Календар догађаја

Јул, 2020
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Шеста седница Скупштине града Чачка
 


За уторак, 18. октобар 2016. године, сазвана је 6. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен је следећи дневни ред:
- Предлог Одлуке о верификацији мандата новоизабраним одборницима
- Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2016/2017. годину
- Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2016/2017. годину
- Предлог Одлуке о допунама одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
- Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак бр. 64/4 од 10. маја 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак бр. 1720/16 од 28. априла 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2015. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци бр. 8 од 18. маја 2016. године
- Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2015. годину
- Извештај о раду и финансијском пословању Дома културе Чачак за 2015. годину
- Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2015. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2015. годину
- Предлог Плана детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница од моста на реци Западна Морава до прикључка на Л-314
- Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Решења о именовању директора ЈП за урбанистичко и просторно планирање „Градац“ Чачак
- Предлог Решења о именовању директора ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак
- Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
- Предлог Решења о разрешењу односно избору једног члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
- Доношење закључка за доношење Пословника о раду Скупштине града Чачка
- Предлози одлука о усклађивању оснивачких аката јавних предузећа чији је оснивач град Чачак са Законом о јавним предузећима:
а) Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца ''Комуналац'' Чачак са Законом о јавним предузећима
б) Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац'' Чачак са Законом о јавним предузећима
в) Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Чачак са Законом о јавним предузећима
г) Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца ''Моравац'' Мрчајевци са Законом о јавним предузећима
д) Јавног предузећа за грејање ''Чачак'' Чачак са Законом о јавним предузећима
ђ) Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима
е) Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
- Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча, Предлог Одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча и Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Доња Трепча
Претходна страна