Налазите се: Почетна - Заштита природе - Земљиште

ЗЕМЉИШТЕ

Педолошки састав на територији града је разноврстан. Највише су заступљена: алувијална земљишта, смонице, гајњаче и параподзоли. Алувијална земљишта су настала наносима река, а заступљена су у чачанској котлини поред реке Западне Мораве. Богата су хумусом (иловасти алувијум) на простору који представља најплоднији део ове котлине. Смонице се јављају на брежуљкастим теренима обода чачанске котлине испод 400 м. Ова плодна земљишта, настала су распадањем језерских седимената, а погодна су за узгајање већине ратарских култура, поврћа, воћа и винове лозе. Гајњача је заступљена изнад појаса смонице и мање је плодности од прва два типа земљишта. Настала су процесом огајњачавања већ постојећих типова земљишта (смонице и других) и на њој добро успевају коштичаво воће и винова лоза. Параподзоласто земљиште заузима мање површине на заравњеним и благо таласастим облицима рељефа. Претежно се користе као њивска земљишта и ливаде. У вишим пределима на њој је заступљена шумска вегетација.