Налазите се: Почетна - Заштита природе

Заштита природе

Ажуриране податке, који се тичу мониторинга (квалитет ваздуха, воде, полена, земљишта и буке) можете пронаћи на Еколошком порталу града Чачка.

Главна Књига о управним поступцима процене утицана на животну средину


На основу члана 34. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04) и Правилника о садржиниизгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину  ("Службени гласник РС", бр. 69/2005 ), надлежни орган је дужан да води Главну Књигу о управним поступцима процене утицана на животну средину.
Упоредо са вођењем главне књиге формира се и електронска база података. Електронска база података са елементима које садржи главна књига доступна је јавности путем интернета.

Заштита природе на територији Града Чачка

Град Чачак има трајно опредељење ка заштити природе на својој територији. Током 2005.године усвојен је ЛЕАП документ Града Чачка (тада Општине Чачак) који садржи детаљан преглед проблема и тренутног стања у заштити животне средине, затим циљеве у области заштите животне средине и акциони план остварења циљева.