Календар догађаја

Јун, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Тридесет пета седница Скупштине града Чачка
 

 
За четвртак 21. мај 2020. године сазвана је 35. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 
1. Предлог плана инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. године
 
2. Предлог локалног акционог плана за младе за период од 2020. до 2023. године
 
3. Предлог акционог плана за популациону политику за период 2020-2023. година на територији града Чачка
 
4. Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину
 
5. Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2020. години
 
6. Предлог одлуке о обављању комуналне делатности димничарске услуге
 
7. Предлог одлуке о боравишној такси
 
8. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом комуналне инфраструктуре у зони ауто - пута е 761 Појате - Прељина (Моравски коридор)
 
9. Предлог решења о прибављању у јавну својину непосредном погодбом к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће и објекта број 1 саграђеног на к.п. бр. 1401/1  КО Заблаће
 
10. Предлог одлуке о оснивању "Апотекарске установе Чачак" Чачак
 
11. Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
 
12. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 31.12.2019. године
 
13. А) Извештај о пословању ЈП "Градац" Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП "Градац" Чачак број 06-3/2020-ИИ од 26. фебруара 2020. године
 
14. Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите "Зрачак" Чачак за 2019. годину
 
15. Извештај о раду Дома културе Чачак за 2019. годину
 
16. Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2019. годину
 
17. Годишњи извештај о раду "Градске стамбене агенције" Чачак за 2019. годину
 
18. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину
 
19. Годишњи план рада комуналне милиције града Чачка за 2020. годину
 
20. Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2019. годину
 
21. Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка
 
22. Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2019. годину
 
23. Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2020. годину
 
24. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину
 
25. Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка
 
26. а) Извештај о пословању ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 2466/5 од 29. априла 2020. године
 
27.  а) Извештај о пословању ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци број 5/2020 од 6. априла 2020. године
 
28. а) Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Чачак број 334-3 од 29. априла 2020. године
 
29. а) Извештај о пословању ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градско зеленило" Чачак број 1076-1/20  од 30. априла 2020. године
 
30. а) Извештај о пословању ЈКП "Комуналац" Чачак за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Комуналац" Чачак број 138/3 од 11. маја  2020. године
 
31. Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину
 
32. Извештај о раду Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" за 2019. годину
 
33. Извештај о раду "Градског позоришта Чачак" Чачак  за 2019. годину
 
34. Извештај о раду Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2019. годину
 
35. Извештај о раду Уметничке галерије "Надежда Петровић" Чачак за 2019. годину
 
36. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину
 
37. Извештај о раду Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2019. годину
 
38. Предлог одлуке о обезбеђивању предуслова за реализацију меморандума о сарадњи на реализацији регионалног стамбеног програма - стамбени програм у Републици Србији
 
39. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде другог и нижег реда на територији града Чачка за 2020. годину
 
40. Предлог решења о прибављању у јавну својину кп. бр. 4/6 КО Чачак и изградњом гасне котларнице са прикључним топловодом
 
41. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом дечјег вртића на кп.бр. 541/2 КО Трбушани
 
42. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом вишепородичног стамбеног објекта
 
43. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
 
44. Одборничка питања и одговори
 

 

 

Претходна страна