Календар догађаја

Мај, 2020
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Тридесет друга седница Скупштине града Чачка
   

 
За уторак, 26. новембар 2019. године, сазвана је 32. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 
1. Предлог одлуке о додели Децембарске награде града за 2019. годину
2. Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину
3. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године
4. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
5. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
5. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
6. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама комуналне услуге сакуплјања, транспорта и депоновања комуналног отпада
7. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 129/2 од 13. новембра 2019. године
8. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
9. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама воде и употребе канализације
10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
10. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
11. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
11. б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
12. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
13. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину 
14. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
15. б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
15. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне плана и Програма рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину
16. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
17. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
18. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Радост“ Чачак
19. Предлог плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама града Чачка 
20. Предлог решења о исправци грешке у решењу Скупштине града Чачка бр. 06-90/2019-И од 25. 26 и 27. јуна 2019. године о размени делова к.п. бр. 3493 и к.п. бр. 5161 обе КО Чачак
21. Предлог решења о прибавлјању у јавну својину изградњом дела улице Светог Саве у Чачку са атмосферском канализацијом и јавном расветом
22. Предлог решења о прибавлјању у јавну својину изградњом телекомуникационих и сигналних инсталација у згради културе изграђене на к.п. бр. 784/1 КО Чачак
23. Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града Чачка
24. Предлог одлуке о допунама одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом
25. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
26. Одборничка питања и одговори
Претходна страна