 

Педесета седница Скупштине града Чачка


50. седница Скупштине града Чачка није одржана због недостатка кворума.

          Службена белешка

Четрдесет девета седница Скупштине града Чачка

На 49. седници Скупштине града Чачка, одржаној 21. јуна 2011. године, усвојено је и донето:

- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2010. годину
- Одлука о завршном рачуну консолидованог рачуна трезора града Чачка за 2010. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлука из области комуналних делатности
- Одлука о усвајању Елабората о оправданости додељивања парцеле 1/1 КО Чачак Републици Србији - Министарству просвете и науке (за потребе Дома ученика Чачак) непосредном погодбом, без накнаде
- Одлука о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
- Одлука о приступању оснивања Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о поверавању послова пројектовања, изградње, одржавања гасоводне мреже у општини Чачак и обезбеђења испоруке природног гаса
- Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Регионална санитарна депонија Дубоко“ Ужице за 2010. годину
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље бр. 61/2011 од 24. фебруара 2011. године
- Одлука о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности на територији града Чачка за 2010. годину
- Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга и одржавања гробља
- Одлука о утврђивању постојећих назива улица на територији града Чачка
- Одлука о прихватању Иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Љубић и Закључак о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Љубић
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вранићи
- Извештај Комисије о спроведеном референдуму ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Кулиновци

          Службени лист града Чачка број 9
          Записник са седнице

Четрдесет осма седница Скупштине града Чачка

На 48. седници Скупштине града Чачка, одржаној 27. маја 2011. године, усвојено је, донето и размотрено:

- Извештај о стању противрадне заштите на територији града Чачка
- Извештај о раду Градске управе за финансије за 2010. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам за 2010. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности за 2010. годину
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију за 2010. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој  за 2010. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор за 2010. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове за 2010. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа за 2010. годину
- Извештај о раду Градског јавног правобранилаштва за 2010. годину
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Управног одбора Установе Народни музеј
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Центра за социјални рад
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Танаско Рајић“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Чачак
- Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о именовању директора ЈКП „Комуналац“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Управног одбора Предшколске установе „Радост“ Чачак

          Службени лист града Чачка број 8
          Записник са седнице

Четрдесет седма седница Скупштине града Чачка

На 47. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. и 29. априла 2011. године, донето је и усвојено:

- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Извештај о пословању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2010. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2010. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2010. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2010. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2010. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2010. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2010. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад Чачак за 2010. годину
- Извештај о пословању Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2010. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2010. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2010. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2010. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2010. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2010. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга, закупа пијачног пословног простора и пијачних површина за постављање привремених монтажних објеката као и услуге чишћења стамбених зграда и ванредних комуналних услуга
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама боравка деце у вртићима и јаслама

           Службени лист града Чачка број 7
           Записник са седнице

Четрдесет шеста седница Скупштине града Чачка

На 46. седници Скупштине града Чачка, одржаној 20. априла 2011. године, донето је, утврђено и размотрено:

- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Регионална санитарна депонија Дубоко“ Ужице за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2011. годину
- Одлука о постављању привремених објеката на територији града Чачка
- Одлука о давању у закуп станова за социјално становање изграђених у 2010. години на кп.бр. 5789/1 КО Чачак
- Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута народног музеја Чачак
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Центра за социјални рад града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча, Одлука о расписивању референдума ради додношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједници Доња Трепча и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Доња Трепча
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вранићи, Одлука о расписивању референдума ради додношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједници Вранићи и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Вранићи
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Кулиновци, Одлука о расписивању референдума ради додношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједници Кулиновци и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Кулиновци
- Извештај о стању радова на реконструкцији улице Ђорђа Томашевића.

          Службени лист града Чачка број 5
          Службени лист града Чачка број 6
          Записник са седнице

Четрдесет пета седница Скупштине града Чачка


На 45. седници Скупштине града Чачка, одржаној 16. марта 2011. године, донето је:

 

- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2011. годину

- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад у Чачку за 2011. годину

- Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2011. годину

- Одлука о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2011. годину

- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и план рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2011. годину

- Одлука о давању сагласности на Статут Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању установе Дом културе Чачак

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању установе Народни музеј Чачак

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању установе „Међуопштински историјски архив“ за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани

- Решење о разрешењу односно избору два члана Корисничког савета јавних служби

- Решење о разрешењу односно избору једног члана Савета за пољопривреду

- Решење о избору једног члана Комисије за притужбе и предлоге.

          Службени лист града Чачка број 4

          Записник са седнице


Четрдесет четврта седница Скупштине града Чачка

На 44. седници Скупштине града Чачка, одржаној 11. марта 2011. године, донето је и размотрено:

- Одлука о поверавању ТВ преноса
- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2011. годину
- Програм коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2011. години
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2010. годину
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ из Горње Горевнице
- Информација о додели возила Полицијској управи у Чачку
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Кулиновци и Закључак о припреми нацрта Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Кулиновци
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча и Закључак о припреми нацрта Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Вранићи и Закључак о припреми нацрта Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вранићи
- Одлука о изменама Одлуке о образовању Анкетног одбора

          Службени лист града Чачка број 3
          Записник са седнице

Четрдесет трећа седница Скупштине града Чачка

На 43. седници Скупштине града Чачка, одржаној 11. фебруара 2011. године, донето је, усвојено и размотрено:

- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2011. годину
- Програм развоја и обављања комуналне делатности за 2011. годину
- Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2011. годину
- Одлука о утврђивању висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2011. годину
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Пдлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани за 2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2011. годину
- Одлука о поверавању права управљања и коришћења објекта дечијег вртића на углу улица Немањине и Балканске у Чачку
- Локални план управљања отпадом на територији града Чачка
- Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају
- Извештај о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Ужице“ за период 15. април - 15. октобар 2010. године
- Извештај радног тима у вези депоније „Дубоко“
- Решење о именовању директора Центра за социјални рад града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ из Горње Горевнице
- Обраћање представника грађана који имају проблеме везане за поништење регистрације возила.

