Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Градска власт - Скупштина града - Седнице Скупштине
Контактирајте нас за више информација
X
Једанаеста седница Скупштине града Чачка
 

На 11. седници Скупштине града Чачка, одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара 2013. године, донето је:

- Акциони план запошљавања града Чачка за 2013. годину
- Одлука о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2013. годину
-  Програм обављања и развоја комуналне делатности за 2013. годину
-  Програмауређивања грађевинског земљишта за 2013. годину
-  Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2013. годину
-  Одлука о утврђивању висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама воде и употребе канализације
-  Одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2012. годину
-  Одлука о давању сагласности на одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
-  Одлука о измени Одлуке о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
-  Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак  за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2013. годину
-  Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2013. годину 
-  Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак
-  Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама Статута Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак
-  Одлука о измени Одлуке о организовању Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
 - Одлука о давању сагласности на одлуку о измени Статута Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ Предлог Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Статута Уметничке галерије ,,Надежда Петровић“ Чачак
-  Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
- Решење о именовању привременог директора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак     
 - Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Заблаће и Закључак о припреми Нацрта Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће
- Декларација „Ми не желимо ГМО на нашој територији“.

          Службени лист града Чачка број 2
          Службени лист града Чачка број 3
          Записник са седнице

Претходна страна