Налазите се: Почетна - Е-Управа - Географски информациони систем - ГИС - ТИС пилот пројекат

Сврха

Сврха израде пилот пројекта ТИС-а за развој туризма општине Чачак огледа се најпре у подизању свести управљачких и осталих струкура односно актера у локалној заједници о предностима и значају употребе ТИС-а као:
(а) инструмента у процесу доношења и израде развојних стратегија и политика , као и имплементације различитих врста политика, стратегија, планских докумената, итд.(Просторни план општине Чачак, Стратегија развоја општине Чачак, итд), и као
(б) алата за ефикасно прикупљање, архивирање, ажурирање, обраду, интеграцију, објављивање и праћење резултата имплементације таквих одлука, односно планских докумената у укупном управљању територијом.

Циљеви

1.  Промоција различитих видова туристичке понуде у општини Чачак кроз израду различитих тематских и информативних мапа из области туризма и њихово јавно објављивање,

2.  Обезбеђивање дела интегралне информационе основе за израду и имплементацију различитих врста планских докумената у сектору туризма, односно за доношење различитих нивоа одлука у процесу управљања туристичким активностима,

3.  Продубљивање и ширење знања и вештина потребних за успостављање и развој ТИС-а кроз различите облике обуке и тренинга кроз рад и

4.  Мотивисање различитих актера везаних за развој туризма у циљу обезбеђивања подршке и њиховог укључења у укупан процес развоја и унапређења пилот ТИС-а.

Визија

•  Свеобухватност података интегрисаних у јединствен информациони систем,

•  Ауторизован приступ подацима за поједине групе корисника, приступ измени или увиду.

•  База просторних података биће повезана са базом физичких лица у јединствену базу.