Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Градска власт - Становање

Не остављајући никога иза себе - адекватно становање и активно укључивање рањивих друштвених група у Чачку

 
Основне информације 
 
Пројекат финансира Евопска унија путем Програма подршке ЕУ социјалном становању и активној инклузији који имплементира UNOPS (Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге). 
 
Укупна вредност пројекта је 1.658.586,91 USD
Вредност донације 1.422.274,13 USD
Допринос Града 236.312,78 USD
 
 
Проблем
 
Адекватно становање је један од првих и основних корака у процесу социјално-економске инклузије рањивих друштвених група у Србији и заштите њихових људских права. Ипак, и поред добијања овог типа подршке, корисници често остају изложени ризику од сиромаштва и социјалне искључености. Због вишеслојне социјалне искључености, они остају заробљени у ситуацији сиромаштва што даље води неодрживости стамбених решења и на крају читавог система подршке.
 
Социјална искљученост је вишедимензионалан проблем и потребно јој је приступити на тај начин. Према Савету Европе, социјална инклузија је процес који омогућава онима који су у опасности од сиромаштва и социјалне искључености да добију прилику и ресурсе потребне за пуно учешће у економском, друштвеном и културном животу и за постизање животног стандарда који се сматрају нормалним у друштву у коме живе.
 
Пројекат је планиран кроз опсежан процес процене потреба и има за циљ да пружи свеобухватан одговор на идентификоване хитне потребе припадника осетљивих група на локалном нивоу, у складу са релевантним националним и локалним стратегијама и политикама, уз примену принципа доброг управљања.
 
Циљ пројекта 
 
Акција је осмишљена са циљем да допринесе друштвеној инклузији жена и мушкараца, девојчица и дечака у Чачку који доживљавају сиромаштво и социјалну искљученост стварањем адекватних животних услова и омогућавањем њиховог активног учешћа у друштву. 
 
Циљне групе
 
Овај пројекат обухвата кориснике из 4 различите циљне групе: Роме, жене жртве насиља у породици, особе са инвалидитетом и децу и младе без родитељског старања којима је престао смештај у хранитељским породицама или установама социјалне заштите, као и локално становништво које живи у неодговарајућим условима и у сиромаштву или социјалној искључености.
 
Пројекат је индиректно усмерен на систем социјалне заштите и пружања социјалних услуга на локалном нивоу, као и на локалну заједницу и локалну самоуправу. Пројекат тежи да кроз различите активности развије локалну инфраструктуру социјалног становања, понуду социјалних услуга,  подржи локални економски развој, капацитете за реализацију пројеката финансираних од стране Европске уније и других донатора и повећа свест о социјалним проблемима и толеранцију у локалној заједници.
 
Главне активности 
 
44 угрожене породице (приближно 140 појединаца) ће добити одговарајућу стамбену подршку
Изградња 1 вишепородичне зграде, куповина 14 индивидуалних стамбених јединица и реконструкција 18 постојећих стамбених јединица
44 породице (најмање 88 појединаца) биће подржане кроз мере активног укључивања које укључују економско оснаживање, пружање социјалних услуга, психо-социјалну подршку, правну помоћ и опремање домаћинства намештајем и уређајима.
Психо-социјална подршка као иновативна социјална услуга развијена у оквиру Зрачка
Волонтерска мрежа ће бити успостављена у оквиру Зрачка
Толеранција и разумевање ће бити промовисани у локалној заједници
 
 
Партнери на пројекту
 
Пројекат реализује Град Чачак у партнерству са Градском стамбеном агенцијом , као координатором политике социјалног становања на локалном нивоу, Центар за социјални рад , као водећа установа социјалне заштите, Центар за пружање услуга социјалне заштите Зрачак Чачак и удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу ( IDC ) као организација цивилног друшва са јаким искуством у пројектима становања, економском оснаживању и развоју социјалних услуга. На овај начин успостављен је холистички приступ, заснован на међусекторској сарадњи и размени знања и информација.

Вести са пројекта

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ - РЕКОНСТРУКЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ- КУПОВИНА КУЋА

Јавни позив за избор послодаваца за доделу субвенције за запошљавање и обуку на радном месту

Текст јавног позива Преузмите
Образац пријаве Преузмите

Други Јавни позив "Реконструкција"

Текст Јавног позива
Потребни обрасци

Други Јавни позив "Куповина домаћинстава"

Текст Јавног позива
Потребни обрасци

КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ И УГРАДЊУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „НЕ ОСТАВЉАЈУЋИ НИКОГА ИЗА СЕБЕ - АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ И АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА У ЧАЧКУ“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ И УГРАДЊУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „НЕ ОСТАВЉАЈУЋИ НИКОГА ИЗА СЕБЕ - АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ И АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА У ЧАЧКУ“

I
 
Јавни позив за доделу средстава намењених за побољшање услова становања социјално угрожених лица кроз доделу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије.
 

II
 
Јавни позив за доделу средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица, кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене за набавку и уградњу грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене јединице и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе - адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“
 
 

III
 
Јавни позив за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица давањем у закуп стана у јавној својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије у оквиру Пројекта  „Не остављајући никога иза себе - адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“.
 
Архива