          Службени лист града Чачка број 2
          Записник са седнице

Четрдесет друга седница Скупштине града Чачка


На 42. седници Скупштине града Чачка , одржаној 24 . и 27. децембра 2010. године, донето је и размотрено:

 

- Одлука о буџету града Чачка за 2011. годину

- Одлука о изменама Одлуке о грађевинском земљишту

- Одлука о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

- Акциони план запошљавања града Чачка за 2011. годину

- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2010. годину

- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2010. годину

- Извештај о раду Регионалног центра за таленте у Чачку за школску 2009/2010 годину

- Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте у Чачку за школску 2010/2011 годину

- Одлука о реализацији националног програма „Србија против рака“

- Одлука о отпису камата на доспеле обавезе по основу одређених изворних прихода града Чачка

- Одлука о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка

- Решење о давању сагласности ДОО „Матриx Д“ Чачак да у назив радија унесе име града Чачка

- Решење о разрешењу, односно избор у председника и чланова појединих радних тела Скупштине града Чачка

- Информација о стању радова на брани „Парменац“

- Информација о активностима у вези привођења намени Дома војске у Чачку.

          
           Службени лист града Чачка број 18
           Службени лист града Чачка број 19
           Записник са седнице

Четрдесет прва седница Скупштине града Чачка

На 41. седници Скупштине града Чачка, одржаној 15. децембра 2010. године, донето је и размотрено:

- Одлука о додели Децембарске награде града Чачка за 2010. годину
- Одлука о престанку важења Одлуке о робним резервама
- Решење о разрешењу, односно избору једног члана и избору председника Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања
- Решење о именовању једног члана Управног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
- Решење о именовању једног члана Управног одбора Установе за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак
- Решење о престанку функције
- Решење о именовању једног члана Управног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић“
- Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу
- Решење о именовању директора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
- Извештај о реализацији Програма активне политике запошљавања на територији града Чачка за 2010. годину
- Извештај о стању радова на реконструкцији улице Ђорђа Томашевића са припадајућом инфраструктуром
- Закључак да се припреми нацрт Одлуке о отпису камата на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода града Чачка.

           Службени лист града Чачка број 16
           Записник са седнице

Четрдесета седница Скупштине града Чачка

На 40. седници Скупштине града Чачка, одржаној 24. и 26. новембра 2010. године, донето је и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Решење о избору заменика председника Скупштине града Чачка
- Просторни плана града Чачка
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара 2010. године до 30. септембра 2010. године
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2010. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању мреже дечијих вртића и основних школа у општини Чачак
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2010/2011. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2010/2011. годину
- Одлука о изради Елабората о испуњености услова у погледу уређености  и опремљености подручја насеља „Овчар Бања“
- Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Чачка
- Извештај о раду Установе „Туристичка организација Чачка“ Чачак за 2009. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2010. годину
- Извештај Анкетног одбора за испитивање уговора ЈКП „Комуналац“ са предузећима „Пима“ и „Центар за рециклажу“
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о именовању директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о престанку функција
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе „Међуопштински историјски архив за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани“
- Одлука о образовању Анкетног одбора за испитивање рада Градске стамбене агенције у вези СИРП програма
- Одлука о коришћењу преосталих средстава самодоприноса Месне заједнице „Сајмиште“ Чачак
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Рошци.

          Службени лист града Чачка број 14
          Службени лист града Чачка број 15
          Службени лист града Чачка број 17
          Записник са седнице

Тридесет девета седница Скупштине града Чачка

На 39. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. септембра 2010. године, донето је:

- Одлука о кандидовању пројекта финансирања изградње градског фудбалског стадиона са пословним простором и рефлекторским осветљењем у Чачку
- Одлука о обезбеђењу средстава у буџету града за 2011. годину
- Одлука о прихватању обавезе сервисирања дуга по кредитном задужењу за пројекат изградње Градског фудбалског стадиона са пословним простором и рефлекторским осветљењем у Чачку.

          Записник са седнице
 

Тридесет осма седница Скупштине града Чачка


На 38. седници Скупштине града Чачка, одржаној 24. септембра и 27. септембра 2010 . године, донето је,  усвојено и утврђено :
 
- Решење о разрешењу заменика председника Скупштине
- Решење о разрешењу једног члана Градског већа града Чачка
- Решење о избору једног члана Градског већа града Чачка
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара. 2010. године до 30. јуна 2010. године
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2010. годину
- Одлука о измени Одлуке о јавном задуживању града Чачка
- Одлука о сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2010. годину
- Одлука о изменама и допунама Програма обављања и развоја комуналне делатности за 2010. годину
- Одлука о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину
- Одлука о изменама и допунама Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2010. годину
- Информација о решењу проблема прикључка улица на Кружни ток у Коњевићима
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама воде
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама услуга изношења и депоновања кућног смећа у Мрчајевцима
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама пијачних услуга
- Решење о разрешењу, односно именовању два члана Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања
- Решење о разрешењу, односно именовању председника Управног одбора Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању председника Управног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Рошци, Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Рошци и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Рошци.

          Службени лист града Чачка број 11
          Службени лист града Чачка број 12
          Записник са седнице

Тридесет седма седница Скупштине града Чачка

На 37. седници Скупштине града Чачка, одржаној у 6. и 8. јула 2010. године, донето је и усвојено:

- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2009. годину
- Одлука о завршном рачуну консолидованог рачуна трезора града Чачка за 2009. годину
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени услуге грејања
- Одлука о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији града Чачка за 2010. годину
- Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2010. години
- Одлука о приступању оснивања удружења „Мрежа нулте емисије“
- Одлука о приступању изради Стратегије развоја и Плана развоја Рашког и Моравичког округа
- Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионална санитарна депонија „Дубоко“ Ужице за 2009. годину
- Информација о припремљености система одбране од града на територији Радарског центра Ужице за 2010. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2009. годину
- Одлука о образовању Анкетног одбора
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Школског одбора Основне школе „22. Децембар“ Доња Трепча о промени назива школе
- Одлука о проглашењу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
- Одлука о прихватању Иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Рошци и Закључак о припреми нацрта Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Рошци
- Решење о одређивању лица за оверу образаца у складу са уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима
- Решење о именовању директора ЈКП „Чачак“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Управног одбора Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Решење о именовању Школских одбора основних и средњих школа на територији града Чачка

