Календар догађаја

Јул, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
ЗНАЧАЈ ГРАДЊЕ ВИДИКОВЦА НА КАБЛАРУ
 

  Vidikovac na Kablaru
 
Изградњом видиковца на Каблару, Чачак ће се позиционирати на туристичкој мапи света као једна од 10 најпожељнијих дестинација са "Skywalk" садржајима.
 
Идеја о изградњи модерног видиковца на врху Каблара, уместо постојећег, чија је изградња такође била оспоравана, постоји још од првих корака у изради Просторног плана подручја посебне намене Предео изузетних одлика "Овчарско - кабларска клисура" (у даљем тексту ППППН ПИО ОКК). На иницијативу градског руководства града Чачка, на челу са градоначелником Милуном Тодоровићем, Влада Републике Србије је још 2017. године определила 12,5 милиона динара за израду овог стратешки важног документа, на који се чекало још од 2000. године. Израда овог плана, у поступку јавне набавке је поверена једној од најеминентнијих кућа у нашој земљи - Институту за урбанизам и архитектуру Србије, а подразумевала је између осталог и Рани јавни увид у трајању од 15 дана, Јавни увид у трајању од 30 дана, као и Јавну презентацију и Јавну седницу Комисије за јавни увид.
  Vidikovac na Kablaru
Рани јавни увид трајао је од 03. до 17. октобра 2017. године. Јавни увид у Нацрт ППППН ПИО ОКК и Извештаја о стратешкој процени утицаја истог на животну средину, одржан је од 28. маја до 26. јуна 2018. године. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа одржана је 6. јуна 2018. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању - Чачак. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД одржана је по завршетку јавног увида, 6. јула 2018. године на истом месту. Примедби на изградњу видиковца, планираног као стратешки важног објекта, тада није било, како од појединаца, тако и од бројних удружења. За видиковац се у ППППН ПИО ОКК између осталог каже:
Основни принципи заштите, уређења и одрживог развоја подручја Просторног плана јесу:
- унапређење туристичко рекреативне инфраструктуре (посебно видиковца на Каблару, полетишта за параглајдинг на Овчару, реализација потенцијалне жичаре Овчар Бања - Каблар, уређење и коришћење коридора уских пруга за бициклизам и рекреацију, уређење планинарских и шетних стаза и др.)
Суштински, Просторним планом утврђен је плански основ за ЗАШТИТУ, уређење и одрживо коришћење Предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура", јединствене културно-историјске целине са девет манастира, на деловима територија града Чачка и општина Лучани и Пожега.
Дакле, сви они који данас позивају на "јавне расправе", у новоизграђеном објекту градске библиотеке и у шуми на Каблару, тада су били у прилици да изнесу свој став о овом важном питању, како законска регулатива и предвиђа, а не онако како појединци сматрају да треба, верујући да је довољно да се окупи пет људи у шуми и заустави процес који траје 6 година. Након усвајања ППППН ПИО ОКК, наредна прилика да се изнесе став о видиковцу, била је Јавна расправа и Јавна презентација о Нацрту уредбе о проглашењу предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисураˮ и Студији заштите, одржаној 7. априла 2021. године у препуној скупштинској сали Градске управе града Чачка. На овом скупу, коме су присуствовали многи заинтересовани појединци и представници бројних удружења која се баве спортским и културним активностима, заштитом животне средине и сл., било је бројних примедби, расправе, договора итд., али нико није доводио у питање изградњу видиковца.
Дакле, у јавности су тезе потпуно замењене. Они који су данас нападани као "уништитељи Каблара", управо су они који су утврдили заштиту, проширили обухват заштићеног подручја на 4.910,80 хектара и подигли степен заштите у појединим подручјима. Они су ти који су зауставили и спречили непланску и недозвољену градњу у ОКК и створили основ за развој и изградњу садржаја у клисури, уз поштовање усвојених докумената који подразумевају заштиту природних и културних добара. Оцену у свим овим поступцима, дали су врхунски стручњаци из области просторног планирања и заштите животне средине, пре свега стручна лица из Завода за заштиту природе, Министарства за заштиту животне средине и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
 
