Налазите се: Почетна - Е-Управа - Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат за изградњу Етно комплекса Соколићи

 Катастарске парцеле 457/1 и 457/3 КО Соколићи
 
Текст урбанистичког пројекта Преузмите
Ситуациони приказ са основом приземља Преузмите
 

Урбанистички пројекат за потребе изградње пословног објекта "БИГ ЧАЧАК" Чачак

 
На к.п. бр. 6981, 5689/2, 5690/2, 5686/2, 5685/2, 5684/2, 5600/2, 5599/2 и 5599/1, све КО Чачак.
Урбанистички пројекат потврђен 31.10.2023. године.
 
Текст урбанистичког пројекта Преузмите
Ситуациони приказ урбанистичког решења са основом крова Преузмите
 

Урбанистички пројекат за катастарске парцеле

 
Број: 438/1, 438/2, 725/1, 725/2 све КО Чачак - подцелина 2.3.1. у оквиру ПГР-а "Центар" у Чачку. (2021.година)
 
Текст урбанистичког пројекта Преузмите
Ситуациони приказ Преузмите
 

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације за изградњу етно насеља „Рај“ Бечањ

 
На кп. бр. 1461/3 и 1461/1 КО Бечањ. (2021. година)
 
Текст урбанистичког пројекта Преузмите
Графички приказ Преузмите

Урбанистички пројекат за катастарске парцеле

 
број: 418/2, 436/1, 453 и делове катастарских парцела број: 419/1, 420, 435/2 и 454 све К.О. Чачак. (2021.година)
 
Текст урбанистичког пројекта Преузмите
Планирано ситуационо решење Преузмите
 

Урбанистички пројекат за изградњу терминала /паркинга/ за теретна возила са пратећим објектима

 
На к.п. бр. 6221/2,3,4; 6213/1,3; 6212/1,3,5,6; 6206/2,3; 6207/1,4,5,7; 6222; 6223/1,2,3; 6224/1,2; 6225/1,2; 6227; 6228/1 и 6226, све КО Чачак. (2018.година)
 
Текст урбанистичког пројекта Преузмите
 

Урбанистички пројекат за МХЕ Космај


Ситуациони план
Текст урбанистичког пројекта