          Службени лист града Чачка број 9 
          Записник са седнице
 

Тридесет шеста седница Скупштине града Чачка

На 36. седници Скупштине града Чачка, одржаној  10. јуна 2010. године, донето је и усвојено:

- План детаљне регулације коридора далековода 110/кв број 115/2 ТС „Чачак 3“ - ТС „Чачак /1“ и број 115/3 ТС „Чачак 3“ - угаони стуб „6У“ у Чачку
- Акциони план запошљавања града Чачка за 2010. годину
- Одлука о сакупљању, допремању и одлагању чврстог комуналног отпада
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав“ Ариље за 2010. годину
- Извештај о пословању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве  „Градац“ Чачак за 2009. годину
- Извештај о пословању  ЈКП “Градско зеленило“ Чачак за 2009. годину
- Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2009. годину
- Извештај о пословању ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2009. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2009. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2009. годину
- Извештај о раду Градске управе за финансије за 2009. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам за 2009. годину
- Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности за 2009. год
- Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију за 2009. годину
- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој за 2009. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор за 2009. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове за 2009. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа за 2009. годину
- Извештај о раду Градског јавног правобранилаштва за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга и одржавања гробља
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Одлука о коришћењу неискоришћених средстава самодоприноса Месне заједнице „Палилула“ Чачак.

        Службени лист града Чачка број 8
        Записник са седнице
        

Тридесет пета седница Скупштине града Чачка

На 35. седници Скупштине града Чачка, одржаној 21. и 26. априла 2010. године, донето је и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата одборника
- Одлука о поверавању преноса Скупштине
- Решење о избору заменика председника Скупштине града
- Извештај о пословању јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2009. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2009. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2009. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2009. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад Чачак за 2009. годину
- Извештај о раду Градске стамбене агенције за 2009. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу - Спортски центар „Младост“ Чачак за 2009. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2009. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани за 2009. годину
- Одлука о приступању изради Стратегије одрживог развоја града Чачка
- Одлука матичним подручјима града Чачка
- Решење о именовању директора Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Установе Народни музеј
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак.

          Службени лист града Чачка број 7
          Записник са седнице  

Тридесет четврта седница Скупштине града Чачка

 На 34. седници Скупштине града Чачка, одржаној 23. и 25. марта 2010. године, донето је и утврђено:

- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Регионална санитарна депонија Дубоко“ Ужице за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм Центра за социјални рад за 2010. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о финансијској подршци пољопривредним произвођачима у 2010. години
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у граду Чачку у 2010. години
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље број 8/2010 од 25. 02.2010. године
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају
- Одлука о ангажовању ревизора за обављање за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2009. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани, Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и Одлука за о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Трбушани
- Решење о именовању директора ЈП „Рзав“ Ариље
- Решење о престанку мандата одборника
- Решење о разрешењу председника Савета за јавни ред и мир
- Решење о разрешењу члана Комисије за притужбе и предлоге.

          Службени лист града Чачка број 4
          Службени лист града Чачка број 5
          Записник са седнице
  

Тридесет трећа седница Скупштине града Чачка

На 33. седници Скупштине града Чачка, одржаној 19. 22. и 24. фебруара 2010. године, донето је, усвојено и размотрено:

- Одлука о преносу седница Скупштине
- Одлука о грађевинском земљишту
- Одлука о градским административним таксама и накнадама
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређиивање грађевинског земљишта
- Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и о опреми комуналне полиције
- Одлука о униформама и ознакама комуналних полицајаца
- Одлука о канцеларији за младе
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2010. годину
-Програм обављања и развоја комуналне делатности за 2010. годину
- Програм уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину
- Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности  на Годишњи програм и план рада Градске стамбене агенције за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план пословања Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку култуиру - Спортски центар „Младост“ Чачак за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности н Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности н Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте у Чачку за школску 2008/2009. годину
- Одлука о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте у Чачку за школску 2009/2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама боравка деце у вртићима и јаслама
- Решење о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине града Чачка
- Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра Ужице за период од 15.04. до 15.10.2009. године
- Одлука о прихватању иницијативе за Измену и допуну Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
- Закључак о припреми нацрта Одлуке о измени и допуни Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Танаско Рајић“ Чачак
- Решење о престанку дужности члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак
- Решење о разрешењу једног члана Школског одбора „Милица Павловић“ Чачак
- Решење о именовању два члана Школског одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Управног одбора Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Установе „Народни музеј“ Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Управног одбора ЈП „Градац“ Чачак
- Закључак по захтеву Општинског суда у Чачку.


          Службени лист града Чачка број 3
          Записник са седнице

Тридесет друга седница Скупштине града Чачка

На 32. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. и 28. децембра 2009. године, донето је:

-  Одлука о буџету града Чачка за 2010. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2009. годину
- Измене Програма обављања и развоја комуналне делатности за 2009. годину
- Измене Програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта за 2009. годину
- Измене Програма изградње и одржавања јавних путева и улица за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2009. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама
- Одлука о облицима и начину остваривања сарадње комуналне полиције и градских инспекцијских служби
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о  ауто такси превозу на територији општине Чачак
- Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине града Чачка.

          Службени лист града Чачка број 20
          Службени лист града Чачка број 21
          Записник са седнице

Тридесет прва седница Скупштине града Чачка

На 31. седници Скупштине града Чачка, одржаној 10. децембра 2009. године, донето је и усвојено:

- Одлука о додели Децембарске награде града Чачка за 2009. годину
- Одлука о усклађивању Просторног плана града Чачка
- Одлука о усклађивању Генералног плана насеља Чачак 2015.
- Одлука о изради Плана детаљне регулације коридора далековода 110 КВ број 115/2 ТС „Чачак 3“ - ТС „Чачак 1“ и број 115/3 ТС „Чачак 3“ - угаони стуб „6У“ у Чачку
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Трбушани-Љубић“ у Чачку
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ у Чачку
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Индустријска зона-комплекси болнице и касарне“ у Чачку
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.
- Информација о реконструкцији раскрснице у Коњевићима
 - Решење о именовању директора Установе Дом културе Чачак
 - Решење о разрешењу четири члана Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље
 - Решење о именовању два члана Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље
 - Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у Чачку
- Решење о престанку дужности директора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
 -Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
 -Решење о разрешењу, односно именовању два члана Управног одбора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак.

