Налазите се: Почетна - Е-Управа - Географски информациони систем - ГИС - ТИС ресурси

ТИС пилот пројекат за подршку развоју туризма

Подаци

ТИС Пилот пројекат у Чачку је реализован интеграцијом различитих врста и извора података у односу на тему и циљеве Пилот пројекта. У том смислу подаци су прикупљани, архивирани и интегрисани у гео-базу података, која пружа интегралну информацију о туристичким ресурсима у општини Чачак. Како би се побољшао квалитет информисања актера у развоју туризма интегрисани су просторни и алфанумерички подаци из различитих извора.

ТИС Тим

Како би се обезбедио интегрални приступ у успостављању и развијању ТИС-а формиран је ТИС Тим који укључује више институција и организација које су релевантне за развој ТИС-а, како у односу на специфичну тему ТИС пилот пројекта, тако и у односу на његов даљи развој. ТИС Тим у Чачку је организован у две групе: Коор

Како би се обезбедио интегрални приступ у успостављању и развијању ТИС-а формиран је ТИС Тим који укључује више институција и организација које су релевантне за развој ТИС-а, како у односу на специфичну тему ТИС пилот пројекта, тако и у односу на његов даљи развој. ТИС Тим у Чачку је организован у две групе: Координационо тело и Радна група.

Координационо тело
1. Општинско веће Владан Савићевић
2. Управа за опште и заједничке послове Надежда Вуксановић
3. Скупштина општине Чачак Мирослав Петковић
4. Служба за информатику и аналитику Гордан Ђорђевић
5. Општинска управа за урбанизам Данка Јовановић
6. ЈП Градац Небојша Јелушић
7. Туристичка организација Душан Николић

 

Радна група
1. Служба за информатику и аналитику Владимир Николић
2. Служба за информатику и аналитику Дејан Николић
3. ЈП Градац Наташа Стефановић
4. ЈП Градац Горан Тошовић
5. Општинска управа за урбанизам Ивана Васојевић
6. Општинска управа за урбанизам Дарко Зорнић
7. Туристичка организација Горан Николић
ТИС Координационо тело има функцију давања подршке развоју ТИС пројекта, кроз иницирање и спровођење међуинституционалне сарадње, а у циљу ефикасне и ефективне имплементације, мониторинга и евалуације постигнутих резултата.

ТИС Радна група има функцију конкретног рада на реализацији циљева ТИС Пилот пројекта, кроз рад на формирању: интегралне базе података и тематских извештаја - Мапа, Графика, Табела, итд.

Хардвер и Софтвер

Приликом реализације ТИС Пилот пројекта коришћени су постојећи хардверски и софтверски капацитети у Општинској управи (Информатичка служба општине, Општинско одељење за урбанизам), ЈП Градац, Туристичкој организацији Чачка; и донирани хардверски и софтверски капацитети од стране УН-Хабитата: ХАРДВЕР - 1 сервер и 2 лаптопа TOSHIBA P200-1EX; SOFTVER - ESRI ArcView softver (ArcView 9.2 Concurrent Use) i ESRI ArcGIS Desktop Extensions 9.2 Concurrent Use (ArcGIS Data Interoperability 9.2 Concurrent Use) .