  Vidikovac na Kablaru
  Vidikovac na Kablaru
Слушајући бројне критике у последњих неколико дана, почев од оне чувене како ће сиви соко ударити главом у стакло на видиковцу, једина критика која је имала смисла јесте коментар да је Овчар Бањи потребнија канализација него видиковац. Баш због тога што знамо колико је канализација неопходна за развој Овчар Бање, тај пројекат је један од приоритетних у агенди Радне групе Владе Републике Србије за развој Овчарско кабларске клисуре. Било је неопходно да се изврши измена Плана генералне регулације како би се створио основ за пројектовање водоводне и канализационе мреже. Пројекти су данас у завршној фази, а паралелно са њима и поступак парцелације, који је предуслов за решавање имовинско правних односа за добијање грађевинске дозволе и изградњу водоводне и канализационе мреже. Дакле, радимо на томе и нема разлога да говоримо о томе шта је потребније, јер ћемо реализовати све планиране пројекте, само је за неке потребно више времена. Узгред, стакло на видиковцу садржаће заштитни слој који се користи свуда у свету у грађевинарству за одвраћање птица.
Први и основни мотив за изградњу видиковца, заснован је на лепоти погледа на меандре Западне Мораве, Каблар и Овчар Бању са видиковца, за кога многи сматрају да је уз Увац и Тару један од најлепших у Србији. Наша жеља јесте да сви посетиоци Каблара, без обзира на године, физичке предиспозиције, моторичке способности и сл., могу безбедно да дођу до видиковца и да на њему уживају. Изградњом пута од Овчар Бање и пута кроз Чвркиће, ствара се могућност и доласка великих аутобуса и организовани туристичких тура до видиковца. Посете овој локацији су постале толико бројне и посетиоци више нису само вешти и способни планинари и познаваоци Каблара, тако да је потребно и питање безбедности посетилаца подићи на највиши ниво. Економски фактор и приход који ће остваривати град и мештани овога краја, нису били наш основни мотив, али је то свакако значајан детаљ, јер ће изградња видиковца неспорно утицати на развој читавог кабларског краја, а обезбеђени приходи града ће бити усмерени на даљи одрживи развој Овчарско - кабларске клисуре, нарочито са аспекта заштите животне средине.
Свесни смо и да реализација овог пројекта носи са собом бројне изазове. Стварање услова и привлачење туриста да посете видиковац на Каблару, намеће обавезу појачаног ангажовања наших јавно-комуналних предузећа на чишћењу и уређењу овог простора, али смо сигурни да ћемо том изазову успешно одолети.
Све у свему, пут до грађевинске дозволе број 351-02-04395/2022-07 РОП-МГСИ-22540-ЦПИ-2/2022 од 26.01.2023.године, издате од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, којом се Граду Чачку издаје Решење о грађевинској дозволи за изградњу видиковца на Каблару, трајао је 6 година и након обезбеђених средстава у износу од 80 милиона динара од Владе Републике Србије и спроведеног поступка јавне набавке, радови ће ускоро бити започети. Оцена шире јавности и бројних удружења је позитивна, а пројекат урађен од стране "Енергопројекта" као веома цењене пројектантске куће, добио је све потребне сагласности Министарства за заштиту животне средине и свих осталих имаоца јавних овлашћења у поступку издавања локацијских услова. Радови које је пар неодговорних појединаца стопирало, улазећи на градилиште и на приватан посед, угрожавајући тако и своју безбедност, као и безбедност радника на градилишту, односе се на изградњу приступног пута за градилиште и није било потребе за постављањем често помињане грађевинске табле. Сада ћемо поставити грађевинску таблу за изградњу видиковца, која јесте Законом прописана и без одлагања наставити радове које грађани Чачка, мештани кабларских села, али и бројни туристи са нестрпљењем очекују. Најбоља потврда ове тврдње лежи у чињеници да су мештани овог краја, током пројектовања пута од Овчар Бање и пута кроз Чвркиће, на деоници дугој 8 километара, без иједног јединог динара поклонили граду Чачку земљиште потребно за проширење пута приликом изградње. Бунт младих људи, када је у питању заштита животне средине, потпуно је логичан и разумљив. Нама је њихов глас по овом питању веома важан, али и они морају да схвате да постоје процедуре у које су требали благовремено да се укључе и да изнесу свој став. Сада је дошао тренутак да чују и наше аргументе, да подрже наставак радова, да изнесу своје ставове како да чувамо Каблар након изградње видиковца и доласка великог броја посетилаца. Сличне протесте смо имали и приликом реконструкције Улице Веселина Милекића, када су појединци грлили трула стабла "штитећи" их од нас "дрвосеча", који смо од тада у нашем граду засадили око 5.000 нових стабала. Сви грађани Чачка данас виде како та улица и стабла у њој изгледају. Сличне су реакције биле и приликом израде ПГР "Спортски центар", па се испоставило да је тај план које је урадило наше ЈП "Градац" освојио прву награду на 31. Међународном салону урбанизма. Пројекат чишћења језера у Парменцу, лажни еколози су нам успешно привремено стопирали, на велику штету грађана Чачка и то нам је наук да нема предаје и компромиса када је интерес грађана Чачка у питању. Сада, након што су пропали протести код Степиног споменика, млади песник, вођа свих протеста у нашем граду, гласно виче "Руше нам Каблар". Млади човече, градимо Каблар, градимо Чачак, градимо Србију. Оно што су ауто-путеви за развој инфраструктуре и привреде, то је видиковац за развој туриз и привреде, то је видиковац за развој туризма, као значајне привредне гране за наш град.
У прилог свим нашим тврдњама и бројним анализама урађеним током израде Просторног плана, Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, Уредбе о заштићеном подручју, на увид јавности достављамо и бројне фотографије видиковаца широм Европе и света који ни на који начин нису угрозили биодиверзитет, али свакако јесу ове градове учинили препознатљивима и пожељнима приликом избора туристичке дестинације коју морате посетити.
  Vidikovac na Kablaru
Birg Švajcarska vidikovac
  Biokovo
  Skywalk
  Skywalk
  Skywalk
  Skywalk
  Skywalk
Претходна страна