          Службени лист града Чачка број 19
          Записник са седнице

Тридесета седница Скупштине града Чачка


На 30. седници Скупштине града Чачка, одржаној 27. новембра 2009. године, донето је и усвојено:
 

- Просторни план града Чачка
- Решење о разрешењу, односно избору појединих председника и чланова радних тела Скупштине града
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2009. године до 30.09.2009. године
- Одлука о допунском буџету града Чачка за 2009. годину
- Одлука о радном времену Здравствене установе „Апотека Чачак“
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак
- Одлука о одређивању комуналне делатности одржавања јавног WC -а
- Измена Програма самозапошљавања у граду Чачку у 2009. години
- Информација о радовима на мосту на Морави
- Извештај Комисије за равноправност полова и подршку породици Скупштине града Чачка о проблему насиља у породици
- Извештај о јавним набавкама у ЈКП „Чачак“ Чачак и Градској библиотеци
- Решење о избору председника Савета за буџет и финансије
- Решење о избору председника и разрешењу односно избору једног члана Корисничког савета јавних служби.

          Службени лист града Чачка број 16
          Службени лист града Чачка број 17
          Записник са седнице

 

Двадесет девета седница Скупштине града Чачка

На 29. седници Скупштине града Чачка, одржаној 11. новембра 2009. године, донето је и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
- Извештај о епидемиолошкој ситуацији у граду
- План детаљне регулације „Кошутњак II “ у Чачку
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању и уређивању гробаља и сахрањивању
- Одлука о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Моравац“ Чачак за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама воде
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама услуга изношења и депоновања кућног смећа у Мрчајевцима
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама пијачних услуга
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2008/2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Предшколске установе „Радост“ за радну 2009/2010 годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Установе за КОД „Коста Новаковиоћ“ у Чачку
- Измена Програма новог запошљавања самохраних мајки у граду чачку у 2009. години
- Измена Програма самозапошљавања у граду Чачку у 2009. години
- Извештај Анкетног одбора у вези преиспитивања надградње стамбених зграда
- Извештај о јавним набавкама у ЈКП „Вододвод“ Чачак и ЈП „Градац“ Чачак
- Извештај Савета за јавни ред и мир о стању безбедности са освртом на најновије догађаје у граду
- Информација о актуелним дешавањима у ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора „Степа Степановић“ из Горње Горевнице
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора Техничке школе из Чачка
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора Медицинске школе из Чачка
- Решење о престанку дужности члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих из Чачка
- Решење о именовању једног члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих из Чачка
- Решење о разрешењу, односно именовању три члана Машинско саобраћајне школе из Чачка
- Решење о именовању члана Управног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице

          Службени лист града Чачка број 15
          Службени лист града Чачка број 18
          Записник са седнице
 

Двадесет осма седница Скупштине града Чачка

На 28. седници Скупштине града Чачка, одржаној 22. септембра 2009. године, усвојено је, донето и дато:

- Одлука о давању сагласности за закључивање Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље-профил Сврачково“
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
- Информација о припремљености ЈКП „Чачак“ Чачак за грејну сезону 2009/2010 годину
- Извештај о реализацији програма запошљавања на територији града Чачка
- Извештај Анкетног одбора Скупштине града у вези издавања одобрења за изградњу и употребу ОМВ бензинске пумпе
- Одлука о проглашењу Одлуке о уводјењу самодоприноса за Месне заједнице Јанчићи
- Одлука о проглашењу Одлуке о уводјењу самодоприноса за Месне заједнице Горња Трепча
- Одлука о проглашењу Одлуке о уводјењу самодоприноса за Месне заједнице и Мојсиње.
- Аутентично тумачење члана 13. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

          Службени лист града Чачка број 14
          Записник са седнице

Двадесет седма седница Скупштине града Чачка

 

На 27. седници Скупштине града Чачка, одржаној 15. јула 2009. године, усвојено је и донето:
 

- Одлука о допунском буџету града Чачка за 2009. годину
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
- Одлука о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији града Чачка за 2009. годину.
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за вршење одборничке и друге дужности у органима и јавним  службама града.
- Одлука о изради елабората о испуњености услова у погледу уређености и опремљености подручја насеља „Бање Горња Трепча“.
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у граду Чачку у 2009. години.
- Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка  давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
- Одлука о допунама Одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак.
- Измене и допуне Програма заштите и унапређења животне средине града Чачка за 2009. годину.
- Одлука о изради Плана генералне регулације коридора далековода 110 кв број 115/2 тс „Чачак 3“ - тс „Чачак 1“ и број 115/3 тс „Чачак 3“ - угаони стуб „6у“ у Чачку.
- Информација о стању на Градској депонији у Прелићима.

          Службени лист града Чачка број 10
          Службени лист града Чачка број 11
          Записник са седнице

 

Двадесет шеста седница Скупштине града Чачка

На 26. седници Скупштине града Чачка, одржаној 8. јула 2009. године, донето је и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраног одборника
- Извештај о раду Градоначелника града Чачка за период од 2. јуна 2008. године до 2.  јуна 2009. године.
- Извештај о раду Градског већа града Чачка за период од 2. јуна 2008. године до 2. јуна 2009. године.
- Извештај о раду Председника Скупштине града Чачка  за период од 2. јуна 2008. године  до 2.  јуна 2009. године.
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора Гимназије у Чачку.
- Решење о именовању директора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.
- Решење о изменама решења о именовању изборне комисије града Чачка у сталном саставу.
- План детаљне регулације „Коњевићи- раскрсница“ у Чачку.

          Службени лист града Чачка број 13
          Записник са седнице

Двадесет пета седница Скупштине града Чачка

На 25. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26. јуна 2009. године, усвојени су:

- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у ЈКП „Комуналац“ Чачак.
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у ЈКП „Чачак“ Чачак. 
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у ЈКП „Моравац“ Мрчајевци.
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 30. марта 2006. године у ИЈП „ТВ Чачак“ Чачак.

