Календар догађаја

Март, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Тридесет трећа седница Скупштине града Чачка
 

 
За петак, 27. децембар 2019. године, заказана је 33. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 
1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину
 
2. Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2020. годину
 
3. Предлог плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву 
 
4. Предлог плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“
 
5. Предлог одлуке о градским управама
 
6. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о коришћењу водоводних мрежа и одређивању вршиоца делатности снабдевања водом за пиће
 
7. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01. - 30.09.2019. године 
 
8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину
 
9. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
 
10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину 
 
10. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину 
 
11. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину            
 
11. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину 
 
12. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 
 
12. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
 
13. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2020. године
 
13. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2020. године     
 
13. в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене  за 2020. годину
 
14. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
 
14. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину
 
15. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину           
 
15. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину
 
16. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2020. годину
 
17. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину
 
18. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину
 
19. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
 
19. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину
 
20. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2020. годину
 
21. Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину
 
22. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
 
23. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2020. годину
 
24. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину
 
25. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2020. годину
 
26. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне годишњег Програма пословања и Плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину
 
27. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи Програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину
 
28. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину       
 
29. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи Програм рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2020. годину
 
29. б) Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
 
30. Предлог програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2019. годину
 
31. Предлог решења о прибављању у јавну својину кп. бр. 551 КО Атеница за потребе проширења сеоског гробља у Атеници 
 
32. Предлог одлуке о измени одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом 
 
33. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2020. годину
 
34. Предлози комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
 
35. Одборничка питања и одговори
 
Претходна страна