Календар догађаја

Октобар, 2022
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Javna svojina grada ČačkaГеографски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Тринаеста седница Скупштине града Чачка
 

 
За уторак 28. децембар 2021. године заказана је тринаеста седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 
1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину
2. Предлог одлуке о измени одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
3. Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2022. годину 
4. Предлог одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама и накнадама
5. Предлог одлуке о допунама Одлуке о грађевинском земљишту
6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
7. Предлог одлуке у вези давања сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину
8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2022. годину
9. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину
 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину
10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину
 в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2022. године
 г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. 31.12.2022. године
 д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2022. године
11. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину
 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 17/21 од 15. децембра 2021. године 
 в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
 г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
 д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишњења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2022. годину
12. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину
  в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину
13. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину
14. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
  в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 7448 од 15. децембра 2021. године 
15. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину
  в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2022. годину
  г) Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину
16. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину
17. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2022. годину
18. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 2022. годину
19. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2022. годину
20. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2022. годину 
21. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину
22. Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2021. годину
23. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.09.2021. године ( III квартал)
24. Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2230/2 КО Чачак
25. Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2022. годину
26. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 
27. Одборничка питања и одговори
Претходна страна