          Записник са седнице
 

Двадесет четврта седница Скупштине града Чачка


24. седница Скупштине града Чачка, сазвана на захтев 1/3 одборника за уторак 16. јун 2009. године, није одржана  због недостатка кворума. На дневном реду седнице требали су да буду: Извештај о раду Градоначелника града Чачка, Извештај о раду заменика Градоначелника, Извештаји о раду помоћника Градоначелника и Извештаји о раду чланова Градског већа у периоду од 2. јуна 2008. године до 2. јуна 2009. године са извештајима о њиховим примањима у наведеном периоду.
 


   

Двадесет трећа седница Скупштине града

На 23. седници Скупштине града Чачка, одржаној 12. јуна 2009. године донето је и усвојено:

- Информација о стању радова на Градском тргу у Чачку.
- Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2008. годину.
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2009. годину.
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга и одржавања гробља.
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа.
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга, закупа пијачног пословног простора и пијачних површина за постављање , привремених монтажних објеката као и услуге чишћења стамбених зграда и
ванредних комуналних услуга.
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у  Предшколској установи „Радост“ Чачак.
-  Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за  Месну заједницу Јанчићи, Одлука о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за  Месну заједницу  Јанчићи, Одлука о образовању комисије за спровођење референдума у Месној  заједници  Јанчићи.
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Мојсиње, Одлука о расписивању референдума ради доношења одлуке увођењу самодоприноса за Месну заједницу  Мојсиње, Одлука о образовању комисије за спровођење референдума у Месној заједници Мојсиње
- Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Горња Трепча, Одлука о расписивању референдума ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса за Месну  заједницу Горња Трепча, Одлука о образовању комисије за спровођење референдума у Месној заједници Горња Трепча.

           Службени лист града Чачка број 9
           Записник са седнице

Двадесет друга седница Скупштине града Чачка


На 22. седници Скупштине града Чачка, одржаној 22. маја 2009. године, донето је и усвојено:

- Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2008. годину

- Одлука о завршном рачуну консолидованог рачуна трезора  града Чачка за 2008. годину

- Одлука о изради плана детаљне регулације „Коњевићи-Раскрсница“ у Чачку
- Одлука  о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље бр. 47/2009 од 30. марта 2009. године
- Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Информација о припремљености система одбране од града на територији Радарског центра „Ужице“ за 2009. годину
- Извештај о раду Радарског центра „Ужице“ на дан 20.04.2009. године
- Извештај Комисије за утврђивање и процену штете на пољопривредним културама на подручју МЗ Миоковци и Пријевор, дана 20. априла 2009. године
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за МЗ Јанчићи и Закључак о припреми нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за МЗ Јанчићи
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за МЗ Мојсиње и Закључак о припреми нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за МЗ Мојсиње
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за МЗ Горња Трепча и Закључак о припреми нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за МЗ Горња Трепча
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у Установи „Туристичка организација Чачка“
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у Међуопштинском историјском архиву Чачак
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у Градској библиотеци „Владислав Петковић-Дис“ Чачак.
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у ЈИП „ТВ Чачак“ Чачак
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у ЈИП „Радио Чачак“ Чачак
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у Установи за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у Установи СЦ „Младост“ Чачак
- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у Дому културе Чачак

- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у Народном музеју Чачак

- Извештај о јавним набавкама обављеним у периоду од 13. јула 2002. до 15. марта 2009. године у градским управама града Чачка.
          
          Службени лист града Чачка број 8
          Записник са седнице

Двадесет прва седница Скупштине града Чачка


На 21. седници Скупштине града Чачка, одржаној 29. априла и 4. маја 2009. године, донето је и усвојено:

- Одлука о локалним комуналним таксама.
- Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2008. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2008. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2008. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2008. годину
- Извештај Центра за социјални рад Чачак за 2008. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2008. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2008. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2008. годину.
- Извештај о раду Градске стамбене агенције за 2008. годину.
- Извештај о раду Градске управе за финансије, привреду и друштвене делатности за 2008. годину
- Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2008. годину
- Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за 2008. годину
- Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка  за 2008. годину
- Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2008. годину
- Извештај о раду Градског јавног правобранилаштва за 2008. годину.
- Решење о именовању директора ЈКП „Водовод“  Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.

          Службени лист града Чачка број 7
          Записник са седнице

Двадесета седница Скупштине града Чачка

На 20. седници Скупштине града Чачка, одржаној 22. априла 2009. године, донето је:

 - Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Регионална санитарна депонија Дубоко“ Ужице за 2009. годину
-   Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени услуге грејања
- Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље број 43/2009 од 27. фебруара 2009. године

Усвојени су следећи извештаји:
- Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2008. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2008. годину
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2008. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2008. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак  за 2008. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2008. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за 2008. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2008. годину.
- Решење о разрешењу, односно именовању председника Надзорног одбора Центра за социјални рад Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању два члана Управног одбора Градске библиотеке „Владислав Петковић-Дис“ у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети Ђакон Авакум“ из Трнаве

Размотрен је проблем противградне заштите на подручју града Чачка поводом непогоде града која је задесила поједина села и штете које је нанео. 

          Службени лист града Чачка број 6
          Записник са седнице

Деветнаеста седница Скупштине града Чачка

На 19. седници Скупштине града Чачка, одржаној 3. априла 2009. године донето је:

- Програм активне политике запошљавања на територији града Чачка
- Програм самозапошљавања у граду Чачку у 2009. години
- Програм новог запошљавања у граду Чачку у 2009. години
- Програм новог запошљавања инвалида у граду Чачку у 2009. години
- Програм новог запошљавања самохраних мајки  у граду Чачку у 2009. години
- Програм организовања и спровођења јавних радова у граду Чачку у 2009. години
- Програм заштите и унапређења животне средине града Чачка за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на  измене програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2009. годину
- Измена  програма обављања и развоја комуналне делатности за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на одлуку о завршном рачуну фонда за  финансирање изградње депоније и центра за рециклажу за 2008. годину
- Одлука о престанку рада Фонда за финансирање изградње депоније и центра за рециклажу
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“ Ариље
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у градском  и приградском саобраћају
- Одлука о изменама одлуке о оснивању Општинске стамбене агенције
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за социјални рад Чачак
- Одлука о ангажовању екстерне ревизорске институције за ревизију завршног рачуна буџета града Чачка за 2008. годину.
- Решење о именовању директора Установе Народни музеј Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Управног одбора ЈП „Градац“ Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Управног одбора Центра за социјални рад у Чачку
- Решење о разрешењу, односно именовању председника Управног одбора Установе „Апотека Чачак“
- Решење о разрешењу односно избору једног члана Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања.

Размотрена је Информација о уговору који је заменик градоначелника потписао са представником Аустријске фирме и донет  Закључак да се проглашавају  ништавим све активности везане за потписивање уговора о намерама, између бечке компаније и Града Чачка, да се обавести инострани партнер да се Град Чачак повлачи из даљих разговора о сарадњи наведеној у уговору о намерама. 
 
          Службени лист града Чачка број 5
          Записник са седнице

Осамнаеста седница Скупштине града Чачка


На 18. седници Скупштине града Чачка, одржаној 10, 12. и 17. марта 2009. године донето је:

- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак  за 2009. годину

- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијског пословања Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад у Чачку за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и План рада Градске стамбене агенције за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Статут ЈКП „Паркинг сервис“
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за општину Чачак
- Одлука о изменама Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак
- Одлука о изменама одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
- Одлука о изради плана детаљне регулације „Кошутњак II “ у Чачку
- Одлука о поверавању права управљања и коришћења објекта јавног санитарног чвора
- Решења о именовању надзорних одбора јавних предузећа и установа.

Усвојени су Извештаји о запошљавању радника у јавним предузећима, установама и градским управама у периоду од 1.01.2008. до 15.02.2009. године.

          Службени лист града Чачка број 4
          Записник са седнице

Седамнаеста седница Скупштине града Чачка

 
На 17. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. фебруара 2009. године донето је:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраних одборника
-  Решење о избору заменика председника Скупштине града Чачка
-  Решење о избору сталних радних тела Скупштине
-  Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“Ариље за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2009. годину
 Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2009. годину, Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани за 2009. годину
-   Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2009. годину
- Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2009. годину
- О длука о изменама Одлуке о образовању Анкетног одбораса задатком да преиспита надградњу стамбених објеката у периоду 1. јануара 2000 године до 31. децембра 2007. године       
- Одлука о изменама Одлуке о образовању Анкетног одбора са задатком да утврди чињенично стање о поступању надлежних органа,  јавних служби и јавних предузећа приликом издавања одобрења за изградњу и употребу бензинске пумпе у улици Војводе Степе инвеститора предузећа МИЛТ Чачак и ОМВ
- Р ешење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Р ешење о разрешењу, односно именовању председника Управног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак
- Р ешење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора Гимназије из Чачка
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Филип Филиповић“ из Чачка.

          Службени лист града Чачка број 3
 

Шеснаеста седница Скупштине града чачка

На 16. седници Скупштине града Чачка, одржаној 5. фебруара 2009. године, донето је:

- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2008. годину.
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2008. годину.
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2008. годину.
-  Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2008. годину.
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2009. годину.
- Програм обављања и развоја комуналне делатности за 2009. годину.
- Програм уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта за 2009. годину.
- Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2009.годину.
- Предлог одлуке о утврђивању висине накнаде за коришћење јавног грађевинског земљишта за 2009. годину.
- Решења о престанку мандата одборника
- Решење о именовању Градског јавног правобраниоца
- Решење о престанку функције вршиоцу дужности директора Информативног јавног предузећа „ТВ Чачак“ Чачак
- Решење о престанку функције вршиоцу дужности главног уредника телевизијског програма ИЈП „ТВ Чачак“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ИЈП „ТВ Чачак“
- Решење о именовању Привременог управног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Управног одбора СЦ „Младост“ Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Управног одбора Апотеке „Чачак“ Чачак
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Управног одбора „Међуопштинског историјског архива“ за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани.
- Решење о разрешењу, односно именовању председника Управног одбора  Градске библиотеке „Владислав Петковић-Дис“
- Решење о именовању једног члана Надзорног одбора ЈП за водосабдевање „Рзав“ Ариље 
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора Економске школе из Чачка.

          Службени лист града Чачка број 2

Петнаеста седница Скупштине града Чачка


На 15. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26. децембра 2008. године усвојен је:

- Извештај о раду Градске управе за локални економски развој (канцеларије за локални економски развој) у периоду од 1. јануара до 30. новембра 2008. године.

Није усвојен:
- Извештај о раду Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак  у периоду од 1. јануара до 30. новембра 2008. године.
 

Четрнаеста седница Скупштине града Чачка

На 14. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. децембра 2008. године, донето је:

- Одлука о буџету града Чачка за 2009. годину;

- Одлука о јавном водоводу и канализацији града Чачка;
- Одлука о поверавању права управљања и коришћења објекта дечјег вртића у Мрчајевцима и
- Одлука о образовању Анкетног одбора чији ће задатак бити да утврди чињенично стање о поступању надлежних органа, служби и јавних предузећа приликом издавања одобрења за изградњу и употребу бензинске пумпе у улици Војводе Степе инвеститора предузећа МИЛТ Чачак и ОМВ.
 

          Службени лист града Чачка број 13


 

Тринаеста седница Скупштине града Чачка

На 13. седници Скупштине града Чачка, одржаној 16. децембра 2008. године, донето је:

 - Одлука о изменама одлуке о образовању Анкетног одбора Скупштине града Чачка.

Није усвојено:
- Извештај о раду Градске (општинске) управе за инспекцијски надзор у периоду од 1. јануара 2008. до 30. новембра 2008. године
- Извештај о раду Градске (општинске) управе за урбанизам у периоду од 1. јануара 2008. до 30. новембра 2008. године.

Дванаеста седница Скупштине града Чачка


На 12. седници Скупштине града Чачка, одржаној 15. децембра 2008. године, донето је: 

- Одлука о додели децембарске награде града Чачка за 2008. годину
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Чачак
- Одлука о давању сагласности на текст уговора о међуопштинској подршци и акт о подређености између Јавног комуналног предузећа  Регионална санитарна депонија "Дубоко", оснивача ЈКП "Дубоко" и Европске банке за обнову и развој.

           Службени лист града Чачка број 12
 

Једанаеста седница Скупштине града Чачка

На 11. седници Скупштине града Чачка, одржаној 5. децембра 2008. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
- Одлука о допунском буџету града Чачка за 2008. годину
- Одлука о јавном задуживању града Чачка
-  Измене и допуне Финаннсијског плана за финансирање изградње депоније и центра за рециклажу за 2008. годину
- Одлука о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима
- Одлика о давању сагласности на Програм рада Предшколске установе "Радост" Чачак за радну 2008/2009 годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци о ценама воде
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци  о ценама услуга изношења и депоновања кућног смећа у Мрчајевцима
- Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци  о ценама пијачних услуга
- Одлука о овлашћењу Градског већа да закључује колективне уговоре за јавна предузећа и јавне службе
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ИЈП „Радио Чачак“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Управног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о именовању једног члана Управног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о именовању једног члана Управног одбора Установе „Међуопштински историјски архив“ за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани
- Решење о разрешењу, односно именовању два члана Школског одбора Медицинске школе у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Техничке школе у Чачку
- Решење о разрешењу, односно именовању три члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ у Чачку
- Решење о разрешењу, односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ из Слатине.
- Решење о давању сагласности Удружењу спортских риболоваца "Градац" Чачак на употребу грба града Чачка
- Решење о давању сагласности Дејану Марићу и Александру Богдановићу, оснивачима боксерског клуба, да у назив клуба унесу име града Чачка.

Усвојени су:
- Извештај о раду Предшколске установе "Радост" Чачак за радну 2007/2008 годину
- Извештај о раду Туристичке организације Чачка за 2007. годину и
- Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак  за 2007. годину.

          Службени лист града Чачка број 11

Десета седница Скупштине града Чачка

На 10. седници Скупштине града Чачка, одржаној 13. новембра 2008. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима
- Решење о избору заменика градоначелника града Чачка
- Решење о избору председника и чланова Савета за буџет и финансије
- Решење о избору председника и чланова Комисије за обележавање празника и доделу признања
- План детаљне регулације "Центар III" у Чачку
- Одлука о изради Плана детаљне регулације "Топлана" у Чачку
- Одлука о изменама Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима
- Одлука о изменама одлуке о грађевинском земљишту
- Одлука о допуни одлуке о накнади за вршење одборничке и друге дужности у органима и јавним службама града
- Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама пијачног пословног простора и пијачних површина за постављање привремених монтажних објеката као и услуге чишћења стамбених зграда и ванредних комуналних услуга
- Одлука о давању сагласности на одлуку о цени услуге грејања
- Одлука да се не да сагласност на повећање цена превоза путника у градском и приградском саобраћају
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система "Рзав"
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама Паркинг службе
- Локални акциони план за унапређивање здравства Рома града Чачка
- Локални акциони план за унапређивање запошљавања Рома града Чачка
- Локални акциони план за унапређивање становања Рома града Чачка
- Локални акциони план за унапређивање образовања Рома града Чачка
- Одлука о боравишној такси
- Решење о именовању директора ЈКП "Градско зеленило" Чачак
- Решење о разрешењу, односно избору једног члана Савета за статут, друге прописе и организацију
- Закључак о подршци иницијативи за борбу против наркоманије.
- Закључак о контроли квалитета гаса и плану гасификације.

          Службени лист града Чачка број 9
          Службени лист града Чачка број 14

Девета седница Скупштине града Чачка

На 9. седници Скупштине града Чачка, одржаној 14. октобра 2008. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраног одборника
- Решење о престанку мандата одборника
- Решење о престанку дужности заменика градоначелника
- Закључак упућен Влади Републике Србије којим одборници Скупштине града Чачка предлажу да се преиспита одлука Владе о повећању цене гаса за категорије индивидуалних потрошача и топлане.

Усвојени су:
Извештај о раду градоначелника, заменика градоначелника и помоћника градоначелника града Чачка за период од 2. јуна до 7. октобра 2008. године
- Извештај  о раду Градског већа града Чачка за период од 2. јуна до 7. октобра 2008. године
- Извештај о раду председника и заменика председника Скупштине за период од 2. јуна до 7. октобра 2008. године


 

Осма седница Скупштине града Чачка

На 8. седници Скупштине града Чачка, одржаној 7. октобра 2008. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику
- Пословник о раду Скупштине града Чачка
- Одлука о градским управама
- Одлука о градском јавном правобранилаштву
- Решење о престанку мандата одборника
- Решење о престанку мандата одборника
- Решење о разрешењу Управног одбора Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Радост“ Чачак
- Решење о разрешењу Управног одбора Установе за културно образовну делатност  „Коста Новаковић“ у Чачку
- Решење о именовању Управног одбора Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ у Чачку
- Решење о именовању директора Установе за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак
- Решење о именовању директора Установе „Туристичка организација Чачка“
- Решење о именовању једног члана Школског одбора ОШ „Прељина“ из Прељине
- Решење о престанку дужности члана Управног одбора Установе Међуопштински историјски архив за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани
- Решење о именовању директора Установе „Међуопштински историјски архив“ за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Свети  Сава“ у Чачку
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ из Пријевора
- Решење о престанку дужности директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама воде и употребе канализације
- Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама боравка деце у вртићима и јаслама

          Службени лист града Чачка број 8

Седма седница Скупштине града Чачка

На 7. седници Скупштине града Чачка, одржаној 9. септембра 2008. године донет је:
 

- Закључак у вези са проблемом водоснабдевања града Чачка са система "Рзав" са предлозима и мерама за ублажавање последица и стратегија за коначно решавање истих.
 

              ЗАКЉУЧАК гласи:
 

             1. Да се интензивирају активности на почетку реализације изградње акумулације "Сврачково"
             2. Да се настави ширење водоводне мреже у селима на левој обали Западне Мораве: Мрчајевцима, Катрзи, Бресници, Бечњу, Остри и Доњој Горевници са изворишта Гушевац и у селима на десној обали Западне Мораве: Заблаћу, Слатини, Мршинцима, Кукићима, Липници, Јежевици, Вапи и Горичанима са изворишта у Кукићима, до завршетка акумулације "Сврачково" и изградње магистралног прстена "Рзава" у том деле града.
            3. Да се прибави на коришћење Брана "Парменац", изврши њена реконструкција, као и за потребе прихрањивања сопствених бунара, у случају акцидентних ситуација на систему "Рзав".
            4. Да Градоначелник града Чачка формира стручни тим за праћење почетка и реализације инвестиције "Сврачково", у чијем ће саставу бити представници градских функционера, чланова Градског већа, представници надлежних јавних предузећа и стручна лица из ове области из реда свих одборничких група у Скупштини.
 

Шеста седница Скупштине града Чачка

На 6. седници Скупштине града Чачка, одржаној 7. августа 2008. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима Скупшрине града Чачка
- Одлука о допунском буџету града Чачка за 2008. годину
- Измене и допуне финансијског плана Фонда за финансирање изградње депоније и центра за рециклажу за 2008. годину

          Службени лист града Чачка број 5

Пета седница Скупштине града Чачка

На 5. седници Скупштине града Чачка, одржаној 5. августа 2008. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраном одбору Скупштине града Чачка
- План детаљне регулације "Центар ИИ" у Чачку
- Одлука о остваривању права у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Одлука о оснивању Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
- Одлуку о накнади за вршење одборничке и друге дужности  у органима и јавним службама града
- Одлука о изменама Одлуке о поверавању права управљања и коришћења
- Одлука о образовању Анкетног одбора
- Решење о престанку мандата одборника
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе „Туристичка организација Чачка“
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак
- Решење о разрешењу Управног одбора Дома културе у Чачку
- Решење о именовању Управног одбора Дома културе у Чачку
- Решење о разрешењу Управног одбора Градске библиотеке „Владислав Петковић-Дис“ у Чачку
- Решење о именовању Управног одбора Градске библиотеке „Владислав Петковић-Дис“ у Чачку
- Решење о разрешењу Управног одбора Народног музеја у Чачку
- Решење о именовању Управног одбора Народног музеја у Чачку
- Решење о разрешењу Управног одбора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ у Чачку
- Решење о именовању Управног одбора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ у Чачку
- Решење о разрешењу Управног одбора Центра за социјални рад у Чачку
- Решење о именовању Управног одбора Центра за социјални рад у Чачку
- Решење о разрешењу Управног одбора Установе „Међуопштински историјски архив“ за општине Чачак, Горњи Милановац и Лучани
- Решење о именовању Управног одбора Установе „Међуопштински историјски архив“ за општине Чачак, Лучани и Горњи Милановац
- Решење о разрешењу Управног одбора Апотеке „Чачак“
- Решење о именовању Управног одбора Апотеке „Чачак“
- Решење о разрешењу Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Решење о именовању Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Решење о именовању Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у Чачку
- Решење о престанку дужности чланова Управног одбора „Општинске стамбене агенције“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора „Општинске стамбене агенције“ Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Степа Степановић“ из Горње Горевнице

Усвојен  је Извештај о пословању ЈКП "Регионална санитарна депонија Дубоко" Ужице за 2007. годину.
                         

            Службени лист града Чачка број 4
            Службени лист града Чачка број 6

Четврта седница Скупштине града Чачка

На 4. седници Скупштине града Чачка, одржаној 11. јула 2008. године, донето је:

- Статут града Чачка
- Одлука о поверавању права управљања и коришћења на објектима противградне станице изграђене у Бањици, Републичком хидрометеоролошком заводу Београд
- Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад општине Чачак за 2008. годину
- Одлука о давању сагласности на Одлуку о завршном рачуну Фонда за финансирање изградње депоније и центра за рециклажу за 2007. годину
- Одлука о завршном рачуну Фонда за финансирање изградње депоније и центра за рециклажу за 2007. годину
- Програм мера заштите биља за период 2008-2009. год. на територији града Чачка
- Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Милићевци
- Извештај о резултатима изјашњавања грађана на референдуму ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Милићевци
- Решење о престанку мандата одборника
- Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак
- Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак
- Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак
- Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци
- Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Информативног јавног предузећа „ТВ Чачак“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Информативног јавног предузећа „Радио Чачак“ Чачак
- Решење о разрешењу пет чланова Управног одбора ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
- Решење о именовању пет чланова Управног одбора ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
- Решење о разрешењу Управног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
- Решење о именовању Управног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
- Решење о разрешењу Управног одбора Установе за физичку културу - Спортски центар „Младост“ Чачак
- Решење о именовању Управног одбора Установе за физичку културу - Спортски центар „Младост“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о престанку функције 

          Службени лист града Чачка број 3

 

Трећа седница Скупштине града Чачка

На 3. седници Скупштине града чачка, одржаној 17, јуна 2008. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима Скупштине града Чачка
- Одлука о завршном рачуну буџета општине Чачак за 2007. годину
- Одлука о завршном рачуну консолидованог рачуна трезора општине Чачак за 2007. годину
- Одлука о радноправном статусу председника Скупштине града
- Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних лица и накнадама за рад у          органима града
- Одлука о финансијској подршци пољопривредним произвођачима
- Одлука о давању сагласности на одлуку о допуни Статута Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о избору чланова Комисије за статутарна питања, организацију и нормативне акте
- Решење о престанку дужности директора ЈП „Градац“ Чачак

          Службени лист града Чачка број 2

Друга седница Скупштине општине, одржана 2. јуна 2008. године

На 2. седници Скупштине града Чачка, одржаној 2. јуна 2008. године, донето је:

- Решење о избору председника и чланова Комисије за кадровска, административна и мандатно-  имунитетска питања Скупштине града Чачка
- Решење о избору градоначелника града Чачка
- Решење о избору заменика градоначелника града Чачка
- Решење о избору чланова Градског већа
- Решења о престанку мандата одборника

          Службени лист града Чачка број 1

Прва (конститутивна) седница Скупштине града Чачка, одржана 2. јуна 2008. године

На 1. конститутивној седници Скупштине града Чачка, одржаној 2. јуна 2008. године, донето је:

- Одлука о верификацији мандата одборника изабраних у Скупштину града Чачка
- Решење о избору председника Скупштине града Чачка
- Решење о избору заменика председника Скупштине града Чачка
- Решење о постављењу секретара Скупштине града Чачка
 
          Службени лист града Чачка број 1